Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски


Uudised


27.02.2019
26.02.2019

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut tunnustas 2018. aasta tegusamaid terviseedendajaid.

Sotsiaalministeerium kutsus 25. veebruaril Kadrioru kunstimuuseumisse pidulikule vastuvõtule Eesti Vabariigi parimad tervisedendajad, keda tunnustas tervise- ja tööminister Riina Sikkut.

Ida-Virumaa parimaks 2018. aasta tervisedendajaks valiti Kohtla-Järve Lasteaed Tareke. Kohtla-Järve Lasteaed Tareke on tervistedendav lasteaed, kus kogu kollektiiv panustab tervise edendamisse oma igapäevase töö käigus ja ka  projektipõhiselt tervisedenduslike projektide kaudu nii oma organisatsioonis, linnas kui ka maakonnas. Lasteaiale on iseloomulikud uuenduslikud tegevused tervisedenduse valdkonnas, nad tutvustavad oma kogemusi vabariigis  ning  rahvusvahelisel tasemel e-Twinningu ja Erasmus+ projektide kaudu.

Tervisedenduse-alane süvendatud tegevus on lasteaias olnud palju aastaid üheks prioriteediks. Lasteaia direktor Ene Kruzman on ka Ida-Viru maakonna tervisedenduslike lasteaedade koordinaator, panustades nii ka maakonna lasteaedade tervisedenduslikku tegevusse.

Minister Riina Sikkut sõnas vastuvõtul: „Samm-sammult kujundame elukeskkonda, kus tervislikke valikuid on järjest lihtsam teha. See puudutab nii liikumist, toitumist, aga ka vaimset tervist. Kogukondlikud tervisedendajad on väga head tööd teinud, aidates igas Eestimaa nurgas kaasa tervise hoidmise väärtustamisele“.

Õnnitleme Kohtla-Järve Lasteaeda Tareke Sotsiaalministeeriumi tunnustuse eest!

+ Foto 1, Foto 2

Sotsiaalteenistus

22.02.2019

Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu XX istung toimub 28. veebruaril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees21.02.2019

Lugupeetud Kohtla-Järve linna elanikud ja koostööpartnerid! Kaunist Eesti Vabariigi 101. aastapäeva!

23. veebruaril kell 14.00 Kohtla-Järve Kultuurikeskuses toimub Eesti Vabariigi 101. aastapäeva kontsert. Esinevad: Getter Jaani ja Uku Suviste. Sissepääs tasuta.

24. veebruaril kell 11.00 Järve lahingu mälestusmärgi juures pärgade asetamine Vabadussõjas hukkunutele.
 
Sotsiaalteenistus

20.02.2019

18.veebruaril Kohtla-Järve linna külastas delegatsioon Venemaalt Novgorodist. Visiidi alguses toimus kohtumine kohaliku omavalitsuse juhtidega. Linnapea Ljudmila Jantšenko tutvustas külalisele Kohtla-Järve ajalugu ning tänapäeva, rääkis linna majandusest, haridussüsteemist, kultuuriasutustest, realiseeritud ning alles algusjärgus olevatest projektidest.

Samal päeval Novgorodi esindajad külastasid lasteaeda Kirju-Mirju, linna Kultuurikeskust, firmat Järve Biopuhastus ning Uikala Prügila AS.

Linnakantselei


13.02.201913.02.2019

Teatame, et Riigikogu valimise seaduse § 60 lõike 1 kohaselt alustab Kohtla-Järve linna häältelugemiskomisjon teistkordse hääletamissedelite ülelugemisega 4. märtsil 2019. a   kell 10.00 Kohtla-Järve Linnavalitsuse hoone kabinetis 131.

Kohtla-Järve linna häältelugemiskomisjon

13.02.2019

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 12. veebruari 2019. a istungil vaadati läbi 11 küsimust. Teiste küsimuste hulgas otsustati osaleda projektis ja anda sõidukijuhi teenindajakaart, kooskõlastati  Kohtla-Järve Järve Slaavi Põhikooli palgakorraldus ning  määrati  projekteerimistingimused.

Linnakantselei

01.02.2019

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 29. jaanuari 2019. a istungil vaadati läbi 23 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas otsustati vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest,  määrati  projekteerimistingimused ning Ahtme, Kukruse ja Sompa linnaosades aadressiobjektidele koha-aadressid. 

Linnakantselei


01.02.2019

Neljapäeval, 31. jaanuaril 2019. a toimunud Kohtla-Järve Linnavolikogu istungil moodustati linnasekretäri Anna Generalova ettepanekul kaheksa jaoskonnakomisjoni ning nimetati komisjonide esimehed ja liikmed.

Muudeti Kohtla-Järve Linnavolikogu Kohtla-Järve Linnavolikogu 21. augusti 2013. a määruse nr 184 „Kohtla-Järve Linnavolikogu ja Kohtla-Järve Linnavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord“.

Kohtla-Järve linna objektide investeeringuteks otsustati võtta laenu summas 2 500 000 eurot.

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei


31.01.2019

Kohtla-Järve Spordikeskuse kergejõustikuhallis toimusid Kohtla-Järve linna koolinoorte 6.-7. ja 8.-9. klasside noormeeste saalijalgpallivõistlused.

Klassirühmas 6.-7.kl.  saavutas esimese koha Maleva  Põhikooli võistkond, teiseks tuli Ahtme Gümnaasiumi poeglaste võistkond ning kolmanda koha saavutasid Tammiku Põhikooli jalgpallurid.

Kaks päeva toimunud 8.-9.klasside saalijalgpalliturniiril saavutas esimese koha Maleva Põhikooli võistkond, teise – Tammku  Põhikooli võistkond ning kolmandaks tulid Järve Vene Gümnaasiumi koolisportlased.

Jalgpalliturniire korraldas Jalgpalliklubi FC Järve.   
                   
Fotid: Piret Pihu, Maleva Põhikool.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5
Sotsiaalteenistus


31.01.2019

Lugupeetud autode omanikud!

Kohtla-Järve Linnavalitsus piirab ajutiselt parkimist kogu tee ulatuses Salu tänaval majade Salu tn  1, 3, 5, 7, 9, 11 ja 13 ning majade Puru tee 76, 78 ja 80 (Ridaküla tänav L4 puhastus) juures seoses lumekoristustöödega reedel (01.02.2019.a.) alates kella 11.00-16.00. Parkimine ja peatumine on keelatud mõlemal pool teed.

Autode mitte eemaldamisel toimub nende sundkorras teisaldamine tasulisse parklasse. Sundteisaldamise kulud jäävad omaniku kanda.

Kulude juurde lisandub ka rahatrahv summas 20 euro Liiklusseaduse nõuetee rikkumise eest.

Palume autojuhtidel jälgida ajutiselt paigaldatud liiklusmärke.

Informatsiooni teisaldatud autode kohta saab nii Kohtla-Järve Linnavalitusest telefonil 53072247 kui ka telefonil 112.

Kohtla-Järve Linnavalitsus

29.01.2019
25.01.2019

Teadaanne


Kohtla-Järve Linnavolikogu XIX istung toimub 31. jaanuaril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees

25.01.2019

9.02.2019 kell 11.00 Kohtla-Järve Kultuurikeskuse eestoimub Lumeskulptuuride festival 

Eeskirjad:

1.Võistkonnas miinimum 2 liiget. Võistkonna liikmeid võib aja jooksul vahetada, jälgi et ei ehitaks korraga üle 8 täiskasvanu või noore.
Alla 8. a. lapsi võib abiks olla vastavalt soovile.
2. Võistkondadel kohal olla kell 10.45.
3. Kell 10.50 rivistume kuhilate juurde.
4. Ehitamiseks on aega 3 tundi.
5.Vajalikud abivahendid – kühvlid, labidad, ämbrid, värvid jne teie eesmärgi saavutamiseks vajalik ise kaasa võtta.
6. Vesi on kasutuseks meie poolt (ämbrid võtke ise kaasa).
7. Kell 14.00 peavad olema ehitised valmis.
Kell 14.00 hindab žürii lumekujusid. Kell 14.15 autasustamine.
8. Grand Prix kõige originaalsema liumäe ehituse eest.

Selga pange soojad joped ning vajadusel võtke kaasa vahetusriideid!
Kuum tee osalejatele tasuta!
Pane kokku oma võistkond ja registreeru 7.veebruariks.
INFO: info@kjkk.ee


25.01.2019

Kohtla-Järve Linnavolikogu erakorraline istung toimus neljapäeval, 24. jaanuaril 2019. a, osales 22 volikogu liiget.
 
Volikogu liikmed otsustasid muuta Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. novembri 2017. a otsust nr 15 „Projektis „Kohtla-Järve Järve linnaosa alakasutatud ala taaselavdamine hariduse ja vabaaja linnaku arendamise kaudu I etapp" osalemine" ning suurendada Kohtla-Järve linna rahaliste kohustuste suurust kuni 11 400 000 eurot.
 
Järgmine korraline istung toimub 31. jaanuaril 2019. a.
 
Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei
24.01.2019

Alates 1. veebruarist 2019. a toimub Kohtla-Järve Lasteaia Rukkilill (Maleva 47) ja Kohtla-Järve Lasteaia Karuke (Põhja allee 20) rekonstrueerimine vastavalt teostatud riigihangetele. 
 
Kohtla-Järve Lasteaia Rukkilill rekonstrueerimise ajal korraldatakse lasteaia rühmade tegevus kuni lasteaia rekonstrueerimise lõppemiseni vastavalt Kohtla-Järve Linnavalitsuse 15. jaanuari 2019. a korraldusele nr 12 „Kohtla-Järve Lasteaia Rukkilill tegevuse korraldamine lasteaia rekonstrueerimise ajal" järgmiste koolieelsete lasteasutuste ruumides: Kohtla-Järve Lasteaed Tareke, Kohtla-Järve Lasteaed Tuhkatriinu ja Kohtla-Järve Lasteaed Punamütsike. 
 
 Lasteaia rühmade tegevust korraldab rekonstrueerimise perioodil teistes lasteaedades Kohtla-Järve Lasteaia Rukkilill direktor Janika Narusk. 
 
Lisainfo lasteaia veebilehel http://kjrukkilill.eu/teateduudised/teated/ ja lasteaia 
direktorilt (lasteaia telefon alates 1. veebruarist on 5513485).
 
Kohtla-Järve Lasteaia Karuke rekonstrueerimise ajal korraldatakse lasteaia rühmade tegevus kuni lasteaia rekonstrueerimise lõppemiseni vastavalt Kohtla-Järve Linnavalitsuse 15. jaanuari 2019. a korraldusele nr 11 „Kohtla-Järve Lasteaia Karuke tegevuse korraldamine lasteaia rekonstrueerimise ajal" järgmiste koolieelsete lasteasutuste ruumides: Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju, Kohtla-Järve Lasteaed Aljonuška ja Kohtla-Järve Lasteaed Väikemees. 
 
Lasteaia rühmade tegevust korraldab rekonstrueerimise perioodil teistes lasteaedades Kohtla-Järve Lasteaia Karuke direktor Svetlana Sokolova. 
 
Lisainfo lasteaia veebilehel http://karuke.ee/ ja lasteaia direktorilt (lasteaia telefon alates 1. veebruarist on 53446661).
 
Küsimuste korral palume pöörduda lasteaia direktori poole. 
 
Loodame lastevanemate toetavale ja mõistvale suhtumisele, sest uut õppeaastat saavad lasteaiad alustada rekonstrueeritud hoonetes, mis on lapsesõbralikumad, turvalisemad, soojemad ja ilusamad. 
 
Sotsiaalteenistus
 
24.01.2019

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 22. jaanuari 2019. a istungil vaadati läbi 13 küsimust.
 
Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse „Raamatupidamise seaduses sätestatud küsimuste lahendamise volitamine" ja otsuse „Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. septembri 2017. a otsuse nr 229 „Kohtla-Järve koolivõrgu ümberkorraldamine" muutmine" eelnõud, otsustati jaotada toetused korteriühistutele ning  väljastati ehitusluba. 
 
Linnakantselei
 
 
23.01.2019

Lugupeetud autode omanikud.


Kohtla-Järve Linnavalitsus piirab ajutiselt parkimist kogu tee ulatuses Ahtme maanteel majade Ahtme mnt 27, 35, 43, 51 ja 55 juures seoses lumekoristustöödega neljapäeval (24.01.2019.a.) alates kella 11.00-14.00. Parkimine ja peatumine on keelatud mõlemal pool teed.

Autode mitte eemaldamisel toimub nende sundkorras teisaldamine tasulisse parklasse. Sundteisaldamise kulud jäävad omaniku kanda.

Kulude juurde lisandub ka rahatrahv summas 20 euro Liiklusseaduse nõuetee rikkumise eest.

Palume autojuhtidel jälgida ajutiselt paigaldatud liiklusmärke.

Informatsiooni teisaldatud autode kohta saab nii Kohtla-Järve Linnavalitusest telefonil 53072247 kui ka telefonil 112.

Kohtla-Järve Linnavalitsus

21.01.2019

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et vee lekke otsingute läbiviimise tõttu on 23.01.2019.a ajavahemikul kella 00.00 - 05.00  vesi välja lülitatud Kohtla-Järve linna Järve linnaosas.


18.01.2019

Kohtla-Järve Linnavalitsuse  istungil vaadati läbi 23 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas otsustati eraldada linnaeelarves ettenähtud huvitegevuse reservist vahendid ja toetused korteriühistule, kinnitati  Kohtla-Järve Maleva Põhikooli teenistusliku järelevalve õiend ja Kohtla-Järve Lasteaia Väikemees töötajate koosseis ning väljastati ehitusload ja kasutusluba.

Linnakantselei

18.01.2019

Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu erakorraline istung toimub 24. jaanuaril k.a kell 16.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees11.01.2019
09.01.2019

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 8. jaanuari 2019. a istungil vaadati läbi 4 küsimust. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu töötajate koosseis ja väljastati luba ürituse korraldamiseks ning määrati projekteerimistingimused.

Linnakantselei

08.01.201903.01.2019

Kohtla-Järve linna valimiskomisjon peatas linnavolikogu liikme Jevgeni Saltõkovi volitused tema avalduse alusel kuni 31. detsembrini 2019. a ja määras linnavolikogu liikmeks asendusliikme Valdor Ernits.

Linna valimiskomisjon

02.01.2019

Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 29 küsimust, millest kaks olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas kinnitati eelarve artiklite lõikes ja otsustati jaotada toetused korteriühistutele ning väljastati ehitusluba ja kasutusload.

Linnakantselei

21.12.2018

19. detsembril toimunud istungil kiitis Kohtla-Järve Linnavolikogu heaks Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ning arengustrateegia tegevuskava aastateks 2019-2023.

Linnapea Ljudmila Jantšenko vastas volikogu liikme Eduard Odinets'i arupärimisele.

Volikogu otsus „Linnapeale umbusalduse avaldamine" jäeti vastuvõtmata.

Seoses uue Kohtla-Järve Linnavolikogu töökorra jõustumisega 1. jaanuarist. 2019. a muudeti Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. veebruari 2016. a määrust nr 97 „Kohtla-Järve Linnavalitsuse töökord".

Muudeti Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. novembri 2016. a määrust nr 131 „Kohtla-Järve linna ametiasutuste palgajuhend" ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. detsembri 2017. a määrust nr 6 „Linnavara valitsemise kord".

Võeti vastu Kohtla-Järve linna 2018. aasta kolmas lisaeelarve. 1.11.2018. a seisuga põhitegevuse tulude maht on 43 248 280 eurot, põhitegevuse kulud on 42 091 270 eurot, investeerimistegevus on 6 279 417 eurot, finantseerimistegevus on 1 602 000 eurot.

Kohtla-Järve linna 2019. aasta eelarve suunati teisele lugemisele.

Võeti vastu Kohtla-Järve linna huvihariduse ja huvitegevuse kava aastateks 2019-2020.

Kehtestati Kohtla-Järve linna koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäära.

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei

21.12.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 18. detsembri 2018. a istungil vaadati läbi 53 küsimust, millest kaks olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas otsustati jaotada rahalisi vahendid mittetulundusühingutele seltsitegevuseks ja toetused korteriühistutele, kinnitati Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskuse põhimäärus ja töötajate koosseis, väljastati ehitusload ja kasutusload ning määrati projekteerimistingimused.

Linnakantselei

19.12.2018

Austatud linnaelanikud! Teatame, et väga paljudele  suusaspordi harrastajatele Kohtla-Järve linnas vastu tulles, talveperioodil kõiki teid Metsapargis lumest ei puhasta.

Ülle Lepassaar
linnapeaabi Järve, Kukruse ja Sompa linnaosas

18.12.2018Kohtla-Järve Kunstide Kooli galeriis RUUT avati kunstiosakonna kõikide kursuste õpilaste tööde näitus, mis on pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale. Tööd on esitatud  erinevates tehnikates.

Õpilasi  tervitasid  kunstiosakonna  õppealajuhataja  Arne Hanni,  kunstiõpetaja Olga Žarkova.ja huvikooli direktori juhendamisel käsikellade ansambel.

Näitus kestab kuni 07. jaanuarini 2019 ning kõikidel linna elanikel on võimalus õpilaste töödega tutvuda.

Samal päeval toimus Kohtla-Järve Kunstide Koolis JõuluRock, kus esines viis erinevat ansamblit. Publiku huvi oli väga suur  ja muusikaosakonna õpilaste kontsert pakkus palju elamusi.

Sotsiaalteenistus

14.12.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus kutsub korteriühistute esindajaid, kelle majad asuvad Järve linnaosa miljööväärtuslikul hoonestusalal, munitsipaalasutuste ja kohaliku omavalitsuse esindajaid ning projekteerijaid, energiatarnijaid ja energiaauditit teostavaid firmasid seminarile "Tõhus energiasäästmine" mis toimub 20.12.2018 kell 16.00 Kohtla-Järve Linnavalitsuse hoones aadressil Keskallee 19 Kohtla-Järvel.

Loe lähemalt...


13.12.2018

Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu XVII istung toimub 19. detsembril k.a kell 11.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees

12.12.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 11. detsembri 2018. a istungil vaadati läbi 29 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas otsustati jaotada rahalisi vahendid mittetulundusühingule seltsitegevuseks ja toetused korteriühistutele,  väljastati luba ilutulestiku korraldamiseks,  määrati projekteerimistingimused ning  eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

12.12.2018

Sellest nädalast sõidavad Tallinnas, Harjumaal ja Ida-Virumaal ringi kaks Tervise Arengu Instituudi (TAI) eritellimusel valminud bussi, kus pakutakse süstlavahetus- ja nõustamisteenust. Busse ja potentsiaalseid peatumiskohti veel testitakse, täpne graafik avaldatakse järgmisel nädalal veebilehel www.narko.ee ja teenusepakujate kodulehtedel.

Loe lähemalt...

11.12.2018Eesti Ornitoloogiaühing andis novembri lõpus Tartu Ülikooli loodusmuuseumis üle auhinnad joonistusvõistluse parimatele, kelle hulgas oli ka Timur Cherkasskikh Kohtla-Järve lasteaiast Punamütsike. 

Eesti Ornitoloogiaühing korraldas aasta linnu joonistusvõistluse, kuhu  laekus 4000 pilti igas vanuses huvilistelt. Aasta linnuks oli kuulutatud metsis. Žürii hindas töid neljas vanuserühmas, auhinnad otsustati anda 17 joonistuse autoritele. Joonistusvõistluse žüriisse kuulusid esindajad Tartu Kunstnike Liidust, Tartu Lastekunstikoolist, Tartu Ülikooli loodusmuuseumist, Eesti Jahimeeste Seltsist  ja  Eesti Ornitoloogiaühingust.

Kuni 7aastaste laste seas saavutas oma joonistusega kolmanda koha Timur Cherkasskikh Kohtla-Järve lasteaiast Punamütsike (õpetaja Veronika Kotšergina).

Lasteaia Punamütsike õpetajad saatsid joonistusvõistlusele kokku 27 suurepärast joonistust, millel lapsed olid kujutanud aasta lindu metsist.

Aasta linnu joonistusvõistluse parimatest töödest koosnev näitus Tartu Ülikooli loodusmuuseumis jääb avatuks 31. jaanuarini 2019.

Sotsiaalteenistus

06.12.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 4. detsembri 2018. a istungil vaadati läbi 13 küsimust, millest üks küsimus võeti maha. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruste „Kohtla-Järve linna 2018. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine“ ja „Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja selle tegevuskava 2019-2023“ eelnõud ning väljastati load ürituste korraldamiseks.

Linnakantselei

03.12.2018
30.11.201829.11.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 27. novembri 2018. a istungil vaadati läbi 18 küsimust, millest üks küsimus võeti maha. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile esimesele lugemisele määruse „Kohtla-Järve linna 2019. aasta eelarve vastuvõtmine“ eelnõu, jaotati toetused korteriühistutele ja väljastati ehitusluba ning määrati projekteerimistingimused.
 
Linnakantselei

29.11.2018

Kolmapäeval, 28. novembril 2018. a toimunud volikogu istungil volikogu liikmed Eduard Odinets, Jevgeni Saltõkov, Jelena Mutonen, Jelena Netšajeva, Nikolai Kutašov, Merike Peri, Zaur Abbassov esitasid umbusalduse avaldamise algatamise avalduse Kohtla-Järve linnapeale.
 
Õigusaktide korrastamiseks muudeti järgmisi määrusi: Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. jaanuari 2014. a määrust nr 13 „Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstav tasu ja selle maksmise kord“, Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. detsembri 2017. a määrust nr 6 „Linnavara valitsemise kord” ning Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. augusti 2014. a määrust nr 39 „Maamaksumäära kehtestamine ja maamaksuvabastuse andmise kord”.
 
Kehtestati 1. jaanuarist 2019. a Kohtla-Järve Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis ning võeti vastu määrus „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord”.
 
Delegeeriti hädaolukorra seaduse § 15 lõigete 1 ja 5 ning § 16 lõikega 4 kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesanded Kohtla-Järve Linnavalitsusele.
 
Otsustati anda nõusolek Kohtla-Järve linnas Järve linnaosas linna omandis oleva kinnistu Ehitajate tänava lõik 1 ja kinnistu Järveküla tee lõik 6 koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ-le kasuks.
 
Teiste küsimuste hulgas otsustati anda Kohtla-Järve Kultuurikeskusele nõusolek sõiduauto kasutusrendilepingu sõlmimiseks summas kuni 25 000 eurot ilma käibemaksuta tähtajaga kuni 5 aastaks ning tunnistati peremehetuks ehitised: töökoda  ja kuur aadressil Kuu tn 3 Järve linnaosas Kohtla-Järvel.
 
Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei

23.11.2018

Pühapäeval, 2. detsembril 2018. a süütame I Advendiküünla

Esimese Advendiküünla süütamine Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Virula väljakul

13.00
Esineb Kohtla-Järve Linnaorkester, dirigent Aleksander Saveljev.   
Esineb RTA Virulane naisrühm, juhendaja Helgi Kopliorg.
Jõulurahu kuulutavad välja Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko ja Jõhvi Mihkli koguduse pastor Peeter Kaldur.
I Advendiküünla süütamine.

14:00    Kohtla-Järve Kultuurikeskuses kontsertprogramm "Jauram". Meeleolukaid toimetamisi Eesti traditsioonilises kombestikus kogu perele!

Sissepääs on vaba!

Esimese Advendiküünla süütamine Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas
13.30    Kõlab Jõulumuusika
13.50     Ahtme Klubi loominguliste kollektiivide esinemine
14.10    Jõulurahu kuulutavad välja Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantsenko ja Jõhvi Mihkli koguduse pastor Peeter Kaldur.
14.15    I Advendiküünla süütamine.

Sotsiaalteenistus

23.11.2018Kohtla-Järve linnavalitsuse fuajees on  avatud linna koolide õpilaste tööde näitus, mis on pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale.

Näituse korraldajaks on kunstiõpetajate linnaainesektsioon. Näitusele olid esitatud 6.-12.kl õpilaste tööd viiest linna koolist: Tammiku Põhikoolist, Maleva Põhikolist, Slaavi Põhikoolist, Kesklinna Põhikoolist ja Erakoolist Intellekt. Esitatud tööd olid tehtud õpilaste poolt 2017.-2018. õppeaastal. Kokku võttis osa näitusest 85 õpilast.

20. novembril toimus näituse avamine ja parimate tööde autorite autasustamine. Õpilasi tervitas Riigikogu liige hr Valeri Korb, kes märkis, kui tähtis on kasvatada õpilastel  armastust ja ausust oma riigi ja kodulinna vastu.

Näitus kestab kuni 30. Novembrini ning kõikidel linna elanikel on võimalus õpilaste töödega tutvuda.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7

Sotsiaalteenistus

22.11.2018Detsembrikuu esimesel laupäeval  toimub  Kohtla-Järve Spordikeskuse kergejõustikuhallis XI rahvusvaheline täiskasvanute vabamaadluse turniir „ KUKLDARU OPEN 2018“. Hetkel kinnitasid oma osalemist Valgevene, Rootsi, Läti, Leedu, Venemaa, Slovakkia, Ukraina, Soome võistkonnad ja kindlasti  ka meie riigi tugevamad maadlejad.

Aukülalistena on kutsutud turniirile  olümpiavõitja Anatoli  Beloglazov, Eesti Maadlusliidu president  Jaanus Paeväli  ja paljud teised.

Rahvusvaheliste võistluste algus  on  kell 10.00 ning pidulik avamine ja finaalid algavad kell 17.00.

Sotsiaalteenistus

22.11.2018Eelmisel nädalal külastas Kohtla-Järve linna Valgevene Vabariigi Vitebski oblasti administratsiooni delegatsioon hariduse osakonna juhataja Dmitri Homa juhendamisel. Delegatsiooni koosseisu kuulusid Vitebski oblasti hariduse  ja kultuuri töötajad.

Visiidi alguses kohtus delegatsioon linnapea Ljudmila Jantšenko ja linnavolikogu esimehe Riina Ivanovaga. Linnapea tutvustas külalistele Kohtla-Järve linna ajalugu ning tänapäeva, rääkis linna majandusest, haridussüsteemist, kultuuriasutustest, linnavalitsuse töökorraldusest, hiljuti realiseeritud ning alles algusjärgus olevatest projektidest.

