Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Linnamajanduse probleemidest saab linnavalitsust teavitada siin

Kui Te tahate Kohtla-Järve Linnavalitsusele teatada probleemist, palun kirjutage kiri aadressil probleem@kjlv.ee

Siia võib edastada informatsiooni puudustest linnamajanduses (tänavate heakord, laste mänguväljakute seisukord, haljasalad jne), samuti probleemidest munitsipaalasutuste ja –teenistuste töös.

Antud aadress ei ole informatsiooni edastamise ametlik kanal ja ei garanteeri vastamist Teie poolt saadetud kirjale, nagu ametlikult registreerimiseks esitatud avaldustele vastamist seaduses ettenähtud korras. See ei ole ka „kuum liin“ erakorraliste teadete kiireks edastamiseks.