Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

SOTSIAALSFÄÄR

Sotsiaalhoolekande korraldamisega Kohtla-Järve linnas tegeleb Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalteenistus ja Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus.

Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalteenistuse alla kuulub lastekaitsega seotud küsimuste lahendamine ja matusetoetus.

Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus koosneb sotsiaalhoolekandekeskusest ja sotsiaalüksustest.

Sotsiaalüksused on:
1)         Sotsiaaltoetuste ja -teenuste büroo Järve linnaosas;
2)         Sotsiaaltoetuste büroo Ahtme linnaosas;
3)         Kohtla-Järve Laste turvakodu;
4)         Sotsiaalmaja;
5)         Järve pensionäride päevakeskus;
6)         Ahtme pensionäride päevakekus;
7)         Psüühiliste erivajadustega inimeste päevakeskus.

Sotsiaaltoetuste ja teenuste kohta on võimalik informatsiooni saada veebileheküljelt http://www.kjshkk.ee.

Kohtla-Järve linnal on ma ööpäevaringne üldhooldusteenust osutav asutus Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu. Hooldekodu on vanurite ajutiseks või alaliseks elamiseks loodud ööpäevaringselt tegutsev asutus, mille eesmärgiks on tagada seal viibivatele isikutele nende eale ja seisundile vastav hooldamine, põetamine ning rehabilitatsioon. Hooldekodu võtab vastu hoolealuseid vastavalt linnavolikogu poolt kinnitatud korrale. Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu voldik .


TERVISHOID  

Praegu osutavad Kohtla-Järvel üldarstiabi peamiselt perearstid. Linna territooriumil töötab kaks perearstikeskust, OÜ Järve Tervisekeskus ja OÜ Puru Tervisekeskus. Kümme perearsti töötab füüsilisest isikust ettevõtjana. Spetsialiseeritud ambulatoorset abi osutavad polikliinikutes vastu võtvad eriarstid.
Statsionaarset abi osutatakse SA-s  Ida-Viru Keskhaigla. Haigla otseses teeninduspiirkonnas on rohkem kui 100 000 elanikku. Haigla on meie linna üks suurimaid tööandjaid, seal töötab umbes 1000 inimest.