Külalised tutvusid linna haridussüsteemiga, külastasid Kirju-Mirju lasteaeda, kus neile räägiti infotehnoloogia kasutamise võimalustest õppeprotsessis ja keelekümblusprogrammi rakendamisest lasteaias. Ahtme Gümnaasiumis tutvustati neile hariduslike erivajadustega laste tugisüsteemide rakendamist koolis.

Delegatsiooni liikmetele pakkus suurt huvi renoveeritud Kultuurikeskus ja linna spordiobjektid.

Järgmisel päeval toimus külaliste visiit Tallinna, kus nad külastasid Valgevene Saatkonda ja kohtusid Valgevene suursaadiku hr Vyacheslav KACHANOV´iga. Samuti toimus ekskursioon Riigikogusse, kus delegatsiooni esindajaid võitts vastu Riigikogu liige Valeri Korb.

Sotsiaalteenistus

21.11.2018Algatusega  „100 helkuripuud Eesti 100. sünnipäevaks“  on kaasa läinud juba enamus Kohtla-Järve linna lasteaedu. Algatuse eesmärk on tõmmata senisest enam tähelepanu turvalisusele liikluses. Kõik lasteaialapsed teavad, et pimedal ajal peab kandma helkurit.

Kohtla-Järve lasteaia Kirju-Mirju õpetajad otsustasid novembrikuus ehtida lasteaia õuel kasvava kuuse helkuripuuks. Lapsed, õpetajad ja lapsevanemad riputasid helkurid puule, kust neid nüüd saavad võtta inimesed, kellel ei ole veel riiete külge helkureid kinnitatud. Lasteaia kõik rühmad alustasid helkurite kogumist juba mõnda aega tagasi: lapsevanemad tõid kodust üleliigseid helkureid, lasteaias meisterdati õpetajate juhendamisel helkureid koos laste ja vanematega ning õpetajad ise meisterdasid vabadel hetkedel helkureid juurde. Kui juba paras hulk helkureid oli koos, mindi lasteaia õuealale kuuske helkuripuuks ehtima.

Nüüd võivad sellelt puult helkuri võtta kõik need, kel seda pole. Kui aga kellelgi on kodus üleliigne helkur, mida teistega jagada, võib selle samuti puule riputada.

Sarnaseid helkuripuid on näha ka linna teistes lasteaedades.

Tunnustame Kohtla-Järve lasteaedade tegevust liiklusohutusele kaasa aitamisel!

Kutsume kõiki inimesi üles olema liikluses tähelepanelikud ja kandma helkurit, et olla  autojuhtidele nähtav.

Sotsiaalteenistus

21.11.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 20. novembri 2018. a istungil vaadati läbi 27 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse „Kohtla-Järve linna koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäära kehtestamine“ eelnõu, jaotati toetused korteriühistutele ja eraldati linnaeelarves ettenähtud huvitegevuse reservist vahendid ning väljastati ehitusload ja  luba ürituse korraldamiseks.

Linnakantselei

21.11.2018

Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu XVI istung toimub 28. novembril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees

16.11.2018

Elukohaandmed tasub rahvastikuregistris hoida täpsetena
Et mitte ilma jääda avalikest teenustest, tasub kohalikule omavalitsusele oma täpsed elukohaandmed esitada kõigil neil, kelle andmed praegu on vaid omavalitsuse täpsusega (puudub küla või tänav, maja- või korterinumber). Uuel aastal jõustub rahvastikuregistri seaduse muudatus, mille tulemusena jäävad rahvastikuregistris tühjaks nende inimeste elukoha andmed, kes pärast kolimist pole oma elukoha andmeid uuendanud ja kelle puhul eelmise korteri või maja omanik on palunud nad enda juurest välja registreerida. Selle tulemusena on inimese elukoht praegu linna või valla täpsusega.

„Soovitame kõigil, keda muudatus puudutab, esitada esimesel võimalusel oma täpsed elukohaandmed omavalitsusele. Andmete muutmist ei tasu jätta viimasele hetkele, sest muidu võib jaanuaris tabada halb üllatus, kus inimene jääb ilma elukohaga seotud avalikest teenustest nagu lasteaiakoht, juhiloa pikendamine vms,“ ütleb siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas. Siseministeerium saatis aprillis kõikidele neile, kes sihtgruppi kuuluvad ja kelle meiliaadress on rahvastikuregistris olemas, ka kirjaliku teavituse e-kirja näol. Kordusteavitus on plaanis sügisel. Samas sihtgrupist ligi kolmandiku meiliaadresse rahvastikuregistris ei ole.

Elukoha registreerimine on lihtne: seda saab teha paari minutiga eesti.ee veebilehel, samuti võib selleks pöörduda kohalikku omavalitsusse nii isiklikult, posti kui e-posti teel. Täna kehtiva seaduse kohaselt on inimesel kohustus oma elukoha andmeid uuendada 30 päeva jooksul alates uude elukohta elama asumisest, uuest aastast on see tähtaeg 14 päeva.

Ida-Viru maakonnas puudutab muudatus enam kui 4000 inimest. Üle Eesti aga praeguse seisuga enam kui 38 000 inimest, kellest ligi 40 protsenti on välisriikide kodanikud. Tõenäoliselt on märkimisväärne osa neist tegelikult Eestist lahkunud. Nii korrastatakse rahvastikuregistri andmeid ja saavutatakse täpsem teadmine Eesti rahvastiku kohta. Eesti plaanib 2020. aastal toimuva rahvaloenduse esimest korda läbi viia registripõhiselt. Rahvastikuregister on üks olulisematest andmekogudest, kust saadakse andmed registripõhise loenduse läbiviimisel ja oluline on lähtuda võimalikult täpsetest andmetest.

Tegelike elukoha andmete esitamine on kasulik nii inimesele endale, kohalikele omavalitsustele kui ka riigile. Elukoha registreerimisega omandab inimene õiguse valida kodukoha omavalitsuse juhte ning saada sealt teenuseid ja toetusi. Riigiasutused saadavad kutseid, näiteks vähi sõeluuringule, just rahvastikuregistrisse registreeritud aadressil. Ja mis samuti tähtis: kui inimese elukoht on registreeritud õigele aadressile, laekuvad tema makstavad maksud tegelikku elukohta ja kohalik omavalitsus saab talle selle eest pakkuda paremaid teenuseid, korras teid ja ilusat ümbruskonda, kooli- ja lasteaiakohti lastele.


13.11.2018

Tee ettepanek Kohtla-Järve linna aukodaniku nimetuse omistamiseks

Kohtla-Järve Linnavolikogu ootab 15. detsembrini k.a ettepanekuid Kohtla-Järve linna aukodaniku nimetuse omistamiseks. Aukodaniku nimetus omistatakse erilise tänuavaldusena Kohtla-Järve linnale osutatud väljapaistvate teenete eest.

Igal isikul on õigus esitada üks kandidaat aukodaniku nimetuse omistamiseks. Selleks tuleb esitada vormikohane ettepanek elektronposti aadressil volikogu@kjlv.ee või posti aadressil Kohtla-Järve Linnavolikogu, Keskallee 19, Kohtla-Järve linn, 30395 Ida-Virumaa.

Ettepanekud vaatab läbi ja teeb volikogule esildise aukodaniku nimetuse omistamiseks volikogu alatine hariduse- ja kultuurikomisjon.

Aukodaniku austamise tseremoonia viiakse läbi ülelinnalisel pidulikul üritusel. Aukodanikule antakse üle tänukiri, millega kaasneb ühekordne rahaline preemia summas 2500 eurot.

Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. augusti 2017. a määrus nr 159 “Linna aukodaniku nimetuse omistamise kord” on avaldatud Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/412092017005

KANDIDAADI ESITLUSLEHT


Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei

12.11.201820. - 21. oktoobril 2018 toimus  Lätis, Daugavpilsis IV Rahvusvaheline festival-konkurss noortele esinejatele "UNISTUSED TÄITUVAD!"

Konkursil osalesid noored lauljad Eestist, Leedust,  Lätist,  Venemaalt, Valgevenest ja Ukrainast.

Ahtme Kunstide Kooli esindasid estraadiosakonna õpilased Darja ja Ksenija Klimenkovad  (juhendaja: õpetaja Anastassia Pavlova).

Tüdrukud esitasid duetina laulu "Õde" ja said II astme laureaaditiitli. Ksenia Klimenkova esinenes ka soololauluga "Usalda mind" ja sai selle eest samuti II astme laureaaditiitli.

Õnnitleme!

Sotsiaalteenistus

09.11.2018

31. oktoobril 2018. a toimunud Kohtla-Järve Linnavolikogu istungil muudeti Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. septembri 2015. a määrust nr 75 „Kohtla-Järve linna põhimäärus“.
 
Võeti vastu määrus nr 32 “Korteriühistutele toetuste andmise kord”.  Korras toodud korteriühistute toetamise eesmärgiks on muuta linna elukeskkonda turvalisemaks ning parandada elukvaliteeti kohaliku aktiivsuse suurendamise ja mittetulundustegevuse arendamise kaudu.
 
Võeti vastu määrus nr 33 „Kohtla-Järve linna korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded“. Määruse eesmärgiks on nõuete kehtestamine elutähtsa teenuse tasemele, valmisolekule ja teenuse katkestuse ennetamiseks.
 
Vaadati üle Kohtla-Järve linna kehtivate üldplaneeringute raames detailplaneeringud.
 
Teiste küsimuste hulgas lõpetati Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Ahtme mnt 27a maaüksuse osa detailplaneeringu menetlemine. Kehtestati Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Pärna tn 49 kinnistu, Ravi tänava puupargi ning ümbritsevate Pärna, Ravi ja Mõisa tee tänavate lõikude detailplaneering.

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei

07.11.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 6. novembri 2018. a istungil vaadati läbi 9 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile otsuse „Ehitiste aadressil Kuu 3 Järve linnaosas peremehetuks tunnistamine“ eelnõu, jaotati rahalised vahendid lastega peredele ja  kinnitati Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi hoolekogu koosseis ning väljastati load ürituste korraldamiseks.

 Linnakantselei


06.11.2018Kohtla-Järve Maleva  ja Kesklinna põhikoolides toimusid  Kohtla-Järve linna koolinoorte 4.-5.klasside Dumle rahvastepallivõistlused.

Tütarlaste turniiril saavutas esimese  koha Maleva Põhikooli  võistkond, 2 koha – Ahtme Gümnaasiumi võistkond ja kolmandaks tulid Tammiku Põhikooli tüdrukud.

Poeglaste turniiri võitjaks tuli Ahtme Gümnaasiumi võistkond, 2 koha saavutas Maleva Põhikooli võistkond ja 3 koha said Kesklinna Põhikooli poisid.

Reedel, 23. novembril korraldatakse Narva  Spordikeskuses Eesti Koolispordi Liidu Dumle rahvastepalli  piirkonnavõistlused, kus Kohtla-Järve linna esindavad kaks parimat tütar- ja poeglaste võistkonda.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3

Sotsiaalteenistus

06.11.2018Tammiku Põhikoolis  toimus Veliki Novgorodi tantsuansambli „Nastenka“ esinemine  Ahtme linnaosa algklasside õpilaste jaoks. Ansambel esitas oma programmi „Maailma rahvaste tantsud“, mis koosnes 18  tantsust.  Kava sees olid nii vene rahvatantsud („Timonja“, „Kadril“, „Zelenga“, „Rassejuška“ jne), kui ka tehniliselt keerulisemad tantsud, mida tantsis ansambli vanem rühm („Mustlaste tants“, „Põhja-India tüdrukute tants“, „Kreeka tants“,  „Fantaasia Vana-Egiptuse teemal“,  „Vene tants balletist „Pähklipureja“ ).  Kavas olid ka  soome „Polkkis“, „Eesti tants“, Saksa liidumaade tantsud. Iga tantsu eel kollektiivi juhataja Galina Ivanova  rääkis õpilastele sellest, kust see tants tuli ja mida tähendab.

See on juba teine „Nastenka“  visiit  Kohtla-Järvele. Novgorodi esinejatele, nii suurtele kui ka väikestele, meeldis Tammiku Põhikooli  soe vastuvõtt. Aga meie õpilastele meeldis kontsert ja nad huviga jälgisid etendust.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7, Foto 8, Foto 9, Foto 10

Sotsiaalteenistus


05.11.2018

Lugupeetud korteriühistute esindajad!

Tehnilise Järelvalve Amet korraldab tasuta infopäeva kus räägitakse põhjalikult korteriühistute kohustustest, mis on väga oluline info.
Infopäeva aeg ja koht:  22. November, Kohtla-Järve, Keskallee 19

AJAKAVA

10.00 – 10.30 Päeva avamine. Korterelamu kaasomand ja reaalosa – kes mille eest vastutab. TJA Kaasomandi ja reaalosa mõisted, korteriomaniku õigused ja kohustused. Ehitus- ja remonttööde läbiviimine kaasomandi osas.

10.30 – 11.15 Elektriohutus. TJA Elektripaigaldisele kehtivad nõuded, elektritööd, elektripaigaldise hooldus ja audit

11.15 – 12.00 Gaasiohutus. TJA Gaasipaigaldisele kehtivad nõuded, gaasipaigaldise audit, seadmete hooldus ja remont

12.00 – 12.15 Kohvipaus

12.15 – 13.00 Garaažiuste ja liftide ohutus. TJA Tõsteseadmetele kehtestatud nõuded, tõsteseadmete hooldus ja audit

13.00 – 13.45 Rõdupiirete seisukorra hindamine. Vaheseinte eemaldamine. TJA TJA poolt läbi viidud rõdupiirete seisukorra uuringu tulemused, rõdupiirete seisukorra hindamine, võimalikud ehitustehnilised lahendused

13.45 – 14.00 Kohvipaus

14.00 – 14.15 Avalikud mänguväljakud. TJA Avaliku mänguväljaku mõiste, mänguväljakule kehtivad nõuded, mänguväljakute hankimine ja hooldamine

14.15 – 14.45 Kortermajade tuleohutusnõuded. Päästeamet Kortermaja üldkasutatavate pindade tuleohutusnõuded ja enamlevinud puudused

14.45 – 15.00 Lõppsõnad

Registreerumine aadressil registreeri@tja.ee Kohtade arv on piiratud!

01.11.2018Oktoobrikuu viimasel nädalavahetusel toimusid Kohtla-Järve Spordikeskuse kergejõustikuhallis XII rahvusvahelised sportaeroobika võistlused „KOHTLA-JÄRVE OPEN CUP 2018“. Kohtla-Järve linna külastasid 429 võimlejat Leedust (Klaipida),  Valgevenest (Minsk, Bobruisk), Ukrainast (Harkov, Ternopol, Zaporožje), Soomest (Turku, Oulu, Kerava), Azerbaidžaanist (Bakuu), Venemaalt (Petroskoi, Sankt-Peterburg, Kaazan, Kaliningrad, Sovetsk, Ivanovo, Uljanovsk, Solnetšnogorsk, Sotši) ja Eestist (Tallinn, Narva, Jõhvi ja Kohtla-Järve).

Avamisel tervitasid võistlejaid Kohtla-Järve linnapea pr Ljudmila Jantšenko, volikogu esimees   pr Riina Ivanova ja Riigikogu liige hr Valeri Korb.

Kaks võistluspäeva said näha külalised ja pealtvaatajad üksikvõistlejate, paaride, kolmikute ja rühmade esinemist mini-, laste-, noorte-, juuniori- ja meistriklassis. Lisaks olid võistluste kavas uued alad AERODENS ja AEROSTEP.

Spordiürituse peakorraldajad, kelleks olid Kohtla-Järve Linnavalitsus ja Spordiklubi Fööniks tänavad võistluste toetajaid ja koostööpartnereid: Eesti Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupp, Hasartmängumaksu Nõukogu, Ida-Virumaa Spordiliit, Tatjana ja Gert Berendsen, Valeri Korb, OÜ Järve Biopuhastus, OÜ Kalev Vesi, OÜ Ontic Minerals, OÜ Anderson Äri, Kohtla-Järve Spordikeskus, DJ School, Altairbalt, Panorama, Ilja Telnov ja Noorte uudised.                                      

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7, Foto 8, Foto 9

Sotsiaalteenistus 

30.10.2018

Lugupeetud korteriühistute juhatuse liikmed!

Kohtla-Järve Linnavalitsus korraldab  sügiseste lehekottide tasuta äraveo.  Väljaveod toimuvad: 6 novembril 2018. a Ahtme linnaosas ja 7 novembril 2018. a Järve linnaosas. Lehed peavad olema pandud kottidesse ja nähtavasse kohta samuti  peab olema tagatud tehnikaga juurdepääs.

Kuna pakume kaasabi lehtede tasuta äraveoks, siis palume ohtlikke jäätmeid, autorehve, olmejäätmeid, koduelektroonikat ja ehitusprahti lehekottidesse mitte panna. Juhul, kui lehekottidest avastatakse selliseid jäätmeid, kotte ära ei viida.

Kohtla-Järve Linnavalitsus

30.10.2018

Lugupeetud Kohtla-Järve linna elanikud!

Kutsume teid 02.11.2018 kell 13:00  METSAPARGI KERGLIIKLUSTEEDE VÕRGUSTIKU
PIDULIKULE AVAMISELE.

Üritus toimub Kohtla-Järve Järve Linnaosa Metsapargis. Liikuda Circle K tanklast (Kalevi 43) piki liikumiseks suletud Metsapargi teed kogunemise kohani.

Tule ise ja võta sõbrad ka kaasa!

Koos me:
- jalutame sõpradega ja proovime  maiustusi
- harjutame trenažööridel ja söödame linde
- suhtleme linnajuhtidega

Teeme koos linna paremaks!

Kohtla-Järve Linnavalitsus, Kohtla-Järve Slaavi Põhikool

30.10.201819.oktoobril  toimus Kohtla-Järve Kunstide Koolis  XXI  ETÜÜDIRALLI    Ida- ja Lääne-Virumaa klaveriõpilastele. Etüüdiralli projekti missiooniks on muusikakultuuri propageerimine. 

Rallil osalesid Rakvere Muusikakooli, Aseri Muusikakooli, Jõhvi Muusikakooli, Ahtme Kunstide Kooli ja Kohtla-Järve Kunstide Kooli  3. – 8. klasside  õpilased. Viimastel aastatel on osalejate arv pidevalt tõusnud. Sel aastal võttis konkursist  osa  50 õpilast (2017.aastal 39 õpilast), keda  juhendab  25 klaveriõpetajat.

Loe lähemalt...


25.10.2018

Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu XV istung toimub 31. oktoobril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees


24.10.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 23. oktoobri 2018. a istungil vaadati läbi 12 küsimust. Teiste küsimuste hulgas otsustati eraldada linnaeelarves ettenähtud huvitegevuse reservist vahendid, kinnitati Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi hoolekogu koosseis, määrati projekteerimistingimused ning väljastati ehitusluba.

Linnakantselei

23.10.2018Programmi „Ettevõtlik kool“ edulugude konkursil "Õppimine on põnev", kus osalesid koolid ja lasteaiad üle Eesti, oli Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju edukas.  Lasteaia Kirju-Mirju Mesimummide rühma lapsed koos vanematega saavutasid lasteaedade kategoorias teise koha.

Konkursil osaleti projektiga "Minu kodu, Kohtla-Järve". Projekt sai alguse laste soovist tutvustada oma rühma teistele lastele maju, kus nad elavad. Terve rühmaga jalutatigi laste kodumajade juurde. Nii said kõik lapsed selgeks oma koduse aadressi, õpiti selgeks turvaline kodutee ja tutvuti ka kodulinna vaatamisväärsustega, lisaks külastati ka linna erinevaid asutusi. Koos vanematega meisterdati ka oma kodumaja. Majad said nii uhked, et neist pandi lasteaias üles näitus Eesti Vabariigi sajandaks aastapäevaks, näitust külastasid ka lasteaia teised rühmad ja lapsevanemad.

Projekti käigus omandasid lapsed oskust teha koostööd, näidata üles algatusvõimet, julgust avaldada oma arvamust ja võtta vastu otsuseid. Kogu koostöö käigus olid lapsed eestvedajad, õpetajad toetasid nende algatusi. Projekti kaasati ka lapsevanemad, kes olid aktiivsed osalejad.

Konkursi finaali valiti kolm lasteaeda, nende hulgas ka lasteaed Kirju-Mirju.

 18. oktoobril Paides toimunud „Ettevõtliku kooli“ Haridusfestivalil, kus räägiti sellest, kuidas koolis ja lasteaias arendada ettevõtlikkust, esitles lasteaed oma projekti. Lapsed esinesid tublilt ja tulemuseks oligi kõrge II koht.
 
Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju on „Ettevõtliku kooli“ programmis osalenud juba pikemat aega ja neile on omistatud „Ettevõtliku kooli“ standard „Hõbetase“. Edu programmis tagab laste, lastevanemate, õpetajate ja juhtkonna igapäevane koostöö ning lasteaia personali pidev panustamine õppe-kasvatusprotsessi arendamisse.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3

Sotsiaalteenistus

22.10.201822.10.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 33 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas otsustati eraldada linnaeelarves ettenähtud huvitegevuse reservist vahendid, kinnitati  lasteaedade hoolekogu koosseisud,  väljastati luba ürituse korraldamiseks ning eraldati kortereid eraisikutele.
 
Linnakantselei

22.10.2018Kohtla-Järve Kunstide Koolis  avati "IZHEVSKIS Kohtla-Järve Kunstide Kooli õppurite seminar - praktikumi tööde näitus". Näitus on avatud kuni 12. novembrini 2018.

Sotsiaalteenistus

17.10.2018

Maa-ameti teade: Algasid geodeetiliste märkide hooldustöödMaa-ameti tellimisel teostatakse 2018. aasta septembrist kuni detsembrini geodeetiliste märkide hooldustöid Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnas. Hooldustöid tehakse kokku ligi 70 geodeetilise võrgu I ja II klassi märgile ning gravimeetrilise võrgu II klassi märkidele (märkidest on näidised lisatud piltidel).

Märgi korrastustööd hõlmavad endas kupitsa värskendamist, kupitsakraavide uuendamist ning kaitsetsoonis kasvama hakanud puude ja võsa kõrvaldamist, kaitsetara rajamist või olemasoleva kaitsetara värvimist.
Maa-amet palub maaomanikelt mõistvat suhtumist ja võimaldada tööde teostamine. Maaomanikega võetakse eelnevalt ühendust.

Lisainfo:
Karin Kollo, Maa-ameti geodeesia osakonna juhataja, Karin.Kollo@maaamet.ee, tel. 665 0765

Sotsiaalteenistus

17.10.2018Eelmisel nädalal Puškini muuseumi-kaitsealaga „Mihhailovskoje“ sõlmitud koostöölepingu raames toimus muuseumitöötajate Nadežda Šablovskaja,  Jekaterina Fjodorova ja Aleksandr Gorbatšjovi visiit Kohtla-Järve linna koolidesse. Külalised  viisid läbi interaktiivsed tunnid noorema astme õpilastele. Teemaks olid A.S. Puškini muinasjutud. Samuti oli igas koolis korraldatud töötuba, kus õpilastele oli antud võimalus valmistada käsitsi muinasjututeemaline lubok -pilt.  Tegevustest võttis osa üle 300 1.-6.klassi õpilase seitsmest Kohtla-Järve koolist.

Selle koostöö raames toimus ka fotonäituse „Imelised kohad“ avamine Kohtla-Järve Linnavalitsuse fuajees  (Georgi Vassilevitši ja Nikolai  Aleksejevi fotod Puškini muuseumi-kaitseala kogust).

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6
Sotsiaalteenistus

15.10.2018Kohtla-Järve Spordikeskuse kergejõustikuhallis toimus traditsiooniline koolinoorte üritus „AHTME SEIKLUS IV“. Üritusel osalesid linna koolide 7.-8.kl. õpilased. Spordiürituse kava koosnes erinevatest ülesannetest, mis pakusid noortele liikumisrõõmu, võistkonnavaimu ja võistlusõhkkonna tunnetamist. Esimese koha saavutasid  Kesklinna Põhikooli õpilased, teiseks tulid Erakooli Intellekt noored ning kolmanda koha saavutasid Maleva Põhikooli koolisportlased.

Spordiürituse korraldajateks olid tublid Ahtme Gümnaasiumi kehalise kasvatuse ainesektsiooni õpetajad!
Foto: Igor Landarski, Ahtme Gümnaasium

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7, Foto 8, Foto 9
Sotsiaalteenistus

10.10.20184. oktoobril toimus Kukruse Polaarmõisas Kohtla-Järve Õpetajate Päeva vastuvõtt. Vastuvõtule olid kutsutud Aasta Õpetaja tiitli nominendid (kokku 51 inimest 10 kategoorias) ja õpetajad, keda koolid esitasid tänukirjaga autasustamisele (kokku 33 õpetajat). Samuti olid kutsutud alates sellest aastast õpetaja karjääri alustavad noored pedagoogid (2 lasteaia õpetajat ja 4 üldhariduskooli õpetajat).

Külalisi tervitasid väikese kontserdiga Ahtme Kunstide Kooli õpilased.

Sellel aastal vabariigi Aasta Õpetaja konkursile olid esitatud maakondliku komisjoni poolt 6 Kohtla-Järve nominenti:
Aasta klassijuhataja – Oksana Seppar (Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium;
Aasta klassiõpetaja – Inge Laada (Kohtla-Järve Tammiku Põhikool);
Aasta hariduse sõber – Viru Keemia Grupp AS
Aasta Tegu – Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli projekt „Liikuma kutsuv kool“, juhataja Juta Davõdova;
Aasta põhikooli õpetaja – Andrus Viirmaa (Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium);
Aasta koolijuht – Julia Kalamajeva, Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli direktor.

Kõik ülalnimetatud nominendid on kutsutud pidulikule galale „Eestimaa õpib ja tänab“ 14. oktoobril Tallinnas.

Sellel aastal esmakordselt autasustati õpetajaid nii vabariigi kui ka linna tasemel kategoorias „Elutöö preemia“. Kohtla-Järvelt oli esitatud 2 pedagoogi: Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi õpetaja Anne Oru ja Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli direktor Valentina Kutuzova.

Õnnitleme veelkord meie linna õpetajaid ja soovime neile tugevat tervist, uusi ideid, tänulikke õpilasi ning palju edu!

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6
Sotsiaalteenistus


09.10.2018Kohtla-Järve linna külastas Valgevene suursaadik hr Vyacheslav KACHANOV koos abikaasaga.

Visiidi alguses kohtus suursaadik Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko, linnavolikogu esimehe Riina Ivanova ja Riigikogu liikme Valeri Korbiga. Linnapea tutvustas külalistele Kohtla-Järve linna ajalugu ning tänapäeva, rääkis linna majandusest, haridussüsteemist, kultuuriasutustest, linnavalitsuse töökorraldusest, hiljuti realiseeritud ning alles algusjärgus olevatest projektidest. Lisaks külastas Valgevene suursaadik SA-st Ida-Virumaa Keskhaigla, Ahtme Gümnaasiumi, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksust ja kohtus Ida-Virumaa valgevene kultuuriseltsi “BEZ” esindajatega.

Visiidi lõpus tutvus Valgevene suursaadik Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumi uue hoone ning renoveeritud Kohtlla-Järve Kultuurikeskusega, kus arutleti kultuurialase koostöö võimaluste üle.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4

Sotsiaalteenistus


08.10.2018Maalinäitus“ Teekond südame koopasse”

Terje Krupp, kunstnikunimega Pamukkale, avab maalinäituse, kus jagab kunstilisi visioone teekonnast, mis on juhtinud teda looduse ja inimlikkuse tunnetamise rajal lähemale inimeseks olemisele. Eksponeeritud on innovatiivsed 3D efektiga, spetsiaalsete prillide ja vahelduva UV-valgusega vaadeldavad geomeetrilised assamblaažid. Näitus toimub 9.-30. oktoober Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumi Valges saalis. Näituse avamine 11.oktoober kell 16.00

Terje Krupp on öelnud: “Kunstnikunimega Pamukkale hoian tähelepanu väärtustel, mis mõtestavad looduse ja inimese ühtekuuluvust nagu vägi, tasakaal, tarkus, andestus, usaldus, tervis, tänulikkus... See, mis on looduses leitav on leitav inimestes, meis endis. Olles minu teekonna lainel saab läbi kunsti avastada uusi kunstilisi eneseväljendusvorme ja kohtuda iseenda potentsiaaliga.”

Tema kunstnikuks kujunemine on tulenenud tänu elusündmustele ja ühiskonna mõjutustele.
Ta on omandanud Tartu Ülikoolis loodusteaduste magistri, olnud ettevõtja alates aastast 1994 ja kasvatanud üles 3 säravat last. Praegu tegeleb ta kunstiga ja on Ovaalstuudio asutaja.
Ta on öelnud, et ettevõtluse sees elades muutus ärikogemus justkui kõvaks kristalliks, mis oli märk küpsusest, ammendumisest, valmis saamisest. Ta mõistis vajadust anda oma elukogemustele uus kvaliteet. Selleks, et muutus toimuks, tuli vanast lahti lasta, et uuel oleks ruumi, kuhu tulla. Seega tundus talle loomuliku kutsungina võtta ette 1000 km jalgsi palverännak Sevillest Santiago de Compostelasse. Palverännakult kodus olles tajus ta, et on ikka alles rännakul, kuid see rännak on avaram kui kõik eelnevad teekonnad. See on rännak läbi maalide, mis inspireerivad elu kulgu ja iseenda avastamist. Maalide juures on talle isikupärane, et kunst elustub igapäevareaalsuses nii nagu inimlik looming kohtub looduse loominguga. Kui ta on uue maali valmis saanud, siis teatud aja jooksul sulab maal välise sündmusega ühte, mis on nagu ahaa-efekt.

Kohtumiseni näitusel kogemaks isiklikku ahaa-efekti.

08.10.2018Rahvusvahelise Muusikapäeva kontsert
Projekt „Igal lapsel oma pill“ ja Eesti Muusikanõukogu korraldasid Rahvusvahelisel Muusikapäeval, 1. oktoobril 2018, üle Eesti kümneid kontserte, kus musitseerisid EV100 ühiskingituses „Igal lapsel oma pill'' osalenud lapsed. Ahtme Kunstide Kooli õpilaste kontsert toimus Kohtla-Järve Kultuurikeskuses ja Kohtla-Järve Kunstide Kooli õpilased esinesid oma kooli saalis.

Ahtme  ja Kohtla-Järve kunstide koolid on kolm aastat osa võtnud projektist „Igal lapsel oma pill“, mis on kantud unistusest, et igal Eestimaa lapsel oleks võimalus õppida pillimängu. Projekti raames on koolid soetanud kitarre, flööte, viiuleid ja klarneti. Uued pillid tõid õpilastele palju musitseerimisrõõmu.

Kunstide Koolid valmistusid Muusikapäeva kontserdiks väga hoolikalt, kuigi õppeaasta alles algas ja suvel kippusid vanad vilumused tuhmuma.

Kultuurikeskuses täispikal kontserdil olid esindatud kolm koori: poiste-, mudilaste- ja lastekoor, lisaks viiuldajate, akordionistide ning rahvapilliansambel, aga ka trio ning solistid. Õpilaste ja õpetajate jaoks oli tähtis  ka see, et kontsert toimus Kohtla-Järve Kultuurikeskuse suures saalis, mille eest on Ahtme Kunstide Kool  kultuurikeskuse pererahvale väga tänulik.

Pidulikud  kontserdid tekitasid  kuulajates palju  positiivseid emotsioone ja suurepärase  meeleolu.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4

Sotsiaalteenistus

08.10.2018

8. oktoobrist kuni 2. novembrini koolitavad Päästeameti Ida päästekeskuse päästjad kõikides Kohtla-Järve linna lasteaedades vanemaid rühmi teemal „Tulest  targem“. Päästeameti info kohaselt on eesmärgiks anda lastele eakohaseid teadmisi tuleohutusest. Koolituse viivad läbi päästjad lasteaia ruumides, aeg on eelnevalt lasteaia direktoriga kokku lepitud.

Päästjad tutvustavad lastele tulekahju tekkepõhjuseid, ohte lahtise tulega ümberkäimisel, selgitavad suitsuanduri vajadust, samuti õpetavad ohu korral ruumist väljumist ning hädaabinumbrile 112 helistamist. Lastele näidatakse eririietuses päästjat. Kaitseriietuses ja hingamisaparaadiga tuletõrjuja võib väikelapses tõsist hirmu tekitada, kui ta pole varem teda näinud. Seetõttu on oluline, et laps teaks, milline näeb välja eririietuses päästja.

Koolituse lõpus tutvustatakse lastele päästeautot ning -tehnikat.

Linna lasteaedade koostöö Päästeameti Ida päästekeskusega on järjepidev ja analoogseid koolitusi on Päästeameti töötajad lasteaedades ka varem korraldanud.


Sotsiaalteenistus

02.10.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 2. oktoobri 2018. a istungil vaadati läbi 15 küsimust. Teiste küsimuste hulgas otsustati eraldada linnaeelarves ettenähtud huvitegevuse reservist vahendid, kinnitati lasteaia Muinasjutt ja Tarake hoolekogude koosseisud, kooskõlastati Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi palgakorraldus ning väljastati luba ürituse korraldamiseks.

Linnakantselei

02.10.2018Novembris „Hakkame santima!“


Eesti Folkloorinõukogu ning Rahvakultuuri Keskuse eestvedamisel toimub sel aastal mardipäeva ajal mastaapne üle-eestiline mardisandi jooksmine külades ning kogukondades. Lisaks toimub veel hulgaliselt põnevaid koolitusi, rahvusvaheline sanditamiskombestiku konverents, saab näha eriskummalisi folkloorirühmi välismaalt ja palju muud. Ühtlasi on see võimas kulminatsioon Euroopa Kultuuripärandi aastale.


Loe lähemalt...


28.09.2018

Kohtla-Järve linna valimiskomisjon taastas linnavolikogu liikme Eduard Odinets volitused  tema avalduse alusel ja lõpetas linnavolikogu asendusliikme Raissa Vares volitused.


Anna Generalova
Linna valimiskomisjoni esimees


27.09.2018

Kolmapäeval, 26. septembril 2018. a toimunud Kohtla-Järve Linnavolikogu istungil võeti vastu määrus  „Kohtla-Järve Linnavolikogu töökord“.

Võeti vastu Kohtla-Järve linna 2018. aasta teine lisaeelarve. 01.09.2018. a seisuga põhitegevuse tulud on 42 299 515 eurot, põhitegevuse kulud on 41 668 012 eurot, investeerimistegevus on -5 753 910 eurot.  Finantseerimistegevuse osas muutusi ei olnud ja selle maht on endiselt 1 602 000 eurot.

Võeti vastu määrus „Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia koostamise ning eelarve koostamise, vastuvõtmise, avalikustamise ja täitmise kord.“

Võeti vastu Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2019-2022. Linna eelarvestrateegia koostamise peaeesmärgiks on kindlustada eelarvepoliitika jätkusuutlikkus pikemas perspektiivis.

Võeti vastu määrus „Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord“. Toetuse andmise eesmärgiks on parandada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust, suurendada uuenduslike huvialade ja -tegevuste arvu ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi järgmistes valdkondades: noorsootöö, kultuur, sport, muusika, kunst, loodus- ja täppisteadused ning tehnoloogia.

Võeti vastu määrus „Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse andmise tingimused ja kord“.

Teiste küsimuste hulgas otsustati esitada Vabariigi Valitsusele ettepanek ühistranspordiseaduse muutmiseks ning tunnistada kehtetuks Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. augusti 2015. a määrus nr 73 „Koha-aadressi määraja pädevuse delegeerimine“.

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei

26.09.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 25. septembri 2018. a istungil vaadati läbi 14 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas otsustati eraldada linnaeelarves ettenähtud huvitegevuse reservist vahendid, kinnitati Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskuse töötajate koosseis, väljastati kasutusluba ning load ürituse ja ilutulestiku korraldamiseks.

Linnakantselei

24.09.201813. septembril toimus Kohtla-Järve Kunstide Koolis õppurite suvepraktika tööde näituse avamine. Näitusel on eksponeeritud 100 tööd Eesti juubeliaasta auks. Näituse avamisel öeldi tänusõnad Kohtla-Järve linnavalitsusele, kes toetas bussi tellimist õpilaste maalima sõiduks kolmel päeval Toilasse, Narva ja mere äärde Sakale. Näitusel on väljas ka töid, mis on teostatud kodulinnas ja ka mujal kaunites kohtades.

Näituse avamisel tänati väärikate kingituste ja diplomitega õpilasi, kes osalesid oma kunstitöödega X Rahvusvahelisel folkloorifestivalil „Sõnajalaõis“ (SLAAVI VALGUS). Autasud said Julia Kruptšenkova, Nikita Butalov, Alina Maškina, Anita Nõmmiste, Anna Martšenko, Maria Nazarova, Sofia Germ, Liisa Vaigla, Anna Rahmanova.
Näitus jääb avatuks kuni 8. oktoobrini.

Sotsiaalteenistus


24.09.20181. oktoobril tähistatakse ülemaailmset muusikapäeva. Rahvusvaheline muusikapäev algatati 1975. aastal.  Eesti Muusikanõukogu korraldab sel puhul suurejoonelist tasuta kontsertide programmi, mille raames kõlab ühel päeval elav muusika üle terve Eestimaa. Muusikapäev pakub vahetuid muusikaelamusi ja tutvustab muusikuid. Kontserdiprogramm kutsub märkama muusika rolli ja olulisust meie igapäevaelus. Muusika kõlab sel päeval nii traditsioonilistes kontserdisaalides kui ka ootamatuis paigus Narvast Kuressaareni. Lisaks toimuvad Eesti muusikutega kontserdid välisriikides ning korraldatakse  teisi muusikalisi sündmusi.
2018. aasta eriprogramm “Igal lapsel oma pill” annab võimaluse noortele oma uutel instrumentidel pidupäeval kõlada.

Muusikapäev on laiaulatuslik heatahte projekt, kus nii muusikud kui kontserdipaigad ühinevad vabatahtlikkuse alusel.

Ahtme Kunstide Kool võtab sellest suurest projektist osa ja tähistab seda päeva kontserdiga Kohtla-Järve Kultuurikeskuses, pakkudes publikule oma parimate õpilaste esinemist. Kontsertkavas esinevad akordionistide ja viiuldajate  ansamblid ning  rahvapilliansamblid; akadeemilise vokaali solistid, koorid, klaveri-, tšello- ja kitarriõpilased jne.
Olete oodatud kontserdile, mis toimub1. oktoobril  kell 17.00, sissepääs tasuta.

Sotsiaalteenistus


24.09.2018VII Rahvusvaheline Jelena Obraztsova nimeline vokalistide konkurss Peterburis
Ahtme Kunstide Kooli akadeemilise vokaali eriala V klassi õpilane Marek Ivaniško ja akadeemilise vokaali eriala II klassi õpilane Artjom Smirnov koos õpetaja Rena Bõkovaga osalesid VII Rahvusvahelisel Jelena Obraztsova nimelisel vokalistide konkursil Peterburis 16.-21. juulini 2018. a.

Loe lähemalt...20.09.2018Laupäeval,  29. septembril toimub XX Ahtme rahvajooks.  Rahvajooksu eesmärk on jooksu-ja liikumisharrastuse populariseerimine Kohtla-Järve linna ja Ida-Viruma maakonna elanike seas .  XX Ahtme rahvajooks on kogu pere tervisespordi üritus, kuhu on oodatud kõik jooksuhuvilised.

Spordiüritust korraldatakse kahes osas: kepikõnd ja rahvajooks. START ja FINISH asuvad Kohtla-Järve Spordikeskuse kergejõustikuhalli (Ahtme mnt. 61) juures. Jooksu- ja kepikõnnirada kulgeb Ahtme linnaosa territooriumil.

Stardiajad:

10:00 

Kepikõnni start. Distantsi pikkus on 4 km

11:00

Võistluste avamine  

11:10 600m

Tillujooksud  (ilma ajavõtuta)

 

2012 aastal ja hiljem sündinud tüdrukud ja poisid

 

 

11:35 2050m

Jooksu start

 

2009-2011 aastal sündinud tüdrukud ja poisid

 

2006-2008 aastal sündinud tüdrukud ja poised

 

55-aastased ja vanemad naised ja mehed

 

 

12:15 4100m

Jooksu start

 

2003-2005 aastal sündinud tüdrukud ja poised

 

45-54-aastased naised ja mehed

 

 

13:00 6150m

Põhijooksu start

 

1984-2002 aastal sündinud naised ja mehed

 

35-44-aastased naised ja mehed


Osavõtutasu:
Täiskasvanud – 3 eurot
Koolilapsed – 1 euro
Pensionärid – tasuta.
Käimiskeppide laenutus on TASUTA.

Kepikõnniks ja jooksuks saab registreeruda 17.09.-27.09.2018. a e-posti teel: kristiine.agu@kjlv.ee  või  29. septembril  2018. a kergejõustikuhallis kella 09:30-st. Registreerimine lõpetatakse pool tundi enne vastava distantsi starti.

„KÄI, JOOKSE JA OLE TERVE!“
+ skeem
Sotsiaalteenistus


20.09.2018

Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu XIV istung toimub 26. septembril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees


18.09.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 18. septembri 2018. a istungil vaadati läbi 16 küsimust. Teiste küsimuste hulgas otsustati eraldada linnaeelarves ettenähtud huvitegevuse reservist vahendid, kinnitati Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli direktor ametikohale,  Kohtla-Järve Maleva Põhikooli hoolekogu koosseis ja Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja töötajate koosseis ning  väljastati ehitusluba.

Linnakantselei


18.09.2018

PKM  Valge Saali üritused:
* 21.septembril kell 16.00 Aleksander Igonini mälestusnäituse "Õpetaja ja õpilased" avamine.
* 22.septembril kell 11.00 Virtuaalse Filiaali loeng "Kunstnik Arkadi Plastov´i looming".

Sotsiaalteenistus

18.09.2018

KUTSE

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab, et Keskkonnaamet kutsub kõiki huvilisi Kohtla-Järve piirkonna lõhnaaine esinemise vähendamise kavade tutvustus üritusele, mis toimub 27.09. 2018. a algusega kell 15.00 Kohtla-Järve Linnavalitsuses  volikogu saalis, aadressil Kohtla-Järve, Keskallee 19.

2016. aastal valmis Keskkonnainspektsiooni tellimusel uuring „Välisõhu kvaliteedi, lõhnahäiringu ning saasteainete heitkoguste hindamine Kohtla-Järve linnas Järve linnaosa piirkonnas“, mille tulemusena järeldati, et piirkonnas esineb ülenormatiivne lõhnahäiring. 4 ettevõtet koostasid lõhnaaine esinemise vähendamise kavad ning esitasid Keskkonnaametile heakskiitmiseks: AS NOVOTRADE INVEST, Eastman Specialties OÜ, OÜ Järve Biopuhastus ja VKG Oil AS, mis on nüüdseks ka heaks kiidetud.

Ürituse eesmärk on tutvustada Kohtla-Järve elanikele ja kõigile asjast huvitatud isikutele, mis on AS-i NOVOTRADE INVEST, Eastman Specialties OÜ, OÜ Järve Biopuhastus ja VKG Oil AS-i edasised plaanid seoses lõhnahäiringu vähendamisega. Kohtumisel tutvustavad kõik neli kava koostanud ettevõtet oma plaane ja kavasid lõhnaaine esinemise vähendamiseks Kohtla-Järve linnas.


17.09.2018

23.09 2018 kell 11.00 Alutaguse Tervise- ja Spordikeskuses Pannjärvel toimub Tervisespordipärv. Kavas tervisekäimine 12 km, 5 km, 3 km ja 1 km, liikumis- ja täpsusmängud. Osavõtumaks: 2 eurot osavõtja kohta, koolilastele 1 euro. Neile, kes on tasunud Kohtla-Järve Spordiseltsi Kalev või SHK liikmemaksu, on osavõtt tasuta.

Transport:       

Tellitud tasuta bussi väljumisajad Pannjärvele:
Kohtla-Järve Põhja mikrorajoon                    kell 10.00
Kohtla-Järve Veetorni peatus                        kell 10.05
Jõhvi Raamatukogu Rakvere tn                     kell 10.15                      
Jõhvi mikrorajooni Kooli peatus                     kell 10.20
Ahtme Raamatukogu                                    kell 10.25 
Iidla Grossi pood Estonia pst 30a                   kell 10.30

Tagasisõit Pannjärvelt umbes                         kell 14.00

Tervisespordipäevast osavõtjatele pakutakse vett, teed ja terviseampsu. Osavõtjate vahel loositakse auhindu (suveniirid, matka- ja spordivarustus). Aktiivsemaid tervisesportlasi autasustakse medaliga.


13.09.2018

Alates 1. novembrist  2018. a rakenduvad  Kohtla-Järve linnas uued segaolme jäätmeveo teenushinnad 

Kohtla-Järve Linnavalitsus korraldas vastavalt jäätmeseadusele Kohtla-Järve linna veopiirkondades nr 1 (Järve - ja Kukruse linnaosa) ja 2 (Ahtme, Sompa ja Oru linnaosa) riigihanke, mille tulemusena on OÜ Ekovir´ile  omistatud jäätmeveo ainuõigus vahemikus 01.10.2016. a - 30.04.2021. a  järgnevatele jäätmeliikidele osas:

• paber ja kartong;
• biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed;
• segaolmejäätmed (prügi);
• suurjäätmed.

Vastavalt hankelepingule ja jäätmehoolduseeskirjadele on jäätmevedajal õigus esitada põhjendatud taotlus teenustasude muutmiseks. Võrreldes pakkumuse esitamise ajaga on esinenud objektiivsed asjaolud, mille tagajärjel jäätmeveo teenustasud ei ole täna enam piisavad katmaks seadusega nõutud jäätmete kogumise, vedamise, taaskasutamise ja kõrvaldamisega seotud kulusid. Nimetatud põhjusel OÜ EKOVIR esitas Kohtla-Järve Linnavalitsusele 26.06.2018. a segaolmejäätmete teenustasude muutmise taotluse, millega sooviti muuta  kehtiv segaolmejäätmete väljaveohind 2,92 eur/m³ (hind koos käibemaksuga) asemel  5,32 eur/ m³ (hind koos käibemaksuga). Segaolmejäätmete teenustasude suurendamine kinnitati 11.09.2018. a Kohtla-Järve Linnavalitsuse korraldusega  nr 469.

Uued segaolme jäätmeveo teenushinnad  rakenduvad Kohtla-Järve linna jäätmeveo piirkondades 1 ja 2 alates 01.11.2018. a.

Konteineri maht   (l)

Regulaarne tühjendus (hind ilma käibemaksuta)

Regulaarne tühjendus (hind koos  käibemaksuga 20%)

kuni 50 (jäätmekott)

0,22

0,27

kuni 80

0,35

0,43

kuni 140

0,62

0,74

kuni 190

0,84

1,01

kuni 240

1,06

1,28

kuni 370

1,64

1,97

kuni 660

2,93

3,51

Kuni 800

3,54

4,26

kuni 1100

4,87

5,85

kuni 1500

6,65

7,98

kuni 2500

11,08

13,30

kuni 4500

19,94

23,94

Paber ja kartong, biolagunevad köögi-ja söökla ning suurjäätmete hinnad ei muutu. Samuti ei muutu  jäätmemahutite rendi- ja lisateenuste hinnad.

 

12.09.2018


Võimalus saada tasuta ning soodustingimustel õigusabi!

Anname teada, et Eesti Õigusbüroo koostöös Justiitsministeeriumiga pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele, kelle brutokuupalk jääb alla 1981 euro (Statistikaameti avaldatud 1,5-kordne keskmine).

Teid abistavad 27 juristi üle Eesti, kelle keskmine tööstaaž on 17 aastat ning nad kõik omavad õigusteaduse magistrikraadi.

Ida-Virumaal on Eesti Õigusbürool kaks kontorit inimeste abistamiseks: Jõhvis aadressil Keskväljak 1 ning Narvas Tallinna mnt 8-1. Kokku on neil üle Eesti 15 kontorit, kuid lisaks nõustatakse ka veebis ning telefoni teel.

Loe lähemalt...

05.09.2018

Elukohaandmed tasub rahvastikuregistris hoida täpsetena

Et mitte ilma jääda avalikest teenustest, tasub kohalikule omavalitsusele oma täpsed elukohaandmed esitada kõigil neil, kelle andmed praegu on vaid omavalitsuse täpsusega (puudub küla või tänav, maja- või korterinumber). Uuel aastal jõustub rahvastikuregistri seaduse muudatus, mille tulemusena jäävad rahvastikuregistris tühjaks nende inimeste elukoha andmed, kes pärast kolimist pole oma elukoha andmeid uuendanud ja kelle puhul eelmise korteri või maja omanik on palunud nad enda juurest välja registreerida. Selle tulemusena on inimese elukoht praegu linna või valla täpsusega.

„Soovitame kõigil, keda muudatus puudutab, esitada esimesel võimalusel oma täpsed elukohaandmed omavalitsusele. Andmete muutmist ei tasu jätta viimasele hetkele, sest muidu võib jaanuaris tabada halb üllatus, kus inimene jääb ilma elukohaga seotud avalikest teenustest nagu lasteaiakoht, juhiloa pikendamine vms,“ ütleb siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas. Siseministeerium saatis aprillis kõikidele neile, kes sihtgruppi kuuluvad ja kelle meiliaadress on rahvastikuregistris olemas, ka kirjaliku teavituse e-kirja näol. Kordusteavitus on plaanis sügisel. Samas sihtgrupist ligi kolmandiku meiliaadresse rahvastikuregistris ei ole.

Elukoha registreerimine on lihtne: seda saab teha paari minutiga eesti.ee veebilehel, samuti võib selleks pöörduda kohalikku omavalitsusse nii isiklikult, posti kui e-posti teel. Täna kehtiva seaduse kohaselt on inimesel kohustus oma elukoha andmeid uuendada 30 päeva jooksul alates uude elukohta elama asumisest, uuest aastast on see tähtaeg 14 päeva.

Ida-Viru maakonnas puudutab muudatus enam kui 4000 inimest. Üle Eesti aga praeguse seisuga enam kui 38 000 inimest, kellest ligi 40 protsenti on välisriikide kodanikud. Tõenäoliselt on märkimisväärne osa neist tegelikult Eestist lahkunud. Nii korrastatakse rahvastikuregistri andmeid ja saavutatakse täpsem teadmine Eesti rahvastiku kohta. Eesti plaanib 2020. aastal toimuva rahvaloenduse esimest korda läbi viia registripõhiselt. Rahvastikuregister on üks olulisematest andmekogudest, kust saadakse andmed registripõhise loenduse läbiviimisel ja oluline on lähtuda võimalikult täpsetest andmetest.

Tegelike elukoha andmete esitamine on kasulik nii inimesele endale, kohalikele omavalitsustele kui ka riigile. Elukoha registreerimisega omandab inimene õiguse valida kodukoha omavalitsuse juhte ning saada sealt teenuseid ja toetusi. Riigiasutused saadavad kutseid, näiteks vähi sõeluuringule, just rahvastikuregistrisse registreeritud aadressil. Ja mis samuti tähtis: kui inimese elukoht on registreeritud õigele aadressile, laekuvad tema makstavad maksud tegelikku elukohta ja kohalik omavalitsus saab talle selle eest pakkuda paremaid teenuseid, korras teid ja ilusat ümbruskonda, kooli- ja lasteaiakohti lastele.

05.09.2018

On kuulutatud konkurs „Kohtla-Järve Aasta isa 2018“

Lugupeetud Kohtla-Järve linna elanikud, on saabunud aeg mõelda ja esitada taotlusi konkursile „Kohtla-Järve Aasta Isa 2018“. Aasta Isa aunimetuse konkursile esitatakse isa, kelle laps või lapsed on tublid linna elanikud ja kes oma pere kõrvalt on panustanud energiat kogukonna arengusse ning tegutseb või on tegutsenud aktiivselt linna elus. Kandidaadi lapsel või lastel on silmapaistvad saavutused ja tema tegevused peavad olema eelmisel aastal positiivses mõttes eriliselt silmapaistvad nii perele kui ka Kohtla-Järve linnale. Kandidaat peab olema linna elanik, kelle elukohaks rahvastikuregistri järgi on Kohtla-Järve linn ja kes faktiliselt elab Kohtla-Järve linnas.

Igal Kohtla-Järve linna elanikul, Eesti Vabariigis tegutseval organisatsioonil ja asutusel on õigus esitada üks kandidaat Aasta Isa konkursile. Taotluse esitamiseks täidetakse taotluse blankett, mis on kätte saadav linna veebilehel www.kjlv.ee. Vormikohane taotlus esitatakse hiljemalt 5.oktoobriks kirjalikult elektronposti aadressil volikogu@kjlv.ee või posti aadressil Kohtla-Järve Linnavolikogu kantselei (kab. 215) Keskallee 19, Kohtla-Järve linn, 30395 Ida-Virumaa. Taotluses tuleb näidata: autasustamiseks esitatava isiku nimi ja kontaktandmed; aunimetuse andmise põhjendus; taotluse esitamise kuupäev ja taotluse esitaja allkiri. Kohtla-Järve Aasta Isa pidulikule üritusele kutsutakse kõik aunimetusele kandideerijad.

Aasta Isa aunimetuse saaja otsustab Kohtla-Järve Linnavolikogu alatine sotsiaalkomisjon.

Aasta Isa aunimetus antakse üle linnavalitsuse poolt korraldatud pidulikul üritusel. Võitjat autasustatakse tänukirja ja nimelise kinkekaardiga, mille väärtus ei ületa 250 eurot. Aunimetuse saanule annavad üle tänukirja ja nimelise kinkekaardi Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees ja Kohtla-Järve linnapea või nende asendajad.


Kohtla-Järve Linnavolikogu sotsiaalkomisjon

31.08.2018

Kolmapäeval, 29. augustil 2018. a toimunud Kohtla-Järve Linnavolikogu istungil lõpetati Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. septembri 2015. a määruse nr 75 „Kohtla-Järve linna põhimäärus“ muutmise eelnõu I lugemine.

Otsustati nimetada Kohtla-Järve linna valimiskomisjoni liikmeteks Marge Mägi-Puss, Kersti Juuse, Erika Lindsalu, Jelena Sala ning linna valimiskomisjoni asendusliikmeteks Olga Lass ja Katrin Allikvee.

Võeti vastu määrus nr 22 „Kohtla-Järve linna aasta parimate sportlaste ja sportmängude võistkonna valimise ja toetamise kord“.

Kehtestati Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi 2018/2019. õppeaasta koolivaheajad.

Otsustati anda nõusolek Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Osaühingu BALTRARITEET omandis oleva kinnistu Ehitajate tn 2 isikliku kasutusõigusega koormamiseks Kohtla-Järve linna kasuks.

Teiste küsimuste hulgas linnapea Ljudmila Jantšenko andis ülevaate Kohtla-Järve linna teede remondist 2018. aastal.


Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei

29.08.2018

1.septembril kutsume kõiki Kohtla-Järve linna elanikke ja külalisi Järve linnaosa päevale, kus tervitame esimese klassi õpilasi, kuulame rahvusvahelise muusikashow „BRAVO!“ andekaid lauljaid ETV+ telekanalilt, loome EV100 tähistamiseks „saja-aastase“ õunavaiba ja naudime „Kohtla-Järve Maitsete Tänava“ maiuseid.

Päeva alustame kell 12.30 rongkäiguga Kohtla-Järve Kultuurikeskuse eest. Marsisammu hoiab üleval Kohtla-Järve orkester. Rongkäigu eesotsas marsivad esimese klassi õpilased. Kohtla-Järve linnavalitsuse väljakul õnnitleme pisikesi koolijütse ja esinevad Kohtla-Järve Kultuurikeskuse, Ahtme Klubi, Järve Avatud Noortekeskuse ja Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja kollektiivid. Programm kulmineerub ETV+ ja Baltimaade talendishow „BRAVO!“ finalistide üleastumisega, erikülalisteks Eesti jazzlaulja Sofia Rubina-Haja ja Venemaa teeneline laulja Aljona Apina.

Pisipõnne kutsume Keskalleele, kus on mänguväljakud atraktsioonidega, karussellid, batuudid ja lustakad võistlused.

Kõik on oodatud esmakordsele ja põnevale Ida-Virumaa suurimale tänavafestivalile „Kohtla-Järve Maitsete Tänav“. Erinevaid toite esitlevad kokad üle Eesti, nende seas ka Eesti barbecue meister 2016, hispaania köögi meister, ainulaadne Baltikumis, 3D toidu valmistaja. Põnevad söögikorrad vahelduvad tänavatantsu ja tõelise peovaimuga.

Päeva lõpetab õunavaiba „kudumine“ - EV100 mustrisse laotakse 1 tonn õunu. Vaiba kudumisele kutsume kaasa lööma kõiki - esinejaid, festivali külalisi ja linnaelanikke!

Järve linnaosa päeva juhivad Ainikki Seppar ja Aare Rebban. Uudistada saab Ratsahobuste klubi,
päästeameti, kiirabi, Punase Risti, politsei, maanteeameti, Järve Avatud Noortekeskuse, Laste Loomemaja tegevusi ja Noorte Tuba eesotsas Kirill Kõpuga. Järve linnaosa päev on kõikjale tasuta.

29.08.2018

Elukohaandmete korrastamiseks on aega kuni 31.12.2018
1. jaanuarist 2019. a jõustub rahvastikuregistri seaduse muudatus, mis puudutab inimesi, kelle elukoht rahvastikuregistris on ainult kohaliku omavalitsuse täpsusega – nt elukohaks on märgitud üksnes Kohtla-Järve linn. 2018. aasta lõpuni tuleb neil inimestel esitada linnavalitsusele oma elukoha täpne aadress.

See on väga oluline selleks, et ka edaspidi oleks võimalik kasutada mitmesuguseid omavalitsuse või riigi teenuseid (näiteks lasteaiakoht, elukohast sõltuvad toetused,  juhiloa pikendamine jms) ja osaleda valimistel.

Tekkinud olukord, et registris on elukohana märgitud vaid Kohtla-Järve linn on sellest, et pärast elamu müüki ja kolimist ei ole inimene oma elukohaandmeid muutnud ja uus omanik on palunud omavalitsusel inimene oma korterist või majast välja registreerida. Uue rahvastikuregistri seadusega kaotavad omavalitsuse täpsusega elukohaandmed kehtivuse, mis tähendab, et pärast seda nende inimeste elukohaandmeid rahvastikuregistris enam pole.

Elukohaandmete uuendamine on lihtne, selleks tuleb linnavalitsusele esitada elukohateade. Andmeid  saab esitada riigiportaalis www.eesti.ee, saata e-postiga või tavakirjaga.

Juhul kui elate Kohtla-Järve linnas, aga täpseid elukohaandmeid ei ole võimalik esitada (nt pole üürilepingut ja omanik ei anna registreerimiseks nõusolekut), tuleb pöörduda Kohtla-Järve Linnavalitsuse rahvastikuregistrisse. Välisriigis elades on elukohateade võimalik esitada ka Eesti välisesinduses.
 
Elukoha andmeid saab esitada ka tulevasel uuel 2019. aastal. Õiged andmed rahvastikuregistris annavad linnavalitsusele ülevaate sellest, kus inimesed elavad, aidates paremini planeerida teenuseid ja võimaldades vajadusel linnaelanikega paremini ühendust võtta.
 
Lisainfo:
Rahvastikuregister
Kohtla-Järve linnavalitsus
Keskallee 19, kab.310
Kohtla-Järve 30395
+372 3378610
olga.lass@kjlv.ee

Vastuvõtt: esmaspäev   8.30-11.30 ja 13.30-15.30
                  neljapäev     8.30-11.30 ja 13.30-15.30

Linnakantselei

29.08.2018

Elukohaandmete korrastamine
Kohtla-Järve Linnavalitus tellis 2018. a mais  tehnilise seisukorra hindamise auditid järgmistele Kohtla-Järve linna elamutele:
•    Vahtra tn 23, Järve linnaosas;
•    Paate tn 13, Kukruse linnaosas;
•    Lehe tn 6, Kukruse linnaosas;
•    Lehe tn 22, Kukruse linnaosas;
•    Aruserva tn 2, Sompa linnaosas;
•    Aruserva tn 4, Sompa linnaosas;
•    Humala tn 11, Sompa linnaosas;
•    Humala tn 15, Sompa linnaosas;
•    Virmalise tn 5, Oru linnaosas.

Auditite põhjal tunnistati antud elamud elamiskõlbmatuks.
Rahvastikuregistris antud aadressidel registreeritud elanikud, kes tegelikult antud kohas ei ela,  registreeriti ümber Kohtla-Järve linna tasemele.
Elanikud kontrollige oma andmed Rahvastikuregistris ja teatage oma tegelik elukoht!
Elukohateadet on võimalik esitada  rahvastikuregistri  e-teenuses  www.eesti.ee  või pöörduda Kohtla-Järve Linnavalitsuse rahvastikuregistrisse.

Lisainfo:
Rahvastikuregister
Kohtla-Järve linnavalitsus
Keskallee 19, kab.310
Kohtla-Järve 30395
+372 3378610
olga.lass@kjlv.ee

Vastuvõtt: esmaspäev   8.30-11.30 ja 13.30-15.30
                  neljapäev     8.30-11.30 ja 13.30-15.30

Linnakantselei

27.08.2018

Esmakordselt üldhariduskooli esimesse klassi mineva lapse toetus

Ühekordne toetus lapsele, kes läheb esimesse klassi Eesti Vabariigi territooriumil asuvasse kooli ja kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kohtla-Järve linn. Toetuse maksmise eesmärgiks on lapse koolitee algusega seotud kulutuste osaline katmine.

Esmakordselt linna üldhariduskooli esimesse klassi mineva lapse toetus on linna eelarvest makstav toetus, mis määratakse lapse vanemale, eestkostjale või hooldajale tingimusel, et:
1)    vähemalt üks lapse vanematest, eestkostja või hooldaja on linnaelanik ja on elanud linnas vähemalt aasta vahetult enne lapse kooliminekut;
2)    laps on linnaelanik.

Toetuse taotleja esitab koolis vormikohase avalduse hiljemalt lapse 1. klassi mineku aasta 01. oktoobril. Avaldused võetaske vastu aadressil aadressil kab. 118, Keskallee 19, Kohtla-Järve 30395 . Taotluste esitamise aeg on kuni 31. oktoober, toetus kantakse taotleja näidatud arvelduskontole.

Toetuse suurus on 50 eurot.

Veebi keskkonnas avalduse esitamiseks tuleb lapsevanemal end tuvastada ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi abil. Digitaalselt allkirjastatud avaldused saata e-postile: ljubov.kanarbik@kjlv.ee, natalja.alliksaar@kjlv.ee.
Lisainfo: 33 78 615, 33 78 540

Taotluse vorm

Alus: Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. märts 2016. a. nr 106 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord"

Sotsiaalteenistus

27.08.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 18 küsimust, millest kaheksa olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas  otsustati eraldada linna eelarve reservist vahendid ja jaotada rahalisi vahendeid mittetulundusühingule seltsitegevuseks, paigutati alaealised lapsed asendushooldusteenusele,  väljastati load  ürituste korraldamiseks ning eraldati kortereid eraisikutele.

 Linnakantselei

23.08.2018

Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu XIII istung toimub 29. augustil k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees

17.08.2018

Kohtla-Järve 3 lasteaeda osalesid riiklikul konkursil „Professionaalne eestikeelne rühmaõpetaja vene õppekeelega rühmas“, mille tulemusel nad osutusid valituks.

Lasteaiad Kakuke, Punamütsike ja Tuhkatriinu saavad alates 1. septembrist võtta tööle kolme vene õppekeelega rühma lisaks eestikeelse rühmaõpetaja, kes hakkab lastele õpetama eesti keelt. Eestikeelse rühmaõpetaja töötasu on ette nähtud riigieelarvest.

Lasteaiad ootavad nendesse rühmadesse tööle  väga hea eesti keele oskusega õpetajaid.
Huvilistel palutakse ühendust võtta lasteaia direktoriga.


- Kohtla-Järve Lasteaed Kakuke (Lehola 14, telefon 3322383)  - 3,0 eestikeelse rühmaõpetaja ametikohta
- Kohtla-Järve Lasteaed Punamütsike (Maleva 5, 3371771) – 3,0 eestikeelse rühmaõpetaja ametikohta 
- Kohtla-Järve Lasteaed Tuhkatriinu (Ridaküla 24, 3371849) – 3,0 eestikeelse rühmaõpetaja ametikohta 


14.08.2018

Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

•    õppealajuhataja (1,0 ametikohta),
•    eesti keele õpetaja (1,0 ametikohta),
•    matemaatika õpetaja (1,0 ametikohta).

Tööle asumise aeg on 3.09.2018.Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 23. augustiks 2018  e-aadressil direktor@kjkg.edu.ee või aadressil Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool, Pärna 20, 30323 Kohtla-Järve (ümbrikul märgusõna „Konkurss”).

Lisainfot saab telefoninumbril +372 3325210.

09.08.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 7. augusti 2018. a istungil vaadati läbi 14 küsimust. Teiste küsimuste hulgas  otsustati eraldada linnaeelarves ettenähtud huvitegevuse reservist vahendid ja jaotada rahalisi vahendeid mittetulundusühingule seltsitegevuseks, määrati projekteerimistingimused, väljastati ehitusload  ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

08.08.2018

Hea ettevõtja/koostööpartner!
 
Olete oodatud 15. augustil 2018 kell 10-14 Narva Kolledžis (Raekoja plats 2, Narva) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Swedbanki koostöös korraldavatele ettevõtluse seminaridele. Seminaride aruteludest võtavad osa vastavalt teemadele lisaks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, KredEx, KredEx Krediidikindlustus AS, Startup Estonia jt.
 
Päevakava:
10.00-11.45 – Ettevõtluse arengu toetuste võimalused Ida-Virumaal
Ettevõtluse toetuseid on Eestis mitmeid, seda nii tagastamatu toetuse kui toetatud laenude näol. Praegu on meie põhiline fookus tööstuse arendamisel ja seetõttu oleme välja tulemas kahe uue toetusmeetmega – tootearenduse meede ja tööstuse digitaliseerimismeede. Samuti on endiselt avatud ettevõtja arenguprogrammi meede, messitoetus ja arendusosakud. Kõikide toetuste ühine joon on see, et toetust kasutades peab tõusma ettevõtte lisandväärtus ja kasuks tuleb ka väärtusahelas ülespoole liikumine. Räägime ka teiste ministeeriumide ettevõtlustoetustest nagu rakendusuuringu meede (HTM) ja ressursitõhususe meede (KEM).
11.45-12.30 – Kohvipaus
12.15-13.00 – Startup keskkonna areng Ida-Virumaal
Ida-Viru kui Eesti kõige tööstuslikuma piirkonna jaoks on oluliseks väljakutseks toodangu lisandväärtuse tõstmine ja seega kohalike linnade ja elanike tulu kasv. Selleks, et ettevõtlikud inimesed piirkonda jääksid, tuleb luua kohapeal piisavalt dünaamikat ja toimumisi uute kõrge lisandväärtusega ettevõtete tekkeks. On oluline luua Ida-Virumaa startup-kogukond ning lõimida see samm-sammult üle-Eestilise startup-kogukonnaga. Arutleme, mis on piirkonnas juba toimumas ja kuidas luua startupidele tugistruktuurid, panna alus tugevale koostööle riigi, linna, haridusasutuste ja ettevõtete vahel. Räägime lisaks meie tegevustele ka Rahandusministeeriumi poolt planeeritavast Ida-Virumaa programmi raames väljatöötamisel olevast inkubaatorite toetamise meetmest.
 
Palun kinnitage oma osalemine hiljemalt 13. augustiks: REGISTREERI SIIN!

03.08.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 31. juuli 2018. a istungil vaadati läbi 6 küsimust, millest üks oli tagasi lükatud. Teiste küsimuste hulgas otsustati tunnistada riigihanke “Kohtla-Järve linna teede remonttööde omanikujärelevalve” edukaks pakkumuseks AS Infragate Eesti ja määrati projekteerimistingimused.

Linnakantselei

27.07.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus istungil vaadati läbi 28 küsimust, millest kolm olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse „Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. septembri 2015. a määruse nr 75 „Kohtla-Järve linna põhimäärus“ muutmine“ eelnõu, määrati projekteerimistingimused ning väljastati ehitusload ja kasutusluba.

Linnakantselei

23.07.2018

Ahtme Kunstide Kool  otsib
HUVIJUHTI

Kelle tööülesandeks on:
•    Huvi- ja ringitegevuse kavandamine ning koordineerimine;
•    Erinevate kooli ürituste ja projektide korraldamine ning läbiviimine;
•    Õpilaste konkursidest ja üritustest osavõtu organiseerimine ja koordineerimine;
•    Kodulehe ja sotsiaalmeedia sisu haldamine ja loomine;
•    Vajaliku info liikumise korraldamine koolis;
•    Stendide ja fotoalbumi sisu haldamine ja loomine;
•    Kooli välissuhtluse koordineerimine;
•    Rahulolu küsitluste läbiviimine;
•    Erinevate huvitegevusega seotud  andmete fikseerimine;
•    Aruannete koostamine.

Sobival kandidaadil on:
•    Pedagoogiline kõrgharidus (bacalaureus) või
•    Kultuurialane kõrgharidus või
•    Muu kõrgharidus ja läbitud 160-tunnine noorsootöö või pedagoogikakursus (võib asuda läbima ka tööle asumise järel);
•    Kõrgtasemel eesti ja vene keele oskus;
•    Hea arvuti kasutamise oskus;
•    Võime erinevate inimestega koostööd teha ja kohusetundlikkus.

Kandideerimisel annavad eelise:
•    Juhtimiskogemus;
•    Töökogemus haridusvaldkonnas;
•    Varasem õppimine muusika- või kunstikoolis;
•    Inglise keele oskus.

Omalt poolt pakume:
•    Huvitavat ja vaheldusrikast tööd;
•    Puhkust 56 kalendripäeva;
•    Meeldivat töökeskkonda, toetavat kollektiivi.

Konkursil osalemiseks palume saata hiljemalt 22.augustiks 2018 e-posti aadressile jana.unt@ahtmekk.ee järgmised dokumendid:
•    Elulookirjeldus (CV);
•    Avaldus;
•    Haridust tõendavad dokumendid;
•    Keeleoskust tõendav dokument.
Tööle asumise aeg on 2.september 2018
Täiendav info e-posti aadressil  jana.unt@ahtmekk.ee


10.07.2018

Ahtme Kunstide Kool võtab alates 01.09.2018. konkurssi korras tööle
klaveriõpetaja (1,0 koht)

Nõuded kandidaadile:
1) Õpetatavale erilale vastav pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus;
2) Õpetatavale erialale vastav kultuuriline või muu kõrg-, kutsekesk- või keskeriharidus ja vähemalt üheaastane erialase töö staaž õpetataval huvialal ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus;
3) Eesti keele ja vene keele oskus;
4) Arvutikasutamise oskus tööks vajalikul tasemel.

Osalejatele esitada aadressile Jaaniku 11, 31025 Kohtla-Järve või meilile info@ahtmekk.ee 20.augustiks 2018.a järgmised dokumendid:
Kirjalik avaldus, CV, ametikohale esitatud nõuete vastavust tõendavate dokumentide koopiad.
Täiendav info tel 332 3097

09.07.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 6. juuli 2018. a istungil vaadati läbi 17 küsimust, millest kaks olid lisaküsimused ja üks oli tagasi lükatud. Teiste küsimuste hulgas otsustati eraldada linna eelarve reservfondist rahalised vahendid, kinnitati Ahtme Kunstide Kooli töötajate ja hoolekogu koosseisud ning väljastati load ürituste korraldamiseks ja ehitusload.

Linnakantselei

02.07.2018


KUTSE

„Turvalisuse ja tervise nõukogude ümarlaud kogukondade kaasamiseks“

Lugupeetud Kohtla-Järve linna ja Lüganuse valla merepääste-, vabatahtlik pääste-, abipolitsei-, kaitseliidu-, naabrivalve-, haridusasutuste-, omaste hooldajate-, spordiklubide-, korteriühistu-, aiandusühistu esindajad,
olete oodatud ümarlauda
Kohtla-Järve Linnavalitsuse saali
(Kohtla-Järve linn, Keskallee tn 19)
Reedel, 06. juulil 2018 kell 13.00

Teemad:
PPA Ida Prefektuuri ülevaade,
PA Ida Päästekeskuse ülevaade,
Rahvatervise spetsialisti esitlus – Eha Samra,
Arutelu turvalisuse ja rahvatervise tugevdamiseks kohalikul ja maakondlikul tasandil.

02.07.2018


Kohtla-Järve Linnavalitsus  kuulutab välja konkursi  Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks.
Kohtla-Järve Slaavi Põhikool on vene õppekeelega põhikool, kus töötavad ka keelekümblusklassid. Võtame tööle direktori, kelle tööülesanneteks on tagada õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus ning kooli üldine areng.
Tööle asumise kuupäev: 24. september 2018. a.
Kooli asukoht: Kohtla-Järve linn, Pärna tn 49.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
•    Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
•    Juhtimiskompetentsus ja-kogemus;
•    Riigikeele oskus C1 tasemel.

Kandideerijatel esitada:
1)    kandideerimisavaldus, kuhu on märgitud kandidaadi kontaktandmed;
2)    elulookirjeldus (CV);
3)    kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavad dokumendid või nende koopiad;
4)    visioon asutuse arenguvõimaluste kohta/ motivatsioonikiri asutuse direktorina (ühel A4 lehel);
5)    keeleoskust tõendav dokument või selle koopia;
6)    muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid saata e-posti aadressile niina.prussakova@kjlv.ee

Paberkandjal saadetavad kvalifikatsiooni ja keeleoskust tõendavad dokumendid esitatakse koopiatena,  kandideerimisavaldus, CV ja visioon/motivatsioonikiri esitatakse originaalidena. Paberkandjal olevad dokumendid esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele kabinetti 103 kinnises ümbrikus märksõnaga „Konkurss“ aadressile Keskallee 19, Kohtla-Järve 30395.

Dokumentide esitamise tähtaeg: 17. august 2018. a.

Täiendav info telefonil  3378598, Niina Prussakova (Kohtla-Järve Linnavalitsuse personalijuht).

29.06.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 11 küsimust. Teiste küsimuste hulgas otsustati eraldada linnaeelarves ettenähtud huvitegevuse reservist vahendid, kinnitada Kohtla-Järve Lasteaia Kirju-Mirju teenistusliku järelevalve õiend ja Kohtla-Järve Lasteaia Aljonuška töötajate koosseis ning eraldada kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

27.06.2018

Välisõhu kvaliteet Kohtla-Järve linnas

Teatame, et alates 2018. a maikuust alustas OÜ Järve Biopuhastus taaskord reoveesette komposteerimist, millega võib kaasneda linna haldusterritooriumil ebameeldiv lõhnahäiring, kuid mis ei ole tervisele kahjulik.

Ebameeldiv lõhn suvekuudel on tingitud heitvee puhastamisest tekkinud muda komposteerimise protsessist. Tehnoloogia kohaselt tuleb setet aeg-ajalt pöörata, et kompost saavutaks edasiseks kasutamiseks vajalikud omadused. Protsessi käigus võib aga puhastusseadmetelt ebasoodsate ilmastikutingimuste korral levida ebameeldiv lõhn linna.

2017. a esimesel poolel kohustas Keskkonnainspektsioon OÜ Järve Biopuhastust vastavalt atmosfäärikaitse seaduse § 70 koostama lõhnaaine esinemise vähendamise kava, mis esitati Keskkonnaametile 2018. a esimesel poolel.

Lõhnaaine esinemise vähendamise kava kohaselt tuleb OÜ Järve Biopuhastusel hiljemalt 2022. a suveks rajada uus settekäitluskompleks, mille tulemusena paraneks ka välisõhu kvaliteet Kohtla-Järve linnas.

26.06.2018Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetas Kohtla-Järve Linnavalitsuse projekti „Metsapargi kergliiklussõlme arendamine“ taotlust.

Projekti eelarveline kogumaksumus on 623 529,42 eurot, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on 15 % ehk 93 529,42 eurot. Projekti eelarvest 530 000 eurot katab Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatav Ida-Viru linnapiirkondade jätkusuutliku arengu meede.

Projekti tegevuste läbiviimise periood on 30.01.2018- 30.11.2019. a.

Projekti eesmärk on jalgsi ja jalgrattaga liikumise võimaluste parendamine kergliiklusvõrgustiku väljaarendamise kaudu. Projektiga rajatakse Metsapargi liikuvuse sõlmalale kergliiklusteede võrgustik - asfaltteed jalgratastega ja rulluiskudega sõitmiseks, jalutamiseks ja tervisejooksuks.

Arenguteenistus

26.06.20188. juunil 2018 toimus Kohtla-Järve PKMi Valges Saalis Kohtla-Järve gümnaasiumide parimate lõpetajate vastuvõtt. Sellel õppeaastal lõpetab kuld- või hõbemedaliga gümnaasiumi 31 õpilast, neist 16 kuld- ja 15 õpilast hõbemedaliga. Kokku on linnas 132 gümnaasiumi lõpetajat. Enamik neist mitte ainult õppis usinalt 12 õppeaastat, vaid võitsid esikohad ka ainevõistlustel ja aineolümpiaadidel linna, maakonna ja vabariiklikul tasemel, esinesid edukalt spordivõistlustel ja erinevatel muusika-, tantsu- ja kunstikonkurssidel. Iga vilistlase kohta olid öeldud head sõnad, esitatud iga lõpetaja saavutuste kirjeldus, kuna igaüks neist on andekas isiksus aktiivse ellusuhtumisega. 

Lõpetajaid tulid tervitama ja neile edu soovima linnapea Ljudmila Jantšenko, Linnavolikogu hariduse ja kultuuri komisjoni esimees Svetlana Skorobogatova  ja Riigikogu liige Valeri Korb. Nad autasustasid koolinoori meenetega, kohalviibijate ees esines Kohtla-Järve Kunstide Kooli õpetajate ansambel „Firebird“.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5

22.06.2018

Mis on Noortegarantii tugisüsteem ja kellele see on mõeldud?

Kohtla-Järve Linnavalitsus osaleb alates 2018. a maikuust Sotsiaalministeeriumi poolt korraldatud noortele suunatud pilootprojektis „Noortegarantii tugisüsteem“. Antud projektiga on hetkel liitunud kokku 36 omavalitsust.

Projekti sihtrühmaks on kõikide omavalitsuste 16–26-aastased noored, kes on tööturumõistes mitteaktiivsed. Ühendust võetakse nende noortega, kes vastavad kõigile seaduses esitatud tingimustele. Kindlasti paljud neist noortest õpivad või töötavad välismaal ja tegelik abivajajate hulk on väiksem, kui seda esialgsed numbrid näitavad. Samas võivad hetkel õppivad või töötavad noored vajada infot ja tuge tagasi koju tulekuks ning edasiste töötamis- või õppimisvõimaluste kohta.

Kes siis on tööturumõistes mitteaktiivne noor? Paari sõnaga võib öelda, et see on noor, kes tänasel hetkel ei õpi, ei tööta või ei ole hõivatud mõne muu ametliku tegevusega (nt. kasvatab alla pooleteiseaastast last või viibib asendus- või kaitseväeteenistuses).

Hetkel on Kohtla-Järve linna nimekirjas üle neljasaja noore, kellega võetakse ühendust, et selgitada välja nende abivajadus. Selleks on võetud projekti raames tööle projektijuht-juhtumikorraldaja. Juhtumikorraldaja võtab ühendust noortega, et koos selgitada välja noore jaoks olulised eesmärgid ja panna paika noorest lähtuv plaan nende eesmärkideni jõudmiseks.

Juba praegu on olemas noortegarantii tugisüsteemi olulised osad, mis eraldiseisvalt töötavad, näiteks karjääri- ja tööturuteenused, Noorte Tugila programm (olemas Järve ja Ahtme linnaosades), kohaliku omavalitsuse enda teenused ja noortele suunatud tegevused. Noortegarantii tugisüsteem aitab kõigil tuge vajavatel noortel nendeni paremini jõuda ja süsteemi terviklikumaks muuta.

Lähemalt saab sihtrühmaga ja vajalike materjalidega tutvuda tööelu portaalist (www.tooelu.ee/tugisysteem).

20.06.2018

Kolmapäeval, 20. juunil 2018. a toimunud linnavolikogu istungil otsustati kinnitada Kohtla-Järve linna 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne.

Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 suunati teisele lugemisele.

Õigusaktide korrastamiseks muudeti Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. novembri 2016. a määruse nr 131 „Kohtla-Järve linna ametiasutuste palgajuhend“.

Otsustati anda nõusolek Kohtla-Järve linna Järve linnaosas VKG Transport AS-i omandis oleva hoonestusõiguse Ahtme - Kohtla-Järve 17,2-18,9 km (katastriüksuse tunnus 32219:001:0006) isikliku kasutusõigusega koormamiseks Kohtla-Järve linna kasuks.

Samuti otsustati võõrandada tasuta Eesti Vabariigile kinnistu aadressil Pärna tn 47, Kohtla-Järve linn.

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei

15.06.2018SOOVIME KÕIGILE KOHTLA-JÄRVE 72 AASTAPÄEVA PUHUL PALJU ÕNNE!

KOHTLA-JÄRVE LINNAVALITSUS JA KOHTLA-JÄRVE LINNAVOLIKOGU.

14.06.2018

Teadaanne


Kohtla-Järve Linnavolikogu XII istung toimub 20. juunil k.a kell 12.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees

13.06.2018Rahvusvahelise projekti AREA 21 partnerite kohtumine Rootsis Helsingborgis
4.-6. aprillil 2018. a toimus rahvusvahelise projekti Baltic Smart City Areas for the 21st century – AREA 21 teine töökohtumine, millest võtsid osa Kohtla-Järve Linnavalitsuse esindajad. Kohtumise korraldaja oli üks projekti partneritest - Skåne regiooni administratsioon. Kohtumisel osalesid 10 partneri esindajad: HafenCity Ülikool, Tampere Rakendusülikool, Skåne regioon, Öresundskraft AB, Hamburg, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Tartu Regiooni Energiaagentuur, Tampere, Lublin, Peterburi Riiklik Polütehniline Instituut, samuti Skåne regiooni energiaplaneerimise valdkonna eksperdid.

Projekti töökohtumise peamine eesmärk oli kogemuste vahetamine ja Skåne regiooni pikaajalise ning plaanipärase töö tulemustega tutvumine energiasäästlikkuse, loodusvarade säästliku kasutamise ja looduse säilitamise meetmete rakendamisel.

Kohtumisel osalejad külastasid ettevõtet Öresundskraft AB, mis aastaid tagasi seadis endale eesmärgi, et aastaks 2045 on tootmise käigus atmosfääri heidetava süsinikdioksiidi kogus null. Ettevõte tegeleb linna soojusenergiaga varustamisega ja eelnimetatud eesmärgi saavutamiseks teeb ta suuri investeeringuid tootmise moderniseerimiseks ja üleminekuks taastuvate energiaallikate kasutamisele, samuti pakutavate teenuste valiku laiendamiseks, nagu elektri tootmine, päikesepaneelide abil töötavate elektrisõidukite laadimisjaamade ehitamine jne.

Lisaks külastati parvlaevavedusid teostavat ettevõtet HH Ferries Group, kes on teinud keskkonna säästmise eesmärgil suuri investeeringuid 2 parvlaeva üleminekuks akutoitele. Hetkel on need maailma suurimad akutoitel sõitvad praamid.

Töökohtumisel tutvustasid kõik partnerid ühe linnaosa kohta kogutud andmeid. Kohtla-Järve keskendub projektis Järve linnaosa uurimisele. Veel arutati projekti edasisi tegevusi linnade energiatõhususe parandamiseks, mida iga partner peab viie kuu jooksul ellu viima.

Helsingborgi esindajad rõhutasid, et energiaplaanide paremate tulemuste saavutamiseks on kõige olulisem ühtse kommunikatsiooni loomine kõikide sidusrühmade, sh kohalike omavalitsuste, soojus- ja elektritootjate, võrguettevõtjate, tarbijate, vahel. See on peamine eesmärk, mille iga partner peab oma linnas saavutama.

Foto 1

07.06.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 5. juuni 2018. a istungil vaadati läbi 14 küsimust. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile esimesele lugemisele määruse „Kohtla-Järve linna eelarve strateegia aastasteks 2019-2022 vastuvõtmine“ eelnõu, eraldati rahalised vahendid spordiklubile võistlustel osalemiseks, väljastati load ürituste korraldamiseks ja ehitusluba ning kasutusluba.

Linnakantselei

05.06.2018


1. juunil toimus kõikides linna lasteaedades asfaldijoonistuste päev „Kodulinnal on sünnipäev“, millega lasteaiad tähistasid lastekaitsepäeva ja Kohtla-Järve linna sünnipäeva. Kriitidega asfaldile joonistamine on laste jaoks alati olnud meelepärane tegevus, nii oli ka seekord ja tulemuseks olid joonistused, millel olid kujutatud majad, puud, pere, päike, lemmikloomad ja palju muud. Kuna lapsed teadsid, et kodulinnal on tulemas sünnipäev, siis joonistati ka palju õhupalle, lippe ja lilli. Laste jaoks oli see tore päev - kui joonistused said valmis, siis mängiti mänge, lauldi ja tantsiti. 

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7, Foto 8, Foto 9, Foto 10, Foto 11, Foto 12

Sotsiaalteenistus

01.06.2018

Alates  31. maist 2018 hakkab kehtima kogu Eesti Vabariigi territooriumil suure tuleohuga aeg. Varasematel aastatel on Päästeamet suure tuleohuga aja välja kuulutanud piirkonniti. Sel aastal on olukord väga tuleohtlik kuuma ja kuiva ilma tõttu aga kõikjal.

Suure tuleohuga aeg tähendab, et looduses on kõrge temperatuuri ja sademete puudumise tõttu äärmiselt suur tuleoht ning igasugune tuletegemine võib tekitada tulekahju ohu või põhjustada tulekahju metsas või maastikul.31.05.2018

Kolmapäeval, 30. mail 2018. a toimunud Kohtla-Järve Linnavolikogu istungil võeti vastu Kohtla-Järve linna 2018. aasta esimene lisaeelarve. 01.05.2018. a seisuga põhitegevuse tulud on 41 115 126 eurot, põhitegevuse kulud on 41 240 656 eurot, investeerimistegevuse maht on 4 996 877 eurot.  Finantseerimistegevuses muutusi ei olnud ja selle maht on endiselt 1 602 000 eurot.

Kehtestati Kohtla-Järve Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis.

Võeti vatsu määrus nr 20 “Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele toetavate sotsiaalteenuste osutamise ning rahastamise tingimused ja kord“. Määrus reguleerib riigieelarve toetusfondist eraldatud toetuse kasutamist raske või sügava puudega laste lapsehoiu, tugiisiku-, sotsiaaltranspordi- või muudeks sotsiaalteenusteks, mis aitavad vähendada raske ja sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.

Otsustati anda nõusolek Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Eesti Vabariigi omandis, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisel ning Maanteeameti valduses oleva kinnistu 13126 Kohtla-Järve - Mäetaguse tee L1 isikliku kasutusõigusega koormamiseks Kohtla-Järve linna kasuks.

Kooskõlastati Keskkonnaameti poolt esitatud Tammiku kaevanduse maavara taotlus, millega soovitakse pikendada kaevandamisloa kehtivust 10 aasta võrra.

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei

29.05.201810.05.18 tunnustas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit- IVOL  Ida-Viru keskregiooni piirkonna noori kolmes vanuserühmas ja kaheksas kategoorias. Tunnustuse eesmärgiks oli tutvustada ja esile tõsta noorsootöösse panustanud ja ning valdkonda edendanud noori ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju Jõhvi, Toila, Kohtla, Kohtla- Nõmme ja Kohtla- Järve piirkonnale. 

Tunnustamise kategooriad olid järgnevad:  Aasta „Kodanikujulgus,“ Aasta „Noor juhendaja,“ Aasta „Vabatahtlik,“ Aasta „Sporditalent,“ Aasta „Hea idee,“ Aasta„Tegija,“ Aasta „Noorte rühm,“ Aasta „Kultuuritalent.“

Aasta kultuuritalendiks valiti Ahtme Kunstide Kooli muusikaosakonna viiuli eriala  õpilane Sofia Kulikova, kes esines väärikalt konkursi „Parim noor instrumentalist 2018“ regionaalsel ja vabariiklikul voorul, pälvides mõlemil konkursil esikohad ja diplomi esti helilooja teose väga hea esituse eest. Peale selle esineb Sofia pidevalt solisti ja ansamblistina viiuliansamblis arvukatel kooli- ja linnaüritustel.

Aasta kultuuritalendiks valiti ka  Ahtme Kunstide Kooli kunstiosakonna õpilane Diana Telnova, kes on edukalt osalenud mitmetel erinevatel kunstikonkurssidel nagu: Rahvusvaheline konkurss „KLADENSKY ORAV” 2018, kus ta saavutas I koha (maali eest), II koha (joonistuse eest).

Samuti Maakondlikul kunstikonkursil „MINU SELFIE 2017” Kohtla- Järve Kunstide Koolis, saavutades – III koha jne.

Eripeemia pälvis Ahtme Kunstide Kooli muusikaosakonna klaveri eriala õpilane- Sofia Tsõmbal, kes saavutas rahvusvahelisel klaverikonkursil “LUSTLIK KLAVER” I koha ja peapreemia Grand Prix, Vabariiklikul Noorte Pianistide Konkursil „EESTI KÕLA VI“- II preemia, Klaveriloomade internetikonkursil- Eripreemia Klaveriloomade pala hea esituse eest.

Sotsiaalteenistus

29.05.2018


Lõppes   südamekuu, mille raames toimusid aprilli jooksul Kohtla-Järve linna asutustes liikumisüritused, sest  südamekuu läbivaks teemaks oli  liikumine,Südamekuu eesmärgiks on teadvustada inimesi, et liikumisharrastusega tegelemine on üheks olulisimaks teguriks  haiguste, eriti südame-veresoonkonnahaiguste ennetamisel. Tänavune südamekuu  tõi fookusesse ka   regulaarse liikumise mõju meeste seksuaaltervisele.

Kohtla-Järve linna 24 asutuses toimus  261 erilist üritust, milles osales kokku 8306 inimest, nendest 6849 last (koolid, lasteaiad).

Kardioloog Margus Viigimaa sõnul „ südame-veresoonkonna haiguste ennetamiseks ja tervisele soodsa mõju avaldamiseks on soovitatav vähemalt 2,5 kuni 5 tundi mõõduka intensiivsusega füüsilist tegevust nädalas, jagatuna 4-5 korra peale. Seega on piisav 30 minutit liikumist viiel päeval nädalas, et anda panus oma keha südame ja veresoonte tervise parandamiseks.“

Liigu vähemalt 30 minutit päevas!

Sotsiaalteenistus

29.05.2018

Eesti Vabariigi sajandaks aastapäevaks istutasid kõik linna lasteaiad oma õuealale punase hobukastani.

Linnavalitsuse hariduse peaspetsialist Eha Karus pakkus eelmisel aastal lasteaedadele välja mõtte istutada 2018. aasta kevadel Eesti Vabariigi sajandaks aastapäevaks iga lasteaia õuealale puu.  Eha Karuse sõnul oli soov istutada mingi haruldasem puu, mida meie linnas ei kasva. Arutati erinevaid variante, kuid istutamiseks valiti lõpuks punane hobukastan. Puude istikud telliti Juhani Puukoolist.  Maikuus toimuski igas lasteaias pidulik puu istutamine.  Puude juurde on pandud ka tahvlid infoga, millal ja mis sündmuse puhul puud on istutatud.  Lapsed hoolitsevad meelsasti puude eest ja käivad iga päev vaatamas, kas lehed on suuremaks kasvanud ning kas on ka juba punaseid õisi näha.  Mõne lasteaia puul ongi juba esimene õis lahti.

Puu istutamine ja selle eest hoolitsemine on laste jaoks ka kasvatusliku tähendusega, kuna enda istutatud puu  eest hoolitsemine kasvatab hoidvat suhtumist kogu loodusesse.

Loodame, et Eesti Vabariigi sajandaks aastapäevaks istutatud punased hobukastanid kaunistavad  meie linna lasteaedade õuealasid palju-palju aastaid.


Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7, Foto 8, Foto 9


Sotsiaalteenistus

28.05.201825.05.2018Eesti Muusikakoolide Liidu konkursil “Parim noor instrumentalist - 2018“ osales viisteist Ahtme Kunstide Kooli akordioni- ja keelpillimängijat. Viiuli erialal saavutas Sofia Kulikova (õpetaja Ljudmila Vinogradova, kontsertmeister Olga Helena Šljahhina) I vanuserühmas regioonikonkursil I koha ja sai eesti helilooja teose hea esituse eest diplomi. Vabariiklikus lõppvoorus oli Sofia kõikide osalejate hulgas ainuke, kes saavutas I koha.

Loe lähemalt...

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5

25.05.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 25. mai 2018. a erakorralisel istungil vaadati läbi 12 küsimust. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile otsuse „Kohtla-Järve linna 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine“ eelnõu, kinnitati osaühingu OSK GRUPP 2017. aasta majandusaasta aruanne ja määrati projekteerimistingimused ning väljastati luba ürituse korraldamiseks.

Linnakantselei

24.05.201824. mail toimus traditsiooniline Kohtla-Järve lasteaedade laste laulu- ja tantsupidu, mis sel aastal oli pidulikum seetõttu, et oli pühendatud Eesti Vabariigi sajandale aastapäevale. Laulu- ja tantsupeo korraldajaks oli Kohtla-Järve Linnavalitsus. Peo korraldamisega tegelesid sotsiaalteenistuse abilinnapea Niina Aleksejeva ja hariduse peaspetsialist Eha Karus.

Peol esinesid kõik linna lasteaiad. Lasteaedade õpetajad alustasid peoks ettevalmistust juba jaanuarikuus, kui lastele hakati õpetama laule ja tantse. Kuna laulud ja tantsud olid lastepärased ja rõõmsad, siis meeldis lastele väga peoks harjutada.

Peo rongkäigus oli näha palju lippe - lasteaedadel olid kaasas nii lasteaia lipud kui ka sini-must-valged Eesti lipud. Kontserdil kõlanud laulud õpetasid lastele selgeks muusikaõpetajad, tantsude õppimist juhendas tantsuõpetaja Taivo Aljaste. Peojuhiks oli palutud Kohtla-Järve lasteaia Buratino õpetaja Lüüli Kübarsepp. Laulu- ja tantsupeolisi olid tervitama tulnud linnapea Ljudmila Jantšenko, sotsiaalteenistuse abilinnapea Niina Aleksejeva ja Riigikogu liige Valeri Korb.

Häid soove ütles peol osalejatele hariduse peaspetsialist Eha Karus. Eha Karuse sõnul õnnestus pidu täielikult: „Linnavalitsuse ja lasteaedade koostöö peo korraldamisel sujus suurepäraselt. Lasteaiad olid peoks hästi ette valmistunud, laste esituses kõlanud laulud mõjusid südantsoojendavalt ja tantsud olid toredad ning oli näha, et lapsed ise nautisid esinemist “Peo lõpus anti linnavalitsuse poolt kõikidele lasteaedadele üle kingitused ja iga lasteaed lasi soovide saatel õhku kimbu värvilisi õhupalle.

Aitäh kõikidele, kes panustasid peo õnnestumisse!

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7, Foto 8, Foto 9, Foto 10, Foto 11

Sotsiaalteenistus

24.05.2018

Teadaanne


Kohtla-Järve Linnavolikogu XI istung toimub 30. mail k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees


23.05.2018

Kohtla-Järve Kunstide Koolis, Galeriis Ruut  toimus 21. mail lõputööde kaitsmine. Komisjonile esitles 9 õpilast oma lõputööd. Tööde tehnikateks olid akrüül, õlimaal, batika, siidimaal ja segatehnikad. Juhendajateks olid õpetajad O. Žarkova ja A. Hanni.

Lõputöödest näitus on Galeriis Ruut avatud kuni 10.09.2018.

Foto 1, Foto 2

Sotsiaalteenistus


22.05.201822.05.2018Tänavuse looduskaitsekuu teemaks on „Terve Eesti“, et pöörata tähelepanu looduse ja inimese tervise seostele. Teadlaste tehtud uuringud on tõestanud, et looduses liikumine parandab füüsilist vormi ning mõjub hästi südamele. Lisaks parandab looduses viibimine mälu ja tähelepanuvõimet.

Loe lähemalt...

22.05.2018

2017. aastal 1. augusti seisuga on Eestis uusi HIV nakatunuid registreeritud 151 isikut, mis on ligi 25 protsendi võrra enam kui eelmise aasta seitsme esimese kuu jooksul (121 nakatanut). Seejuures on ligi pooled nakatanutest ehk 73 inimest registreeritud Tallinnas ja Harjumaal, 55 uut HIV nakatunut registreeriti Ida-Virumaal. Samuti on suurenenud narkootikumide üledoosist põhjustatud surmade arv. Kui mullu suri esimese viie kuu jooksul üledoosi tõttu 39 inimest, siis tänavu on samal perioodil on surmasid juba 54. 2016. aastal diagnoositi Eestis 229 uut HIVi juhtu (17,4 juhtu 100 000 elaniku kohta).

Loe lähemalt...

22.05.2018

Heameel on teavitada, et alates esmaspäevast 21.05 alustab Tervise Arengu Instituut igaaastase turvaseksi kampaaniaga, mis tuletab meelde kondoomi kasutamise vajalikkust. Tegemist on täiesti uute materjalide ning üleskutsega „Miljon põhjust armastada“. Kampaania sihtgrupp on seksuaalselt aktiivsed inimesed eriti 35+ kuna üle poolte nakatunutest on üle 35 aastased. Eesmärgiks on teadvustada HIV-i ohtu kaitsmata seksuaalvahekorras, kus partneri HIV-staatus ei ole teada ning normaliseerida kondoomi kasutamist ja selle kaasas kandmist. Kampaania on nii eesti kui vene keeles. Pressiteade leiad : www.terviseinfo.ee.

Kampaania kanaliteks on:
•    Välimeedia (plakatite kujundus on lisas)
•    Klipid teles ja veebis eesti keeles ja vene keeles
•    Raadioreklaamid (klipid lisas)
•    Kampaania veebileht http://test.miljonpohjust.hiv.ee


Sotsiaalteenistus
Kohtla-Järve linna tervisenõukogu


21.05.2018

Peale kolmeaastast pausi taastavad Kohtla-Järve keemiatööstuse ettevõtted pikaajalise ja rahva seas armastatud ürituse – Keemikute päeva. Maikuu viimasel laupäeval 26. mail tähistame Kohtla-Järve linnapargis Keemikute päeva heategevusliku jooksu ja suure rahvapeoga.

Päev algab juba kolmandat korda toimuva Eastman Charity Run’iga, mille eesmärgiks on toetada kohalikke peresid, kus kasvab pidevat ravi vajav laps. „Ka tänavu ootame kõiki spordilembeseid andma liikumise näol panus lisaks enda tervisele ka teiste toetuseks. Iga osaleja pealt annetame 5 eurot, et terviseprobleemidega lastega pered saaksid hankida oma igapäevaeluks hädavajalikke vahendeid nagu ratastool, ortopeedilised jalanõud või ravimid,“ sõnas Hannes Reinula, jooksu korraldava Eastman Specialties’i direktor.

Keemikute päeva põhiprogramm algab kell 14 ning uksed on avatud kella 22-ni. Päeval lahutavad piduliste meelt kohalikud tantsu- ja laulukollektiivid ning õhtu poole panevad publiku käima särav bänd Bliss ja Uku Suviste oma ühisprogrammiga. Peole paneb võimsa punkti legendaarse publikumagneti 2 Quick Starti etteaste.

Keemikute päeva raames toimuvad traditsioonilised spordiüritused – jalgpalliturniir, köievedu, rammumehe võistlus ja palju muud. Ei tule igavleda ka peo väikestel külalistel, kes saavad sukelduda põnevasse õhkkonda, nautida kaasahaaravat teadusprogrammi ja teatrietendusi, hullata batuutidel, panna proovile oma tasakaaluvõimet slackline´l ja lasketabavust laser tag´is, meisterdada käsitöötubades, loomulikult ei puudu ka õhupallid ja näomaalingud.

Pidupäeva puhul avab VKG kõikidele huvilistele oma uusima põlevkiviõlitehase Petroter III uksed, et kõik saaksid uudistada, kuidas tehakse kivist õli.
Viru Keemia Grupi eestvedamisel panustavad ürituse õnnestumisesse Eastman Specialties, Novotrade, Remeksi Keskus ja Kohtla-Järve linn.

+ skeem

Priit Jürimäe


17.05.201817.05.2018

5. mail toimunud talgupäevast võttis osa ka Kohtla-Järve lasteaed Lepatriinu. Sel aastal oli traditsiooniline talgupäev „Teeme ära“ pühendatud Eesti Vabariigi sajandale sünnipäevale. Talgud registreeriti „Teeme ära“ veebilehel, talgujuhiks oli lasteaia direktor Sirje Illopmägi.  „Teeme ära“ üleskutseks sel aastal oli tuua rohkem värve meie elukeskkonda ning kinkida Eestile oma kodukihelkonna värvid. See üleskutse inspireeris lasteaia töötajaid ning tekkiski mõte värvida lasteaia territooriumil olevad pingid ja laste varjualune Eesti kihelkonnavärvidesse. Teavitati ka lapsevanemaid, et lasteaias toimub 5. mail talgupäev „Triibud ritta”. Registreerunud said „Teeme ära“ korraldajate poolt talgujuhi stardipaketi, milles oli ka Reet Piiri raamat „Eesti kihelkondade värvid. Kodukohavärvid Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks”. Eesti rahvarõivaste omapära ja ilu hinnatakse enamasti naiste rahvarõivaste järgi. Raamatus on välja toodud just seelikutes kasutatud värvid. Talgulised said teada, et Kohtla-Järve asub endises Jõhvi kihelkonnas. Uurides Jõhvi kihelkonnavärve tõdeti, et ettevõtmine on päris mahukas, sest triibud on erineva laiusega ja üheksa värvitooniga. Talgupäeva hommik oli pilvine ja ilm jahe, kuid kohaletulnud talgulisi see ei heidutanud. Talgutel osalesid lasteaia töötajad ja lapsevanemad, kes olid ka lapsi kaasa võtnud. Eeltöö värvitriipude paigutuse osas oli kantud paberile ning selle järgi algas pinkide ja varjualuse  värvimine. Ka lapsed võtsid pintslid kätte ja tõmbasid triipe - see oli nende jaoks põnev tegevus, sest sai ju oma kätega päris tööd teha. Kõik imetlesid oma maalritööd. Lasteaia pingid ja varjualune särasid rõõmsates värvides, ka möödaminejad seisatasid ja imetlesid. Lasteaia direktor ja talgujuht Sirje Illopmägi tänas kõiki osalejaid tänukirja ja meenega, ka soe supp ja kaneelisaiakesed maitsesid ülihästi. Talgulised jäid töö tulemusega ise väga rahule- nad märkisid, et see on nende enda kätega tehtud kingitus lasteaiale ja Eesti Vabariigile sajandaks sünnipäevaks. Aitäh talgulistele toreda kingituse eest!

Foto 1, Foto 2, Foto 3
Sotsiaalteenistus


17.05.2018

Esmaspäeval, 14. mail toimusid Kohtla-Nõmme Suusastaadionil Kohtla-Järve linna koolide Mart Vildi nimelised jooksuvõistlused.

Mart Vilt on legendaarne kergejõustiklane ja sporditegelane, kes 1966.aastal püstitas Londonis Eesti rekordi 1500 m jooksus ajaga 3.39,0. See rekord püsis 42.aastat ning alles 2008.aastal põrmustas Tiidrek Nurme kahe kümnendikuga Mart Vildi 1966. aastast kehtiva, Londonis joostud 1500 meetri tipptulemuse ja Eesti vanima kergejõustikurekordi. Mart Vildile kuuluvad ka paljud teised rekordid.

Mart Vildi nimelist jooksuvõistlust korraldati 3.-5., 6.-7. ja 8.-9.kl. klassirühmades.

3.-5.klaaside arvestuses saavutas I koha – Ahtme Gümnaasiumi võistkond (137 p), II koha – Tammiku Põhikooli võistkond (136 p) ja III kohal on Kesklinna Põhikooli võistkond (126 p).

Klassirühmas 6.-7.kl esimeseks tuli Ahtme Gümnaasiumi võistkond (135 p), teiseks - Maleva Põhikooli võistkond (127 p) ning kolmandal kohal on Kesklinna Põhikooli koolisportlased (122 p).

Kõige vanemas klassirühmas 8.-9.kl. saavutas I koha Kesklinna Põhikooli võistkond (147 p), II koha – Ahtme Gümnaasiumi võistkond (123 p) ja III koha – Maleva Põhikooli võistkond (117 p).

Võistluste korraldajaks oli Kohtla-Järve Järve Gümnaasium koostöös Spordiklubiga Järve.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5

Foto: Margarita Šerle

Sotsiaalteenistus

15.05.2018Käesoleva aasta  10. mail toimus üle-eestiline Heategevuslik Teatejooks, mis tõi liikumisvõime kaotanud laste ravi toetuse nimel jooksma ligi 13 000 põhikoolinoort.

Teatejooks on Eesti suurim laste- ja noortespordi üritus ning ühtlasi suurim üritus, kus lapsed ise annavad oma panuse heategevuse heaks.

Teatejooks on nüüdseks saanud juba tuhandete Eesti laste ja noorte jaoks ilusaks iga-aastaseks traditsiooniks, mille käigus nad annavad oma panuse oma eakaaslaste heaks, kes on liikumisvõime mõne elu keerdkäigu tõttu kaotanud.

Teatejooksul on oluline osavõtt ja kaasamõtlemine, sest võitjaid välja ei selgitada.

Tänavu 13. korda toimunud  Teatejooks kogus  annetusi Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse juurde ainulaadse mängu- ja treeningpargi rajamiseks.

Rajatav park on mõeldud nii lastele kui ka täiskasvanud patsientidele ning sealsed teed, pinnas ja kasutatavad treeningseadmed on loodud võttes arvesse ratastoolikasutajate vajadusi. Loodava treening- ja mängupargiga soovib taastusravihaigla leida lahenduse kolmele olulisele probleemile: luua puudega lastele ligipääsetavad mängimisvõimalused, tagada treeningvõimalused liikumispuudega täiskasvanutele ning tekitada ratastoolikasutajatele arendavad tasapinnad, mis oleks seotud ühtseks tervikuks mänguväljaku ja treeningseadmetega.

Heategevusliku Teatejooksu Kohtla-Järve etapi osalejaid tervitasid Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi direktor Anne Endjärv ja Kohtla-Järve linnavalitsuse kultuuri ja spordi peaspetsialist Kristiine Agu.

Heategevusliku Teatejooksu Kohtla-Järve etapi korraldas Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi koolipere. Kogutud rahalised vahendid summas 672 eurot kantakse üle Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse arvelduskontole mängu- ja treeningpargi rajamiseks.

Teatejooksu toetasid  Kalev Mesikäpp, Kultuurkapital, Rademar ja Eesti Kergejõustikuliit.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7, Foto 8

Sotsiaalteenistus


14.05.2018Sellel kevadel toimus Jaanilinna Kunstidekoolis (Vene Föderatsioon)XXIII Venemaa ja Eesti muusika- ja kunstide koolide ansamblite konkurss „Prinarovje-2018“.

Konkursi korraldajateks olid: Leningraadi oblasti kultuurikomitee, Jaanilinna administratsioon ja Kunstide Kool, Sankt - Peterburi Riiklik Akadeemiline Maria Teater.

Konkursist võtsid osa ansamblid: duetid, triod, kvartetid. Konkursandid- instrumentalistid esinesid kolmes vanuserühmas: I rühm- 9-10 aastased, II rühm - 11- 13 aastased ja III rühm – 14 - 18 aastased. Žürii koosseisu kuulusid Peterburi Riikliku Akadeemilise Maria Teatri orkestri juhtivad solistid ja spetsialistid.

Traditsiooniliselt osalesid konkursil ka Ahtme Kunstide Kooli õpilased ja õpetajad. Õnnitleme Ahtme Kunstide Kooli õpilasi eduka esinemise eest sellel märkimisväärsel konkursil:

Diplomi sai kvartett koosseisus: Maria Romanova (flööt), Milana Golova (flööt) , Anastassia Prokofjeva (klaver), Karolina Sergejeva (klaver), Milana Golova sai pealegi „kõige noorema osaleja“ auhinna. Kollektiivi juhendavad õpetajad: Nadežda Petropavlova, Sergei Skorohhodov, Jelena Gromova.

III koha võitis kvartett koosseisus: Elisa Lyutynski (klaver), Sofia Novenkova (flööt), Albina Polyakova (flööt), Maria Romanova (flööt); õpetajad - Nadežda Petropavlova ja Sergei Skorohhodov.

II koha saavutas keelpillikvartett koosseisus: Darja Klimenkova (I viiul), Zlata Zolotaja (II viiul), Teona Kiknavelidze (alt) ja Maria Gavriltšenko (tšello); õpetaja - Anna Tarasovskaja.

III koha saavutas trio kooseisus: Korinna Lukjantšik (tšello), Jelena Vassina (viiul), German Kabantšuk (klaver); õpetajad - Lidia Karpova, Anna Tarasovskaja ja Natalia Antropova .

Akadeemilises soolovokaalis võitjateks olid Artjom Smirnov (II koht) ja Marek Ivaniško (II koht); õpetaja – Rena Bõkova, kontsertmeister - Jelena Gromova.

Sotsiaalteenistus

11.05.2018

8. mail teostasid politseinikud koostöös Päästeameti ja kohaliku omavalitsusega kodukülastusi abivajavate isikute juurde. Politseinikud tagasid külastuse käigus korda ning suhtlesid kogukonnaga.

Kohale saabunud ametnikele avanes kurb vaatepilt, sest tingimused, milles inimesed elavad on antisanitaarsed ning kodudes valitseb korralagedus. Mõnes ruumis oli nii palju prahti, et see takistas ringi liikumist. Selline eluviis seab ohtu nii isikute enda tervise ja elu, kui ka nende naabrite tervise.

Päästjad kontrollisid elukohti ja pöörasid erilist tähelepanu tuleohutusseadusest tulenevate nõudmiste täitmisele ning selgitasid suitsuanduri vajalikkust. Mõnes korteris jäid päästjatele silma elektrijuhtmestikud, mis ei vastanud nõudmistele. Abi vajavatele isikutele, kes ei saa iseseisvalt hakkama, on pakutud vastav sotsiaalne abi. Ka külastuse käigus nõustas kohalik omavalitsus neid, kes seda vajasid.

Anne Mägi
Politseipraktikant


08.05.2018

Kohtla-Järve Spordikeskuse kergejõustikuhallis toimus rahvusvaheline  noorte vabamaadluse turniir „ALUTAGUSE MÕMMI-2018“. Vabamaadluse turniiril osalesid 2003. aastal sündinud ja nooremad vabamaadlejad Lätist, Leedust, Venemaalt, Poolast, Ukrainast, Valgevenest, Iisraelist, Soomest  ja Eestist. Võistlus toimus kehakaaludes –20, - 22, - 24, - 26, - 28, - 30, - 32, - 35, - 38, - 41, - 44, - 48, - 52, - 57, - 62, - 68, - 75, +75  kg.
Võistluste korraldajaks oli Spordiklubi Kuldkaru.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7, Foto 8, Foto 9, Foto 10
Sotsiaalteenistus


08.05.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 8. mai 2018. a istungil vaadati läbi 25 küsimust, millest kolm olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas  otsustati eraldada linnaeelarves ettenähtud huvitegevuse reservist vahendid ja  vahendid transpordikuludeks,  kinnitati koolilaagrites laagripäeva maksumus ja   Kohtla-Järve Lasteaia Tareke töötajate koosseis, määrati projekteerimistingimused ning väljastati luba ürituste korraldamiseks ja ehitusluba.

 Linnakantselei


07.05.2018

Eelmisel nädalal toimus südamenädal, kus olid kohal Päästeamet, Tervishoiu kõrgkooli ja Viru Jalaväepataljoni esindajad ning ka Kohtla-Järve piirkonnagruppi piirkonnapolitseinikud ja noorsoopolitsei.

Kukrusel toimus südamenädala raames „Tervise- ja ohutusnädal“, kus ametnikud viisid läbi loenguid lasteaia lastele. Kokku võttis osa 7 lasteaeda: „Kakuke“ (20), „Sipsik“ (50), „Lepatriinu“ (12), „Sipsik“ (41), „Tuvike“ (11), „Mesimumm“ (16), Sillamäelt „Rukkilill“ (14) ja samuti võttis osa ka Maidla Noortekeskus (14).

Politsei näitas lastele erinevaid liiklusmärke ja selgitati , kuidas turvaliselt tänaval liigelda nii jalgsi kui ka jalgrattaga. Tähtis oli ka mainida lastele helkuri ja kiivri vajalikkusest.

Samuti loengute lõpus näidati lastele ka erinevate ametkondade sõidukid ja eritehnikat.

Oleme tähelepanelikud ja hoolsad!

Erika Teffo
Jõhvi politseijaoskond
Kohtla-Järve piirkonnagrupp
piirkonnapolitseinik


04.05.201804.05.2018

Aprillis toimus Ahtme Kunstide Koolis muusikalis- teoreetiline mäng Brain Ring „Gradus- ad Parnassum“ („Aste Parnassile“). Mängus osales 6 huvikooli: Aseri, Sillamäe ja Jõhvi muusikakoolid, Kadrina, Kohtla- Järve ja Ahtme kunstide koolid.

Muusikalis- teoreetiline mäng sisaldas endas solfedžo, muusikaloo ainelisi küsimusi, muusika kuulamist ning loomingulisi ülesandeid. Mängust võtsid osa muusikaosakondade V-VII klasside õpilased. Mängu juhtis õpetaja Olga-Helen Šljahhina.

Tulemused:
I koha sai Ahtme Kunstide Kooli võistkond „Aktsent”.
Võistkonna koosseisus olid:
Jelizaveta Ool- meeskonna kapten, Ariina Vassina, German Kabantšuk, Darja Klimenkova ja Ksenija Klimenkova, (õpetajad: Olga Portnova, Elena Pokrovskaya, Irina Gaponova, Aino Šljahhina).

II koha sai Sillamäe Muusikakooli võistkond „Quin tool“.
III koha jagasid Kadrina Kunstide Kooli võistkond „ Uudistajad“ ja Jõhvi Muusikakooli võistkond „Jõhvikad“.

Üritust toetasid Kohtla-Järve Linnavalitsus ja Kohtla-Järve Linnavolikogu hariduse-ja kultuurikomisjon.

Õnnitleme võitjaid!

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4

Sotsiaalteenistus

03.05.2018

Kohtla-Järve linna koolide kaunistuste pildid seoses Eesti Vabariigi 100.aastapäevaga. Mitmed kaunistused on õpilased teinud oma kätega.

Ahtme Gümnaasium:
Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7, Foto 8, Foto 9, Foto 10

Erakool Intellekt:
Foto 1, Foto 2, Foto 3

Järve Vene Gümnaasium:

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7, Foto 8

Tammiku Põhikool:
Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7, Foto 8, Foto 9, Foto 10

30.04.2018

25. aprillil 2018 toimus Kohtla-Järve Kultuurikeskuses ning Järve Vene Gümnaasiumi ruumides I Rahvusvaheline Pedagoogiline Konverents, mille teemaks oli „Õpetaja staatus kaasaegses ühiskonnas“. Konverentsist võtsid osa üle 250 õpetajat linna ja regiooni koolidest ja lasteaedadest, aktiivsed lapsevanemad ja külalised välismaalt. Oma esinemistega toetasid konverentsi nii partnerlinnade esindajad (Kedainiai gümnaasiumid (Leedu), Veliki Novgorodi, Ivangorodi, Kingiseppi koolid), kui ka Haridus- ja Teadusministeeriumi eksperdid, Rajaleidja Keskus, Politsei- ja Piirivalveameti töötajad,  psühholoogid, Õppekeskus Intellekt ja MTÜ „Lapsele oma kodu“. Tervitussõnadega esinesid linnapea Ljudmila Jantšenko ja Riigikogu liige Valeri Korb. Tänu Kohtla-Järve Kunstide Kooli õpetajate inspireerivale esinemisele tekkis saalis meeldiv õhkkond. Konverentsi korraldajaks on Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool.

Esinejad rääkisid sellest, kuidas õpetaja saab õigesti reageerida ning ennast kaitsta õpilase agressiivse käitumise korral, kuidas säilitada positiivne mõtlemine raskes olukorras. Nad jagasid oma kogemusi, kuidas õpetaja saab ennast kaitsta kiusamise ja professionaalse läbipõlemise eest. Esinejad andsid soovitusi, kuidas õigesti suhelda lapsevanematega ja kaasata neid kooliellu ja rääkisid õpetajate toetamise viisidest.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7, Foto 8, Foto 9, Foto 10

Sotsiaalteenistus


30.04.2018

Kohtla-Järve Kultuurikeskuses  toimus XIII Rahvusvaheline laste ja noorte akadeemilise vokaali konkurss „VIRU OOPER“.
Rahvusvahelisel konkursil osalesid  Sankt-Peterburi, Moskva oblasti Lõtkarino linna, Vilniuse (Leedu), Narva, Tartu, Kadrina ja Kohtla-Järve  (Eesti) lauljad.

Loe lähemalt...

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7, Foto 8, Foto 9, Foto 10, Foto 11, Foto 12, Foto 13, Foto 14

26.04.2018
 
Kolmapäeval, 25. aprillil 2018. a toimunud linnavolikogu istungil muudeti Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. novembri 2016. a määrust nr 131 „Kohtla-Järve linna ametiasutuste palgajuhend“. Määruse muutmine on tingitud linnavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutusega.

Otsustati lubada Kohtla-Järve Linnavalitsusel võõrandada avaliku enampakkumise korras Ahtme mnt 16 kinnistu alghinnaga 480 000 eurot.

Teiste küsimuste hulgas muudeti Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei 2018. a eelarve.

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei

26.04.2018
Aprillis toimus Kohtla-Järve Kunstide Koolis  (KJKK) konkurss-festival „VabaLavaRock vol 12“, kus selgitati välja parimad:
I koht ansambel RYAN  ( juhendaja Aleksandr Kurnossov),
II koht ansambel Apple Juice (juhendaja Valeri Antonov),
III koht  - Ansambel III  (juhendaja Daniil Masljakov),
parim debüüt - Band AKK (noorem rühm,  juhendaja Valeri Antonov),
parim klahvpillimängija -  Maria Kirillova (AKK),                  
parim löökpillimängija -  Kirill Pavlov (AKK),                     
parim kitarrist - Lev Kislenkov (AKK),                                 
parim vokalist  - Maksim Spitšikov (AKK),                           
parim basskitarrist - Stanislav Kossinov (KJKK),
eripreemia sai Diana Drobot (KJKK).

Õnnitleme  huvikoolide õpilasi eduka esinemise eest sellel märkimisväärsel konkursil.

Foto 1, Foto 2, Foto 3
Sotsiaalteenistus


26.04.2018Märtsis 2018 toimus Poolas Polanica-Zdrój  linnas XV  Rahvusvaheline laste ja noorte loomingu festival  “TALENTIDE KALEIDOSKOOP. KEVAD 2018.“

Kohtla-Järve linna esindas sellel suurel konkursil Ahtme Kunstide Kooli estraadiosakonna II kursuse õpilane Evelin Skorobogatova, kes saavutas III koha.

Õnnitleme Evelin Skorobogatovat ja tema õpetajat Anastasia Pavlovat selle tähtsa saavutuse puhul!

Sotsiaalteenistus


26.04.2018Toimus Häirekeskuse ja Eesti Rahvusringhäälingu lasteportaali Lastejaam korraldatud  joonistusvõistlus, kus Häirekeskus otsis tegelasi „Mis?“ ja „Kus?. Häirekeskuse numbril 112 helistades on alati tähtis meeles pidada, et tuleb teada anda, mis juhtus ja kus juhtus.

Et see kõigil hästi meelde jääks, kuulutati välja  joonistusvõistlus. Joonistusvõistlusele oli vaja saata pilte tegelastega „MIS“ ja „KUS“. Lapsed  pidid välja mõtlema, millised need tegelased võiksid välja näha ja nendest pildi joonistama. Käesolevaks ajaks on tehtud kokkuvõtted ja välja kuulutatud võitjad.

Joonistusvõistlusele laekus kokku 214 joonistust. Häirekeskus valis joonistusvõistluse finaali kolm enim meeldinud pilti ja üheks lemmikuks osutus Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike laste Arseni Šisko ja Aleksandra Nevenglovskaya joonistus (õpetaja Maja Volkova). Joonistusel kujutatud tegelase, kelle nimi on MIS, joonistas Aleksandra ja tegelase, kelle nimi on KUS, joonistas Arseni. 
 
Kohtla-Järve Lasteaed Punamütsike võitis lisaks ka ühe eriauhinna. Eriauhind anti  „Siilikeste“ rühma laste joonistusele (õpetaja Anžela Kozubova).

Õnnitleme võitjaid!

Sotsiaalteenistus


25.04.2018
25.04.2018

Aprill on südamekuu  ja juba teistkordselt tähistatakse ka töökohaspordi kuud, millega kutsutakse  tööandjaid looma oma töötajatele ja koolid õpilastele liikumisvõimalusi.
Kohtla-Järve Spordiselts Kalev korraldab

KEPIKÕNNIPÄEVA

KUUPÄEV:          29.aprill 2018

KOHT ja AEG:     Kogunemine ja registreerimine Spordihoone juures 
                            kell 9.30     
                            Start kell 10.00

RAJA kirjeldus:    Spordihoone – Torujõe tn. – Keskallee . Kalevi tn. –
                            Metsapargi ring – Narva-Tallinna mnt. kergliiklustee –
                            Kalevi tn. – Keskallee – Spordihoone
                            Kirjeldatud rajal on võimalus läbida erinevaid radasid:
                            8km; 3km; 1km

TEADMISEKS:    Käimiskeppide tasuta laenutus.
                            Osalejatele pakutakse joogiks teed, kasemahla ja saiakesi
                            Kohal on med. töötaja- saab kontrollida vererõhku,   
                            veresuhkrutaset jne.
                            Osalustasu 1 euro, lastele tasuta.

INFO:                  Teated ja gruppide registreerimine telefonil 5233917Arvi Kallikorm
Kohtla-Järve Spordiselts Kalev
Juhatuse liige

25.04.201826.mail 2018 korraldab Kohtla-Järve Kunstide Kool linnaelanikele kunstipäeva teemal „Rukkilille romantika“.
Eelregistreerimine  tel 33 25588
Olete oodatud!


24.04.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 24. aprilli 2018. a istungil vaadati läbi 7 küsimust. Teiste küsimuste hulgas  otsustati eraldada linnaeelarves ettenähtud huvitegevuse reservist vahendid, kinnitati Oru klubi likvideerimise lõpparuanne ja Kohtla-Järve Vanurite hooldekodu töötajate koosseis ning väljastati kasutusluba.

 Linnakantselei


20.04.2018

Kohtla-Järve Spordieksuse kergejõustikuhallis toimus traditsiooniline noorte XI regionaalüritus „REID SPORDIMAAILMA“. Regionaalürituse eesmärkideks on  tervislikke eluviiside propageerimine Ida-Virumaa kooliõpilaste seas, võistluste kaudu laste võimete ja oskuste hindamine ning kontaktide arendamine Ida-Virumaa koolide ja kehalise kasvatuse õpetajate seas.

Regionaalüritusel osalesid Kohtla-Järve koolide õpilased, Jõhvi Vene Põhikooli-, Sillamäe Kannuka Kooli - ja Narva Õigeusu Humanitaarkooli noored.

Esimese koha saavutas  Kohtla-Järve Maleva Põhikooli võistkond, teiseks tulid  külalised Sillamäe Kannuka Koolist ning kolmanda koha saavutasid Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli  poisid ja tüdrukud.
Traditsioonilist regionaalüritust  „REID SPORDIMAAILMA“ korraldas Ahtme Gümnaasiumi kehalise kasvatuse ainesektsioon koostöös Kohtla-Järve Linnavalitsusega.

Üritus toimus tänu  Eesti Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupi, Ida-Virumaa Spordiliidu ja Kohtla-Järve Linnavalitsuse toetusele.

Foto: Igor Landarski, Ahtme Gümnaasium

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7, Foto 8, Foto 9, Foto 10

Sotsiaalteenistus


18.04.2018


Teadaanne


Kohtla-Järve Linnavolikogu X istung toimub 25. aprillil k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

PäevakordRiina Ivanova,
Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees

18.04.2018


 
Kohtla-Järve Kunstide Kooli galeriis „Ruut“ avati 12. aprillil näitus "Esimesed sammud". Näitusel eksponeeritakse Kohtla-Järve Kunstide Kooli kunstiringide ja ettevalmistusklassi õppurite töid. Ettevalmistusklassi ja 6-8-aastaste õpilaste kunstiringi juhendaja on Sergei Tsaregorodtsev. 4-6-aastaste mudilaste muusika- ja kunstiringi juhendab Ene Kruzman.

Näitus jääb avatuks kuni 17. maini 2018. a.

Olete oodatud näitusele!

Foto 1, Foto 2, Foto 3
Sotsiaalteenistus

17.04.2018


 
Seoses Eesti Vabariigi 100. aastapäevaga korraldas Kohtla-Järve Lasteaed Buratino laulu- ja tantsupeo „Laps tantsib lausa lustiga“. Iga kahe aasta tagant toimuv laulu- ja tantsupidu on lasteaias kujunenud traditsiooniks. Kuna pidu oli arvult juba viies, tähistati seda pidulikumalt. Peokava idee autoriks oli õpetaja Lüüli Kübarsepp. Peole oli palutud külalisesinejaks täiskasvanute tantsurühm "Lausa lust", kellega koos pidu algas tuntud rahvatantsu "Oige ja vasemba" tantsides. Peol esitasid õpitud laule ja tantse lasteaia vanema rühma lapsed. Tantsud ja laulud õpetasid lastele selgeks muusikaõpetaja Ivi Puksing ja tantsuõpetaja Taivo Aljaste. Lapsed said tantsida nii eraldi kui ka ühistantse koos täiskasvanute tantsurühmaga. Õpetaja Lüüli Kübarsepa sõnul esinesid lapsed imetlusväärselt hästi ja lapsevanemad tundsid siirast rõõmu oma laste edusammudest. Lastel oli huvitav vaadata ka täiskasvanute tantsurühma „Lausa lust“ hoogsaid rahvatantse, mida esitati meisterlikult. Pidu lõppes suurte ja väikeste tantsijate ühises tantsuringis tantsudega "Tantsime koos" ja "Virumaa lapsed“. Kõik esinejad said kaela õpetaja Anu Pediuse meisterdatud kaunid peomedalid ja lasteaia direktor Nade Pikhof tänas meenetega tantsurühma „Lausa lust“ tantsijaid ning peo korraldajaid. Kohtla-Järve Linnavalitsuse poolt ütles lasteaiale tänusõnad peo korraldamise eest ja andis kingituse üle hariduse peaspetsialist Eha Karus.

Laulu- ja tantsupidu nõudis pikka ettevalmistust, kuid tõi kaasa palju positiivseid emotsioone ja naeratuse näole nii lastele, lastevanematele, külalistele kui ka lasteaia töötajatele - nii palju rõõmu ja lusti oli peol.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5

Sotsiaalteenistus

17.04.2018


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 17. aprilli 2018. a istungil vaadati läbi 29 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas otsustati eraldada linnaeelarves ettenähtud huvitegevuse reservist vahendid, kinnitati Kohtla-Järve Lasteaia Karuke arengukava õppeaastateks 2018-2021 ning väljastati ehitusluba ja kasutusluba.

Linnakantselei

09.04.201810.04.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 10. aprilli 2018. a istungil vaadati läbi 23 küsimust. Teiste küsimuste hulgas otsustati eraldada linnaeelarves ettenähtud huvitegevuse reservist vahendid, kinnitati Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi hoolekogu koosseis, moodustati Kohtla-Järve linna kriisikomisjon ja määrati projekteerimistingimused ning väljastati load ürituste korraldamiseks.

Linnakantselei

09.04.2018Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja tantsukollektiiv ARABESK (juhendaja Tatjana Tarakanova) osales VII koreograafiafestivali “Slaavi karikas” finaalis Peterburis.

Sellel aastal oli festival pühendatud koreograaf  Marius Petipa 200. sünniaastapäevale. Konkussi korraldatakse iga kahe aasta tagant ja see koosneb neljast voorust.  Minskis I voorus  saavutatud võidud andsid tantsukollektiivile Arabesk õiguse osaleda finaalis Peterburis.

Konkursil osales 52  kõige tugevamat  kollektiivi Venemaalt, Valgevenest ja lähematest naaberriikidest. Tantsukollektiivi Arabesk vanem ja keskmine rühm saavutasid stiliseeritud rahvatantsu nominatsioonis  III laureaadi tiitli.  Estraaditantsude nominatsioonis saavutasid kõige nooremad osalejad IV koha.

Galakontserdile, mis toimus Peterburi Music Halli laval, valis žürii välja  vanema rühma tantsu “Räägiti jutte”.

Tantsukollektiivi ARABESK juhendaja Tatjana Tarakanova märkis, et sõidu toimumisele aitasid kaasa ja panid oma õla alla  Kohtla-Järve Linnavalitsus, KNLM direktor Anna Rentik, tantsuõpetaja Tamara Lidovskaja, lapsevanemaid ja bussifirma OÜ Galaton Bussid.
                       
Foto 1, Foto 2

Sotsiaalteenistus


09.04.2018


 

5. aprillil toimus Kohtla-Järve lasteaedade VIII keelekümbluskonverents, mis oli pühendatud Eesti Vabariigi sajandale aastapäevale. Konverentsi avaettekandega esines sotsiaalteenistuse abilinnapea Niina Aleksejeva, kes märkis ära keelekümbluslasteaedade sisulise töö ja saadud tunnustused, samuti lasteaedade panuse Eesti Vabariigi sajanda aastapäeva tähistamisse erinevate üritustega ning soovis konverentsil osalejatele häid ideid kolleegide töökogemuslikest ettekannetest. 

Sihtasutuse Innove keelekümbluse peaspetsialist Kadri Peterson saatis oma tervitused elektrooniliselt, kuna ei saanud konverentsil osaleda. Kadri Peterson toonitas oma tervituses, et Kohtla-Järve keelekümbluslasteaiad on ettevõtlikud, tõsist ja head tööd tegevad asutused. Ta tõi esile lasteaias Kirju-Mirju tegutseva eesti keele kui teise keele metoodikakeskuse tegevuse piirkonna õpetajate toetajana ja märkis ära paljud Kohtla-Järve lasteaedade tegemised ja ettevõtmised.

Linnavalitsuse hariduse peaspetsialist Eha Karus rääkis Eesti Vabariigi sajanda aastapäeva ürituste korraldamisest lasteaedades ja tõi välja keelekümbluslasteaedade tegevuses tunnustamist väärivad tegevused. Lasteaedu tunnustati linnavalitsuse poolt „Eesti Vabariik- 100“ sümboolikaga meenetega.

Õpetajate ettekanded käsitlesid uuenduslikku lähenemist õppe-kasvatustegevuses ja Eesti Vabariigi sajanda aastapäeva tähistamist lasteaedades.

Konverentsil oli väljas kaks näitust: lasteaedade postrid Eesti Vabariigi sajanda aastapäeva tähistamisest ja õpetajate endavalmistatud õppevahendid. Endavalmistatud õppevahenditeks olid haridusrobotite Bee-Bot matid tegevusteks  lastega ja lauamängud „Eesti Vabariik – 100“. Endatehtud huvitavad õppevahendid hakkasid silma korrektsuse ja hea kvaliteediga ning leiavad edaspidi igapäevast kasutamist  õppe-kasvatustegevuse mitmekesistamisel. Konverentsile oli palutud arendavaid õppevahendeid tutvustama firma Lelunurk ja õpetajatel oli võimalus tutvuda uusimate arendavate lauamängude, lotode ja muude õppe- ja mänguvahenditega.
Konverentsil esinesid meeldejääva kontserdiga Kohtla-Järve Lasteaia Aljonuška lapsed ja Kohtla-Järve Kunstide Kooli käsikellade ansambel „Bellissimo“.

Konverentsi korraldamisega tegeles Kohtla-Järve Linnavalitsuse poolt hariduse peaspetsialist Eha Karus. Konverentsi õnnestumisse panustasid kõik linna keelekümbluslasteaiad: Tareke, Punamütsike,Tuhkatriinu, Kirju-Mirju, Rukkilill, Aljonuška, Väikemees, Pääsuke ja Karuke.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6

Sotsiaalteenistus


09.04.20125 aastat tagasi alustati Eestis südameveresoonkonna haiguste ennetamist ja toimus 1993. aastal esimene südamenädal. Sel aastal aga jagub südametervisele pühendatud tegevusi ja üritusi terveks aprillikuuks.

Südamekuu eesmärgiks on tutvustada elanikkonnale südamehaiguste riskifaktoreid, nende vältimist ja nendega toimetuleku võimalusi, samuti mõjutada inimeste suhtumist oma südame tervisesse.

Kutsume taas kõiki linna asutusi, spordiühinguid ja kogukonnaliikumisi korraldama aprillikuu jooksul oma kodukohas erinevaid liikumisüritusi (kõndimine, jooksmine, rattasõit, pallimängud, orienteerumine, matkad jne).

Seekord võiksid üritused olla pigem suunatud looduses liikumisele.

Südamekuu
läbivaks teemaks on küll liikumine, kuid igal nädalal on võimalik keskenduda konkreetsemale teemale:
1. nädal: Liikumine ja vererõhk.
2. nädal: Liikumine ja kehakaal.
3. nädal: Liikumine ja kolesterool .
4. nädal: Liikumine ja südamehaigused.

KÕIK LIIKUMA!

Sotsiaalteenistus
Tervisenõukogu

06.04.2018Käesoleva aasta 17.-21. aprillini toimub Kohtla-Järve Kultuurikeskuses (Keskallee 36) XIII Rahvusvaheline laste ja noorte akadeemilise vokaali konkurss „VIRU OOPER“. Konkursil osalevad noorema vanusegrupi 9-11 a, keskmise 12-14 a ning kahe vanema vanusegrupi 15-17 a ja 18-20 aastased lauljad. Konkurss toimub kahes voorus ning rahvusvaheline žürii hindab konkursil osalejate rahvalaulu, klassikalist teost ning omal valikul valitud teose esitamist. Žürii koosseisus hindavad konkursante pedagoog ja konsertmeister Moskvast SIIRI NIELÄNDER, Arhangelski Pomorski Filarmoonia kontsertmeister OLGA GOLDOBINA, Venemaa teeneline kunstnik ja Arhangelski Pomorski Filarmoonia solist ning Arhangelski Ülikooli vokaalosakonna professor IGOR PERFILJEV, Tallinna Vene Romansi Klubi president ja muusikaline juht EDITA KRILAVICIENE, Moskva oblasti Lõrkarino linna Laste Muusikakooli pedagoogid SERGEY ja IRINA ZAITSEVÕ ning juhendab rahvusvahelise žürii tööd Tallinna Vene Romansi Klubi kunstiline juht OLGA BUNDER. Rahvusvahelisel konkursil osalevad Sankt-Peterburi , Moskva, (Venemaa), Vilniuse (Leedu), Narva, Tartu, Kadrina ja Kohtla-Järve (Eesti) lauljad. Kohtla-Järve publik ja konkursi külalised saavad näha solistide ja duettide esinemist.

Rahvusvahelise konkursi avakontsert toimub 17. aprillil kell 18:00 ning lõppkontsert 21. aprillil kell 12:00 Kohtla-Järve Kultuurikeskuses. XIII Rahvusvahelist laste ja noorte akadeemilise vokaali konkurssi toetavad Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Kohtla-Järve Kultuurikeskus, Vene Romansi Klubi ja Tallinna Kanutiaia Noortemaja.

Sissepääs ava-ja lõppkontserdile on tasuta.

Sotsiaalteenistus

06.04.2018Kohtla-Järve Maleva ja Tammiku põhikoolides toimusid Kohtla-Järve linna koolinoorte 6.-9. klasside tüdrukute ja poiste võrkpallivõistlused. Tütarlaste võrkpalliturniiril saavutas esimese koha Kesklinna Põhikooli võistkond, teiseks tulid Maleva Põhikooli I võistkonna tüdrukud ning kolmanda koha saavutasid Tammiku Põhikooli koolisportlased.

Poeglaste turniiri võitis Maleva Põhikooli võistkond, teise koha saavutasid Kesklinna Põhikooli võrkpallurid ning kolmandaks tulid Ahtme Gümnaasiumi koolisportlased.

Fotod: Vladlena Vassiljeva, Kohtla-Järve Maleva Põhikool.

Sotsiaalteenistus

04.04.2018

Ehitajate tn.ja Järveküla tee ristmiku ajutise liikluskorralduse skeemid Ehitajate tn. rekonstrueerimise raames. Praegusel ajal kehtib skeem1.

skeem nr.1
skeem nr.2
skeem nr.3
skeem nr.4

04.04.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 3. aprilli 2018. a istungil vaadati läbi 8 küsimust, millest kaks olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi hoolekogu koosseisus muudatused ja Kohtla-Järve linna kriisikomisjoni põhimäärus ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei


29.03.2018


Ida-Viru keskregioon, kuhu kuuluvad Jõhvi vald, Toila vald ja Kohtla-Järve linn, tunnustab piirkonna noori. Eesmärgiks on tutvustada ja esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud noori ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju antud piirkonnale. Link http://ivol.kovtp.ee/tunnustusuritus-2018

Sotsiaalteenistus


29.03.2018

On alanud konkurss „Kohtla-Järve Aasta Ema 2018“


Kohtla-Järve Linnavolikogu sotsiaalkomisjon annab teada, et kuni 10.aprillini 2018 võetakse vastu taotlusi konkursile „Kohtla-Järve Aasta Ema 2018“. Aasta Ema aunimetuse konkursile esitatakse ema, kelle laps või lapsed on tublid linna elanikud ja kes oma pere kõrvalt on panustanud energiat kogukonna arengusse ning tegutseb või on tegutsenud aktiivselt linna elus. Kandidaadi lapsel või lastel on silmapaistvad saavutused ja tema tegevused peavad olema eelmisel aastal positiivses mõttes eriliselt silmapaistvad nii perele kui ka Kohtla-Järve linnale. Esitatav kandidaat peab olema linna elanik, kelle elukohaks rahvastikuregistri järgi on Kohtla-Järve linn ja kes faktiliselt elab Kohtla-Järve linnas.

Igal Kohtla-Järve linna elanikul, Eesti Vabariigis tegutseval organisatsioonil ja asutusel on õigus esitada üks kandidaat Aasta Ema konkursile. Taotluse esitamiseks täidetakse taotluse blankett, mis on kätte saadav ametlikul linna veebilehel www.kjlv.ee (Juhtimine – Linnavolikogu – Korrad). Vormikohane taotlus esitatakse hiljemalt iga aasta 10. aprilliks kirjalikult elektronposti aadressil volikogu@kjlv.ee või posti aadressil Kohtla-Järve Linnavolikogu, Keskallee 19, Kohtla-Järve linn, 30395 Ida-Virumaa.

Taotluses tuleb näidata autasustamiseks esitatava isiku nimi ja kontaktandmed; aunimetuse andmise põhjendus; taotluse esitamise kuupäev ja taotluse esitaja allkiri. Kohtla-Järve Aasta Ema pidulikule üritusele kutsutakse kõik aunimetusele kandideerijad.

Aasta Ema aunimetuse saaja otsustab Kohtla-Järve Linnavolikogu alatine sotsiaalkomisjon.Aasta Ema aunimetus antakse üle pidulikul üritusel, võitja saab tänukrija ja nimelise kinkekaardi.

Irina Putkonen
Kohtla-Järve Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni liige

29.03.201828. märtsil külastas Kohtla-Järve linna rahvusvaheliselt tuntud tšellist, Venemaal sündinud ning Ameerika Ühendriikides elav Ian Maksin, kes esines Eestis erakordse kontsertkavaga.

Ian Maksin esines Ahtme Kunstide Koolis ning Kohtla-Järve Vene ja Kohtla-Järve Ahtme gümnaasiumides.

Ian Maksin on andekas ja mitmekülgne muusik, kes lisaks pillimängule tegutseb aktiivselt kui helilooja ja produtsent.

Ahtme Kunstide Koolis saatis Ian Maksini esinemist klaveril kooli pedagoog Jelena Gromova.

Ian Maksini kontsertreisi Eestis toetasid USA Välisministeeriumi Kultuuri– ja Haridusosakond, Ameerika Ühendriikide Suursaatkond Eestis ning kohalikud omavalitsused.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4

Sotsiaalteenistus

29.03.2018

Kolmapäeva, 28. märtsil 2018. a toimunud volikogu istungil otsustati volitada liiklusseaduse § 92 lõigete 4 ja 5 ning § 167 lõikega 4 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamine Kohtla-Järve Linnavalitsusele.

Muudeti Kohtla-Järve Linnavolikogu 25. mätsi 2015. a määruse nr 63 „Kohtla-Järve Aasta Ema konkursi kord“, Kohtla-Järve Linnavolikogu 25. mätsi 2015. a määruse nr 64 „Kohtla-Järve Aasta Isa konkursi kord“, Kohtla-Järve Linnavolikogu 25. mätsi 2015. a määruse nr 65 „Kohtla-Järve Aasta Suurpere konkursi kord“ paragrahvid, mis puudutavad aunimetuse saanute kinkekaartide väärtusi, suurendades Kohtla-Järve Aasta Ema aunimetuse saanud kinkekaardi väärtust 150 eurolt 250 eurole, Kohtla-Järve Aasta Isa aunimetuse saanud kinkekaardi väärtust 150 eurolt 250 eurole ning Kohtla-Järve Aasta Suurpere aunimetuse saanud kinkekaardi väärtust 200 eurolt 500 eurole.

Nimetati Kohtla-Järve linna esindajad ja nende asendajad Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkogusse.

Teiste küsimuste hulgas otsustati moodustada Kohtla-Järve Linnavolikogu ajutine komisjon volikogu määruste „Kohtla-Järve Linnavolikogu töökord“ ja „Kohtla-Järve Linna põhimäärus“ uute redaktsioonide ettevalmistamiseks ning majanduskomisjoni esimehe esildise alusel muudeti Kohtla-Järve Linnavolikogu majanduskomisjoni koosseisu.

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei

28.03.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 27. märtsi 2018. a istungil vaadati läbi 11 küsimust, millest kaks olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas otsustati eraldada linnaeelarves ettenähtud huvitegevuse reservist vahendid, kinnitati Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli arengukava aastateks 2018-2020 ja Kohtla-Järve Maleva Põhikooli põhimäärus ning väljastati ehitusluba.

Linnakantselei

28.03.2018Tallinnas Gustav Adolfi Gümnaasiumis toimus IV Rahvusvaheline Laste ja Noorte vokaalifestival-konkurss „SÕPRUS,” mis oli pühendatud ooperilauljale Georg Otsale.

Õnnitleme Ahtme Kunstide Kooli õpilasi eduka esinemise eest sellel märkimisväärsel konkursil:

ARTJOM SMIRNOV I kl. - I koht
Õpetaja- Rena Bõkova
Kontsertmeister- Jelena Gromova

MAREK IVANIŠKO VII kl.- Diplom
Õpetaja- Rena Bõkova
Kontsertmeister- Jelena Gromova

Foto 1, Foto 2

Sotsiaalteenistus

28.03.2018Tallinnas Nõmme muusikakoolis toimus konkurss “Parim noor instrumentalist 2018” viiuli eriala vabariiklik voor. Ahtme Kunstide Kooli esindas viiuli eriala III klassi õpilane Sofia Kulikova, kes saavutas ainsana finaalis B-kategooria neljast vanuserühmast I koha.

Õnnitleme Sofia Kulikovat, kes on parim noor instrumentalist 2018 aastal viiuli eriala B-kategooria I vanuserühmas.

Õnnitleme Sofia õpetajat Ljudmila Vinogradovat ja kontsertmeistrit Olga Helena Šljahhinat.

Foto 1, Foto 2

Sotsiaalteenistus

23.03.2018

Pressiteade: Ameerika tšellist Ian Maksin esineb Eestis tasuta kontsertidega

26. – 30. märtsil esineb Eestis rahvusvaheliselt tuntud Ameerika Ühendriikide tšellist Ian Maksin. Tasuta kontsertidel viies linnas saab kuulda nii klassikat, eesti, vene ja ameerika heliloojate loomingut, aga ka tuntud ja armastatud popmuusikat.

Ian Maksinit on kirjeldatud kui kaasaja üht kõige mitmekülgsemat, andekamat ning uuenduslikumat muusikut ning lisaks pillimängule tegutseb ta aktiivselt ka helilooja ning produtsendina. Sündinud Venemaal, St.Peterburis, alustas Ian muusikuteed kuue aasta vanuselt Rimski-Korsakovi Konservatooriumi andekate laste koolis. Oma õpinguid jätkas ta New Yorgis, Manhattan School of Music’is ning hiljem sai temast New World Symphony esitšellist. Ian on esinenud koos nii Mstislav Rostropovitši, Bernard Greenhouse’i, aga ka Stingi, Andrea Bocelli, P.Diddy ning Snoop Dogg’iga. Ian Maksini kontsertreisi Eestis toetavad USA välisministeeriumi kultuuri – ja haridusosakond, Ameerika Ühendriikide Suursaatkond Eestis ning kohalikud omavalitsused.

Vaba pääsmega kontserdid toimuvad
26. märtsil kell 18.00 Narva „Geneva“ kontserdimaja kammersaalis
27. märtsil kell 18.00 Sillamäe Kultuurikeskuses
28. märtsil kell 18.00 Ahtme Kunstide koolis
29. märtsil kell 18.00 Maardu Vaba aja keskuses
30. märtsil kell 17.00 Tallinna Vene kultuurikeskuses

Lisainfo USA saatkonna Facebooki lehel: https://goo.gl/RF3LBz.

Sotsiaalteenistus

21.03.2018

Teadaanne


Kohtla-Järve Linnavolikogu IX istung toimub 28. märtsil k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Arne Berendsen,
Kohtla-Järve Linnavolikogu aseesimees

21.03.2018EV-100 tähistamise raames jätkatakse traditsioonilised õpilaste visiidid Kohtla-Järve Linnavalitsusse, kus hariduse spetsialistid räägivad lastele huvitavatest faktidest Eestimaa kohta, jutustavad Kohtla-Järvelt ning viivad läbi viktoriini.

Foto 1, Foto 2, Foto 3

Sotsiaalteenistus


15.03.2018


Alates 01.04.2018 hakkavad kehtima uued sõiduplaanid Kohtla-Järve avalikel bussiliinidel. Muudatused puudutavad liine nr 17, nr 28, nr 28a ja nr 29.

Liinidel nr 17 ja nr 29 muutub liikumise marsruut, mis Jõhvi piires hakkab kulgema mööda Puru tee uut lõiku. Sellest tulenevalt, liinidel nr 17 ja nr 29 jäävad ära peatused Kooli ja Kaare ning lisanduvad peatused Hariduse ja Lasteaia. Peale selle, liini nr 17 marsruut puhkepäevadel pikeneb Puru haiglani. Nagu ka eelmisel aastal, liinil nr 17 kaks reisi hakkavad lõppemapeatuses Viru Kaevandus, et linaelanikel oleks võimalik sõita aiamaale.

Liinidel nr 28 ja 28a väljumine algpeatusest Vanalinn ei muutu, kuid seoses sõidugraafikute optimeerimisega muutuvad vahepeatuste läbimise ajad.

Linnaliinid alates 01.04.2018.a.


15.03.2018


Aadressitähiste vahetamine
Kohtla-Järve linnas on piisavalt palju elamuid, hooneid, asutusi, territooriume, mis omavad registris täpset aadressi, kuid ei ole tänase päevani asendanud vanu aadressitähiseid uute vastu. Tuletame meelde, et Kohtla-Järve Linnavalitsuse poolt 4.03.2014.a kinnitatud ja kehtiv "Kohtla-Järve linna aadressitähiste eeskiri" nr 4 sätestab Kohtla-Järve linna tänavatele ja teistele aadressi-kohtadele paigaldatavate aadressitähiste tehnilised, kujunduslikud, keelelised ja paigaldamise ühtsed nõuded ja selle üle järelevalve teostamise.

Kujunduse, paigalduse ja teiste ühtsete nõuete esitamise eesmärgiks on muuhulgas liiklemise hõlbustamine, mille tagab aadressitähiste lihtne ja ühene äratuntavus linnas.

Tänavasildil on tänava, maantee, puiestee või muu tänava analoogi ametlik eestikeelne nimi ning numbrimärgil ehitise aadressi ametlik põhinumber või ka selle tähtlisand või kaldkriipsule järgnev lisanumber.

Keeleseaduse § 20 lg 1 kohaselt lähtutakse kohanime kirjutamisel kohanimeseaduses sätestatust. Kohanimeseaduse § 9 lg 1 kohaselt on eesti kohanimed eestikeelsed ning § 10 lg 1 kohaselt dokumenteeritakse need eesti-ladina tähestikus. Sama seaduse § 14 lg 1 p 2 sätestab, et postiteenuste osutamisel, teabelevis, avalikul sildil, viidal ja kuulutuses peab kasutama registrisse kantud ametlikku kohanime. Võõrkeelsed kohanimesildid on vastuolus keeleseaduse ja kohanimeseaduse nõuetega.

Kohtla-Järve Linnavalitsus palub kõigil, kes ei ole seda teinud, leida võimalused oma aadressitähiste korrastamiseks. Peale uute aadressitähiste paigaldamist tuleb vanad aadressitähised hoonelt eemaldada. Informatsiooni firmade kohta, mis tegelevad aadressitähiste valmistamisega, on võimalik saada Kohtla-Järve Linnavalitsusest telefonil 33 78 604 või e-posti aadressil tatjana.pedius@kjlv.ee

Aadressitähiste korrastamise eiramisel väljastab esmalt Kohtla-Järve Linnavalitsus kirjaliku ettekirjutuse ning seejärel vastavalt Kohtla-Järve Linnavalitsuse poolt 4.03.2014.a kinnitatud ja kehtiva "Kohtla-Järve linna aadressitähiste eeskirja" nr 4 §8 lõike 2 punkti 3 alusel "ettekirjutuse täitmata jätmisel võidakse rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras". Loodame kõikide ühistute ja ettevõtete juhatuste mõistvale suhtumisele, sest isegi selline väike asi, nagu nõuetele vastav aadressitähis hoone seinal või territooriumi piirdeaial aitab kaasa linna, meie ühise kodu, välisilme parandamisele.

Tatjana Pedius
Kohtla-Järve Linnavalitsuse arenguteenistuse
vanemarhitekt

13.03.2018Huvitava Bioloogia Kool korraldas lasteaedadele Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud näpunukunäidendite konkursi "Pöialpoiss peab sünnipäeva". 

Konkursist võttis osa enam kui 60 lasteaiarühma üle Eesti. Nooremas vanuserühmas (kuni 4-aastased lapsed) osutus võitjaks Kohtla-Järve Lasteaia Karuke rühm Kaseke.

Konkursil osalemiseks tuli meisterdada näpunukud ja siis nendega esitada lühike näidend väikese linnu, pöialpoisi, sünnipäevast. Eelnevalt rääkisid rühma õpetajad  Alla Liyv ja Nina Korpan lastele, missugune lind on pöialpoiss, koos vaadati pöialpoisist pilte ning  kuulati, kuidas pöialpoiss laulab. Näidend pöialpoisist filmiti ja saadeti konkursile. 

Konkursi peaauhinnaks mõlemas vanuserühmas oli  linde tutvustav õppepäev, samuti said kõik esikohaomanikud aukirja. Linde tutvustav õppepäev Kasekese rühma lastele toimub siis, kui ilmad on läinud soojemaks. Õppepäeva korraldab Huvitava Bioloogia Kool, kes lubas lasteaeda Karuke külla tulla.

Sotsiaalteenistus

09.03.2018

Lühiülevaade Kohtla-Järve linna 2018.a. eelarvest

Sissejuhatus
Kohtla-Järve linna 2018.a. eelarve koostamisel on lähtutud kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadusest,kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ja Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia koostamise ning eelarve koostamise,vastuvõtmise,avalikustamise ja täitmise korrast.

Linna eelarve on koostatud kassapõhiselt ja eelarveaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
2018.a. eelarve kogumaht on 61 841 348 eurot
  • - Põhitegevuse tulud 40 505 359 eurot
  • - Investeerimistegevuse tulud 9 537 000 eurot
  • - võetavad laenukohustused 8 278 432 eurot
  • - finantstulud 150 eurot
  • - likviidsete vahendite jääk 3 520 407 eurot

Loe lähemalt...

08.03.2018


Eesti Rahvusringhäälingu lasteportaal Lastejaam korraldas Eesti Vabariigi sajanda aastapäeva puhul Eesti sünnipäevaplakati võistluse. Võistlusele laekus 261 plakatit. Plakativõistluse ühe kahest peaauhinnast võitis Kohtla-Järve Lasteaia Tareke 6. rühma  laste plakat. Plakat valmis õpetaja Jelena Dobrotina juhendamisel.

Jelena Dobrotina: " Lapsed teadsid, et Eestil on tulemas väga tähtis päev - sünnipäev.  Rääkisime lastele, et toimub Eesti sünnipäevaplakati võistlus. Idee plakati kujunduse jaoks tuli lastelt, kui küsisin, mida võiks Eestile sünnipäevaks kinkida. Esimene mõte oli lastel kohe - sünnipäevatort. Lapsed arvasid, et tordi võiks teha lipuvärvides, sest nad olid näinud poes sini-must-valget jäätist ja ütlesid, et tort võiks olla ka Eesti lipu värvides."

Edasi toimus juba plakati meisterdamine, kus iga laps andis oma panuse. Õpetaja andis lastele liblikate šabloonid, nad lõikasid šabloonide abil paberist liblikaid, siis värvisid plakati aluspinna ja kleepisid tordile liblikad. Kõik rühma lapsed, kes on juba 6-7-aastased, olid väga püüdlikud ja plakat tuli väga ilus. Lapsed olid väga rõõmsad, kui kuulsid, et nad on enda tehtud plakatiga võitnud ühe peaauhindadest, milleks on terve rühma külastus Eesti Meremuuseumi Lennusadamasse.

Sotsiaalteenistus


08.03.2018Linna lasteaiad ja koolid tähistavad 14. märtsil emakeelepäeva. Emakeelepäeva üritused on sel aastal pühendatud ka Eesti Vabariigi sajandale aastapäevale.
 
Koolides toimuvad emakeelepäevale pühendatud ülelinnalised üritused terve nädala jooksul.
 Kohtla-Järve Slaavi Põhikoolis toimub nii emakeelepäevale kui ka Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud üritus "EV 100  - meie kingitus Eestile".
Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium korraldab eesti keele mängu gümnaasiumiõpilastele. 
Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumis toimub maakondlik eesti keele olümpiaad 1.-3. klasside õpilastele.
Kohtla-Järve Kesklinna Põhikoolis on traditsiooniks saanud Ellen Niidu loomingule pühendatud üritus "Ajatud lastelood". Lisaks eelpoolnimetatud suurematele üritustele tähistab iga kool emakeelepäeva oma koolis koolisiseste üritustega.

Kõikides lasteaedades toimuvad traditsiooniliselt emakeelepäevale pühendatud kontserdid, samuti organiseerivad õpetajad lastele huvipakkuvaid tegevusi, mis on seotud emakeelepäeva temaatikaga.
Lasteaiad Buratino, Kirju-Mirju ja Väikemees otsustasid emakeelepäeva tähistada koos Põlevkivimuuseumi Valges saalis piduliku kontserdiga "Eesti keele kaunis kõla", kus lapsed esitavad laule, tantse ja luuletusi.

Sotsiaalteenistus07.03.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 6. märtsi 2018. a istungil vaadati läbi 11 küsimust. Teiste küsimuste hulgas määrati projekteerimistingimused, väljastati ehitusluba ja load ürituste korraldamiseks ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei


06.03.2018
06.03.201802.03.201810.03.2018 kell 11.00 Kohtla-Järve Kultuurikeskuse ees toimub Lumeskulptuuride festival "Minu Eestimaa"

Eeskirjad:
1.Võistkonnas miinimum 2 liiget. Võistkonna liikmeid võib aja jooksul vahetada, jälgi et ei ehitaks korraga üle 8 täiskasvanu või noore. Alla 8. a. lapsi võib abiks olla vastavalt soovile.
2. Võistkondadel kohal olla kell 10.45.
3. Kell 10.50 rivistume kuhilate juurde.
4. Ehitamiseks on aega 3 tundi.
5.Vajalikud abivahendid - kühvlid, labidad, ämbrid, värvid jne teie eesmärgi saavutamiseks vajalik ise kaasa võtta.
6. Vesi on kasutuseks meie poolt (ämbrid võtke ise kaasa).
7. Kell 14.00 peavad olema ehitised valmis. Kell 14.00 hindab žürii lumekujusid. Kell 14.15 autasustamine.
8. Grand Prix kõige originaalsema liumäe ehituse eest.
9. Eriauhinnad kõige originaalsema ehitise eest teemal "Minu Eestimaa" .

Selga pange soojad joped ning vajadusel võtke kaasa vahetusriideid!

Kuum tee osalejatele tasuta!

Pane kokku oma võistkond ja registreeru 08.märtsiks:
ainikki@list.ru või telefonil 53008866


02.03.2018
01.03.2018

28. veebruaril toimunud Kohtla-Järve Linnavolikogu istungil muudeti Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. märtsi 2016. a määrust nr 106 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“.

Tunnistati kehtetuks alates 1. aprillist 2018. a Kohtla-Järve Linnavolikogu 21. augusti 2013. a määrus nr 187 „Kohtla-Järve Lasteaia Väikemees põhimäärus“ ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 27. veebruari 2013. a määrus nr 162 „Kohtla-Järve Maleva Põhikooli põhimäärus“. Lähtuvalt Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. septembri 2015. a  määruse nr 75 „Kohtla-Järve linna põhimäärus“ § 19 lõike 2 punktist 4  kinnitab linnavalitsuse hallatavate asutuste põhimäärused linnavalitsus.

Seoses Ahtme klubi ja Oru klubi ümberkorraldamisega Ahtme klubiks tunnistati kehtetuks Kohtla-Järve Linnavolikogu 27. juuni 2012. a määrus nr 128 „Oru klubi põhimäärus“ ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. jaanuari 2013. a määrus nr 155 „Ahtme klubi põhimäärus“.

Võeti vastu määrus nr 15 “Kohtla-Järve linna hankekord”.

Kohtla-Järve Linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni esimehe Anton  Dijev’i ettepanekul otsustati suurendada noorsoo- ja spordikomisjoni koosseisu ühe liikme võrra ning kinnitada uueks komisjoni liikmeks Boriss Klubov.

Otsustati anda Ida-Viru maakonna lipu ja vapi kasutamise õigus Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule ning määrata maakonna teenetemärkide andmise korraldajaks Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit.

Võeti vastu Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei 2018. a eelarve.

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei


27.02.2018

27.02.2018


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 27. veebruari 2018. a istungil vaadati läbi 14 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas otsustati eraldada linnaeelarves ettenähtud huvitegevuse reservist vahendid, kinnitati Kohtla-Järve Kunstide Kooli hoolekogu koosseis ja väljastati ehitusluba ning määrati projekteerimistingimused.

Linnakantselei


26.02.2018


Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva künnisel Kohtla-Järve Vene Gümnaasiumis ja Kohtla-Järve Kesklinna Põhikoolis jõudis lõpule loominguline projekt "Tuntud inimesed nukkudes". Projekti eesmärgiks oli äratada õpilastes huvi oma kodumaa vastu, uurida Eestimaa ja meie linna tuntud inimeste elulugusid ning nende panust linna või riigi arengusse isikliku loomingu kaudu. Käsitööõpetaja Jelena Hapova juhendamisel võtsid projektist osa 7.- 8. klasside tüdrukud, kes pidid valima endale sobiva kuulsuse, uurima tema elulugu ja tegema tema nukku.

Õpetajal oli huvitav arutleda oma õpilastega nende kuulsuste valiku üle, kuulata nende arvamusi, mõtisklusi ja unistusi. Väga populaarsed olid nii ajaloolised isikud kui ka tänapäeva kuulsused - kirjanikud, sportlased, kunstiinimesed, poliitikud ja ekstrasensid. töö käis täie hooga!

Kui eskiisid said valmis, siis tüdrukud asusid nukke valmistama: otsisid sobivad lõiked, õmblesid õmblusmasinatega, toppisid nukud seest vatti täis. Kui kõige raskem nukkude valmistamise etapp oli seljataga, siis hakkasid tüdrukud riideid ja akseksuaare tulevase kuulsuse jaoks tegema. Juhendaja arvamusel oli see loomingu kõige huvitavam osa. Ideed teostuvad tasapisi…

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7, Foto 8, Foto 9, Foto 10, Foto 11

Jelena Hapova,
Järve Vene gümnaasiumi ja Kesklinna põhikooli käsitöö õpetaja


21.02.2018

Teadaanne


Kohtla-Järve Linnavolikogu VIII istung toimub 28. veebruaril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees

20.02.2018


Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks on linna lasteaiad valmistunud juba pikka aega. Kaunistatud on lasteaia ruumid ja toimuvad pidulikud üritused. Lasteaedade ruumide kaunistamisele ja peomeeleolu loomisele on kaasa aidanud nii lasteaia töötajad, lapsed kui ka lapsevanemad.

Stendidele on paigutatud infomaterjali Eesti Vabariigi kohta, väljas on laste joonistuste näitused, kaasatud on ka lapsevanemad, kes on soovinud koos lastega oma kätega midagi teha rühmade kaunistamiseks. Lasteaedade töötajad on aga selleks tähtpäevaks valmistunud juba ammu, mõeldes aegsasti, kuidas laste pidudeks kaunistada saali, kuidas lastele anda teadmisi Eestist ja saabuvast tähtpäevast.

Eesti Vabariigi 100. sünnipäev on kõikide Eestis elavate inimeste ühine pidupäev. Esimesed teadmised oma riigist ja traditsioonidest saavad lapsed lasteaiast ja kodust oma vanematelt.

Soovime kõigile head Eesti Vabariigi 100. aastapäeva!

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7, Foto 8, Foto 9, Foto 10, Foto 11, Foto 12, Foto 13

Sotsiaalteenistus

20.02.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 20. veebruari 2018. a istungil vaadati läbi 27 küsimust, millest viis olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas otsustati eraldada linnaeelarves ettenähtud huvitegevuse reservist vahendid, kinnitati Laste ja perede nõustamiskomisjoni ja Ahtme klubi töötajate koosseisud ning väljastati ehitusluba.

Linnakantselei

14.02.2018

AVALIK ARUTELU

Kohtla-Järve Linnavalitsuse hoones (Kohtla-Järve, Keskallee 19) toimub 2. märtsil 2018. a kell 15:00 avalik arutelu, mille põhiteemaks on keskkonnaalased probleemid Kohtla-Järve linnas.

Ettekande esitab Viru Keemia Grupp AS, kes annab ülevaate tööstusettevõtte hetkeolukorrast- ja planeeritavatest tegevustest tulevikus. Avalikule arutelule on oodatud kõik linnaelanikud ja asjahuvilised.

Majandusteenistus

14.02.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 13. veebruari 2018. a istungil vaadati läbi 34 küsimust, millest neli olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas kinnitati eelarve artiklite lõikes ja Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli hoolekogu koosseis, määrati projekteerimistingimused ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

13.02.2018

 

Eesti Vabriigi 100. aastapäevale pühendatud üritused Kohtla-Järve linnas 24.02.2018

10.00 Pärgade asetamine Vabadussõjas hukkunutele ausamba jalamile
13.00 Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud kontsert Ahtme Klubis
Esinevad Ahtme Klubi loomingulised kollektiivid
15.00 Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud kontsert "Palju õnne,kallis Eesti!"
Kohtla-Järve Kultuurikeskuses
Esinevad: JÄRSUMÄE VIRVE PEREANSAMBEL ja AKORDIONIST (Kihnu saar)
Rahvatantsurühm KOIDUPUNA, juhendaja KALEV JÄRVELA (Tallinn)

Sissepääs tasuta!

Sotsiaalteenistus

13.02.2018

Teadaanne


21. veebruaril k.a kell 17.00-18.00 võtab Ahtme haruraamatukogus aadressil Ridaküla tn 4 kodanikke vastu Kohtla-Järve Linnavolikogu liige Sergei Lopin.

13. veebruaril k.a kell 17.00-18.00 võtab linnavolikogu istungite väikses saalis aadressil Keskallee 19, Kohtla-Järve, kodanikke vastu Kohtla-Järve Linnavolikogu liige Anton Dijev.

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei

12.02.2018Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks on kõikides linna lasteaedades korraldatud laste joonistuste näitus "Eesti, minu kodu". Näitused on väljas kogu veebruarikuu. Lapsed on joonistanud kõike, mis neile seondub Eesti ja koduga. Joonistustel on kujutatud Eestimaa loodust, sümboolikat, rahvariietes inimesi ja palju muud.

Õpetajate sõnul on lastel Eestist palju teadmisi ja see kajastub ka joonistustes. Laste joonistused on  õnnitlused Eestile sajandaks sünnipäevaks.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6

Sotsiaalteenistus


09.02.2018Lasteaias Punamütsike toimus ühine pidulik muusikaline integreeritud tegevus lastega "Eesti Vabariigi sünnipäev - 100 aastat". Osalesid lapsed lasteaedadest Punamütsike, Rukkilill ja Tareke.

Sotsiaalteenistus

08.02.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 6. veebruari 2018. a istungil vaadati läbi 9 küsimust. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse "Liiklusseaduses sätestatud küsimuste lahendamise volitamine" eelnõu, otsustati eraldada linnaeelarves ettenähtud huvitegevuse reservist vahendid ja kinnitati plaanilise teenistusliku järelevalve teostamine Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatavates asutustes 2018. aastal.

Linnakantselei

06.02.2018

Peagi on käes taas tulude deklareerimise aeg.
Nagu ka eelnevatel aastatel, algab tulude deklareerimine 15.veebruarist. Alates 7.veebruarist kuni 9.veebruarini on igal inimesel võimalik tutvuda e-maksuametis/etollis oma eeltäidetud andmetega, mis Maksu- ja tolliametile teada on.

Loe lähemalt...

05.02.201807.02.2018 toimub Ahtme Kunstide Koolis V Virumaa kammermuusikapäev "Eesti meeleolud," milles osalevad Jõhvi Muusikakooli, Kohtla-Järve ja Ahtme kunstide koolide õpilased.

Traditsioonilise ürituse omanäolisus seisneb selles, et tulevad esitamisele ainult Eesti heliloojate teosed ning peale noorte muusikute esinemist esinevad Eesti tuntud interpreedid.

Tänavune juubelikohtumine on pühendatud Eesti Vabariigi 100.aastapäevale.

Kontsert toimub kahes osas: kell 14.00 esinevad noored interpreedid ja kell 16.00 külalised - klaveriduo Kai Ratassepp ja Mati Mikalai, kes musitseerivad koos ligi 20 aastat.

Sissepääs tasuta.

Sotsiaalteenistus

02.02.201827.01.2018 toimus Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemajas (KNLM) traditsiooniline vokaalinstrumentaalansamblite (VIA) festival "Meid sidus muusika". Sellel aastal oli festival pühendatud Eesti Vabariigi 100. juubeliaastapäevale. Festivali alguses said küünalde süütamise au headuse, rõõmu, rahu ja sõpruse märgiks "uustulnukad" , kelleks olid Kohtla-Järve Vene Gümnaasiumi ansambli liikmed.

Festivalist võttis osa 16 kollektiivi - lauljad ja pillimängijad (86 esinejat), kelle esituses võis kuulda žanriliselt väga erinevat muusikat.

Loe lähemalt...

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7

02.02.2018

Kolmapäeval, 31. jaanuaril 2018. a toimunud istungil võttis Kohtla-Järve Linnavolikogu vastu linna 2018. a eelarve. Kokku 2018. aasta eelarve põhitegevuse tulud on 40 505 359 eurot, millest maksude osakaal on 48,10% (sh 48,0% tulumaks), põhitegevuseks saadavad toetused 43,39% (sh toetus- ja tasandusfond 42,77%), tulud kaupade ja teenuste müügist 8,41% ja muud tulud 40 tuhat 600 eurot 0,10% (laekumised vee erikasutusest). Põhitegevuse kulude mahuks 2018. aastal on kavandatud summa 40 874 629 eurot. Põhitegevuse kuludest on 90,92% väljaminekud tegevuskuludeks ja 9,08% antavatest toetustest tegevuskuludeks. Investeerimistegevus on 4 753 137 eurot. Finantseerimistegevuse maht on 1 602 000 tuhat eurot.

Kohtla-Järve linna objektide investeeringuteks otsustati võtta laenu summas 2 500 000 eurot.

Linnaelanikele osutatavate kultuuriteenuste kvaliteedi tõstmiseks otsustati liita Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatav asutus Oru klubi Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatava asutusega Ahme klubi.

Otsustati võtta vastu Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Pärna tn 49 kinnistu, Ravi tänava puupargi ning ümbritsevate Pärna, Ravi ja Mõisa tee tänavate lõikude detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on kaaluda olemasolevale koolihoonele juurdeehitamise ja koolistaadioni rajamisele ehitusõiguse määramise võimalust, tehnovõrkude, haljastuse ning jalg- ja jalgrattatee kavandamine, seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine, piirnevatel Pärna, Ravi ja Mõisa tee tänavate lõikudel liikluse ning parkimisevõimaluse korraldamine, teenindavate rajatiste ja teede asukoha määramine.

Kohtla-Järve Linnavolikogu hariduse- ja kultuurikomisjoni esildise alusel otsustati omistada Kohtla-Järve linna aukodaniku nimetus Valeri Korb’ile.

Kohtla-Järve Linnavolikogu majanduskomisjoni esimehe Viktoria Tsventarnaja ettepanekul otsustati suurendada majanduskomisjoni koosseisu ühe liikme võrra ning kinnitada uueks komisjoni liikmeks Julia Kropatševa.

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei

01.02.2018

Viimasel päevadel on Kohtla-Järve linnas ette tulnud juhtumeid, kus vene keelt kõnelevad isikud üritavad heausklikele inimestele tänavatel kaupa müüa. Politseile teadaolevalt sõidavad isikud Läti ja Leedu numbrimärkidega sõidukitega ning pakuvad müügiks hea hinnaga kaupa, mille saab kätte odavamalt kui poes. Alles hiljem, juba kodus olles, mõistavad inimesed, et neid on petetud - kaup ei ole sugugi odav, kvaliteetne, on kahjustatud või ei ole karbis isegi mitte sama toode, mida algselt pakuti. Varasemast on politseile tuttavad ka juhtumid, kus maantee ääres seisvatest sõidukitest müüakse kullast ehteid. Hiljem avastavad ostjad, et tegu on hoopis üle kullatud ehetega.

Politseile teadaolevalt ei ole viimaste päevade jooksul keegi petta saanud. Küll aga on Jõhvis ja Kohtla-Järvel kaupluste parklates kirjeldatud välismaiste numbrimärkidega autosid ja isikuid tegutsemas märgatud ning tähelepanelikud elanikud on sellest politseile teada andnud.

Politsei tuletab meelde, et mitte keegi ei ole kohustatud tänaval või muus kohas võõrastelt isikutelt kaupa ostma. Kui inimene heausklikult siiski kauba soetab, ei ole kedagi süüdistada. Kahtlasest müügitegevusest tänavatel tasub politseid teavitada. Patrullid kontrollivad saabunud infot ning isikud lahkuvad. Politsei saab müüjaid karistada alles siis, kui nad on agressiivsed ja kasutavad ostja suhtes jõudu.

01.02.201820. jaanuaril 2018.a kuulutas Eesti Kooriühing välja koori, puhkpilliorkestri, dirigendi, dirigendi-muusikaõpetaja, orkestridirigendi ja noore dirigendi 2017. aasta aastapreemiad. Lisaks kooriühingu aastapreemiatele anti üle Uno Järvela stipendiumifondi autasud.

Stipendiumifond on asutatud 2012. aastal Gadobeim Järvela poolt Gustav Ernesaksa fondi juurde koorijuhi ja muusikapedagoogi Uno Järvela (1926 - 2012) mälestuse jäädvustamiseks. Uno Järvela stipendiumifondi eesmärgiks on toetada poistekooride dirigente ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koolimuusika eriala üliõpilasi.

Uno Järvela stipendiumifondi poistekooride dirigendi stipendiumi sai ka Ahtme Kunstide Kooli mudilas-, laste- ja poistekoori dirigent Olga Portnova, kes asus Ahtme Kunstide Kooli tööle 1997. aastal solfedžoõpetajana ja koorijuhina.

Olga Portnova osaleb igal aastal koos oma kooridega erinevatel vabariiklikel ja piirkondlikel festivalidel ning muudel üritustel, kus nad esindavad väärikalt Kohtla-Järve linna ja Ahtme Kunstide Kooli. Märkimisväärse ja tulemusrikka töö eest noorte kasvatamisel ja eesti rahvusliku kultuuri edendamisel on Olga Portnovat korduvalt autasustatud Kohtla-Järve Linnavalitsuse tänukirjadega ning 2009. aastal on ta pälvinud Aasta õpetaja tiitli.

2017.a sai Olga Portnova Kultuurkapitali tunnustuspreemia koorilaulutraditsioonide hoidmise ja arendamise eest.

Sotsiaalteenistus

26.01.2018

Teadaanne


5. ja 21. veebruaril k.a kell 17.00-18.00 võtab aadressil Estonia pst 38, Kohtla-Järve, kodanikke vastu Kohtla-Järve Linnavolikogu liige Sergei Lopin.

6. ja 13. veebruaril k.a kell 17.00-18.00 võtab linnavolikogu istungite väikses saalis aadressil Keskallee 19, Kohtla-Järve, kodanikke vastu Kohtla-Järve Linnavolikogu liige Anton Dijev.

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei

25.01.2018

Teadaanne


Kohtla-Järve Linnavolikogu VII istung toimub 31. jaanuaril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees


23.01.2018


Kohtla-Järve Põlevkivimuuseum viib läbi Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud loengusarja "Kohtla-Järve kunstnikud". Loengud toimuvad laupäeviti, läbiviija Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumi virtuaalse filiaali juhataja Olga Žarkova.

27.01.2018 kell 11:00 - Kunstnik Yuri Khorev
17.02.2018 kell 11:00 - Kunstnik Aarne Hanni
10.03.2018 kell 11:00 - Kunstnik Aivar Rihkrand
24.03.2018 kell 11:00 - Kunstnik Tamara Breideks
07.04.2018 kell 11:00 - Kunstnik Eduard Kont
21.04.2018 kell 11:00 - Kunstnik Svetlana Petrova
19.05.2018 kell 11:00 - Kunstnik Leili Pure
02.06.2018 kell 11:00 - Kunstnik Gennadi Jeltsov
16.06.2018 kell 11:00 - Kunstnik Aleksandr Dikusenko

Sissepääs on näituse piletiga.

Sotsiaalteenustus

23.01.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 23. jaanuari 2018. a istungil vaadati läbi 14 küsimust. Teiste küsimuste hulgas otsustati eraldada linnaeelarves ettenähtud huvitegevuse reservist vahendid, määrati projekteerimistingimused ja väljastati kasutusluba.

Linnakantselei

22.01.2018

Alates 01.01.2018 Kohtla-Järve linn ühekordselt toetab matuste korraldamist lahkunute puhul 250 euro ulatuses. Matusetoetust makstakse isiku surma korral, kelle viimaseks elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetel oli Kohtla-Järve linn. Matusetoetust võib taotleda surnu abikaasa, sugulane või muu füüsiline isik, kes kannab surnu matuse korraldamise kulud. Matusekulud on surnu transportimise,tuhastamise ja matmise kulud. Matusetoetuse taotlus esitatakse Kohtla-Järve Linnavalitsusele registreerimiseks vastavalt kinnitatud vormile. Taotlusele lisatakse surmatõend ning matuse korraldamist tõendavaid kuludokumente ja muus asjakohaseid dokumente. Toetus määratakse, kui taotlus on esitatud kahe kuu jooksul isiku surmapäevast.

Lisa:
1. Kohtla-Järve Linnavolikogu kinnitatud 11.01.2018.a määrus nr 7 "Matusetoetuse maksmise kord"
2. Matusetoetuse taotlus

18.01.2018

Nädalavahetusel toimusid Kohtla-Järve Spordikeskuses kaks suurejoonelist maadlusvõistlust: XXXVIII Avo Talpase mälestusvõistlused kreeka-rooma maadluses ja vabamaadluse noortesarja „NUBLUST NABIKS“ I etapp.

Avo Talpase mälestusvõistlustel kreeka-rooma maadluses osalesid Leedu, Läti, Ukraina ja Eesti maadlejad. Kokku 89 sportlast. Kadettide vanuseklassis võistlesid 2001. a ja hiljem sündinud maadlejad kehakaaludes: 41-45; -48; -51; -55; -60; -65; -71; -80; - 92.- ja 110 kg. Juuniorid ja täiskasvanud võistlesid koos kehakaaludes: -60; -63; -67; -72; -77; -82; -87 -97; ja -130 kg.

Rahvusvahelistel mälestusvõistlustel kreeka-rooma maadluses Avo Talpase kehakaalus -82 kg võitis ukrainlane Aleksandr Serchanjuk, teisele kohale tuli Raoul Aho Leitham (Korrus3) ja kolmanda koha saavutas Maxim Sapun Ukrainast.

Noorte seeriavõistluse „NUBLUST NABIKS“ I etapil osales 126 vabamaadlejat Lätist ja Eestist. Võistlust korraldati 2003.a ja hiljem sündinud noormaadlejatele. Kohtla-Järve spordiklubi Kuldkaru esindasid võistlustel 38 maadlejat. Esimesed kohad saavutasid: Murat Muhhametzjanov kehakaalus kuni 35 kg, Nikolai Tarassov kehakallus kuni 44 kg, Kirill Kanin kehakaalus kuni 48 kg, Kirill Skiller kehakaalus kuni 52 kg ja Aleksei Saulits kehakaalus kuni 68 kg. Naismaadluses tuli võitjaks Julia Sablovskaja kehakaaluus +62 kg.

Maadlusvõistlusi korraldasid Kohtla-Järve Spordiselts KALEV koostöös Eesti Maadlusliidu ja spordiklubiga Kuldkaru.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5

Sotsiaalteenistu

18.01.2018

27. oktoobril 2017. a moodustati Kohtla-Järve Linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Fraktsiooni liikmeteks on selle esimees Eduard Odinets, aseesimees Jevgeni Saltõkov ning Nikolai Kutašov, Jelena Netšajeva ja Jelena Mutonen.

Alates 30. jaanuarist k.a Kohtla-Järve Linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liikmed võtavad kodanikke vastu aadressil Keskallee 19, linnavolikogu istungite väikses saalis, iga kuu viimasel teisipäeval, v.a juulis kella 16.00-17.00.

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei


17.01.2018
22.01–27.01.2018 Kohtla-Järve Kultuurikeskuses toimuvad Eesti Kultuuri Päevad.

17.01.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 16. jaanuari 2018. a istungil vaadati läbi 9 küsimust, millest üks oli lisaküsimus ja üks küsimus võeti maha. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile teisele lugemisele määruse „Kohtla-Järve linna 2018. aasta eelarve vastuvõtmine“ eelnõu ning otsuste „Laenu võtmine“ ja „Ahtme klubi ja Oru klubi ümberkorraldamine Ahtme klubiks“ eelnõud, kinnitati Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi ja Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli hoolekogu koosseisud, väljastati ehitusluba.

Linnakantselei

16.01.2018

Neljapäeval, 11. jaanuaril 2018. a toimunud istungil võttis Kohtla-Järve Linnavolikogu vastu määruse nr 7 „Matusetoetuse maksmise kord“, mis sätestab Kohtla-Järve linna eelarvest eraldatud matusetoetuse määramise tingimused ja maksmise korra. Matusetoetuse suurus on 250 eurot.

Seoses sotsiaalhoolekande seaduse muutmisega võttis Kohtla-Järve Linnavolikogu vastu määruse nr 8 „Asendus- ja järelhooldusteenusele suunamise ning rahastamise kord“, mis kehtestab asendus- ja järelhooldusteenuse korraldamist Kohtla-Järve linnas.

Samuti toimunud istungil võeti vastu Kohtla-Järve linna jäätmekava aastateks 2018-2022. Kohtla-Järve linna jäätmekava on Kohtla-Järve linna arengukava osa, mis käsitleb linna jäätmehoolduse arendamist.

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei

09.01.2018

Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud sündmused ja tegevused Kohtla-Järve linnas

04.01.2018

Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu VI istung toimub 11. jaanuaril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees

Arhiiv 2017, Arhiiv 2016, Arhiiv